Пътят на правдата

Януари 16, 2013 in Начална страница, Отечески съвети

Автор : Свети Николай СръбскиСвети Николай Велимирович


Всеки човек се явява сам за себе си ново отражение на Бога, но затъмнено от греха на непослушанието. Тази неголяма сянка върху душата на всеки човек са неговите различни лоши наклонности. Колкото числото на тези наклонности е по-голямо, толкова по-многочислени и драматични са ситуациите в човека.

Но Бог е милостив към всеки човек. Знае недъзите на всяка душа. Той я поставя в такова положение, в което тя би могла по-скоро да се изцели и да замени сянката, която я покрива, със светлина. Ако тази сянка е гордост, Господ поставя душата в скромни жизнени условия, за да се научи тя на смирение и да се избави от застрашаващата я страст.

Ако тази сянка е себелюбие, Господ поставя душата в положение, в което за нея ще бъде леко да жертва себе си за благата на другите.

Ако душата е склонна към отчаяние, Господ я настанява в самия център на напрегнатата работа, където за нея няма да има време да се предава на своята страст.

Ето защо често ни се струва, че ние някак си не се намираме на своето място. Но независимо от положението, в което Бог поставя душата, Той непрестанно следи за всяка една душа и е готов да дойде на помощ със Своите благодатни лекарства. В зависимост от това колко тежко се оказва положението на човека, толкова по-обилна е благодатната помощ на Бога.

***

 

Съществуват три кръста, които носят хората. Кръстът на праведника, кръстът на каещия се грешник и кръстът на неразкаяния грешник. Кой от тях е по-лек?

Кръстът символизира страдание – страданието на праведника, страданието на каещия се грешник и страданието на неразкаяния. Кой от тези кръстове е по-лек? По-лек е този, който носиш с вяра и надежда. Първите двама знаят за какво страдат, а третият – не.

Праведникът знае, че страда по волята Божия заради благата на други хора и заради собственото си съвършенство. Каещият се грешник знае, че страда за своите грехове и заради своето очистване. А неразкаяният грешник обвинява всички и всичко, докато самият той страда без вяра и надежда и затова неговото страдание е най-мъчително и неговият кръст е най-тежкият.

Пътят на правдата някому може да се вижда труден, но всеки трябва да знае, че пътят на неправдата е много по-труден.