За насМатериали от сайта (текстове, фотографии и др.) могат свободно да се копират и да се разпространяват за духовна полза. Молим само за коректно цитиране на източника.


Създателите на този сайт не желаят по никакъв начин да нарушават авторски права. Ако забележите нарушение, ако сте фотограф и Ваша фотография е използвана без Ваше одобрение, молим свържете се с нас и ние незабавно ще извършим нужните действия.Молим за извинение, ако в текстовете сме допуснали грешки.