Как да се избавим от страстите

Април 24, 2013 in Начална страница, Отечески съвети

Автор : Старецът Паисий
- Отче, защо страдам от постоянно преяждане?

- Защото това е твоето слабо място. Дяволът напада по-слаба застава, добре защитените не ги докосва. „Ако ми се отдаде да превзема тази застава – си казва той – след това една след друга ще превзема и другите”. Затова слабото място трябва добре да се укрепява.

- Виждайки своите страсти аз съвършено се изгубвам.

 

- Не се губи и не се страхувай. Една след друга смело побеждавай своите страсти, започвайки с най-главната. В началото е полезно да не се разсъждава много, а да се хващат и изтребват най-грубите и най-забележимите. Когато започнат да изсъхват дебелите корени на главните страсти, то заедно с тях ще изсъхват и по-тънките коренчета. Следователно, изкоренявайки голямата страст, заедно с нея изкореняваш и другите, по-малките.

- Отче, защо макар и постоянно да решавам да започна сериозна борба със страстите, така и нищо не правя.

- Защо се захващаш с всичко наведнъж? Страстите, както и добродетелите, съставят една верига. Една страст следва друга и една добродетел е съединена с друга добродетел, като вагоните в композиция. Ако ти започнеш известно време да се бориш с една страст и да насаждаш в душата противоположната на страстта добродетел, то накрая ще преуспееш. И заедно с победената страст ще се избавиш и от другите страсти, в тебе ще се развият противоположните им добродетели. Да кажем, че ти завиждаш. Ако се бориш против завистта и насаждаш в себе си любов, доброта, то побеждавайки завистта, едновременно ще се освободиш от гнева, осъждането, злобата, лошата печал.

- Отче, по-добре ли е да се отсичат изведнъж страстите и лошите навици или да се избавяме от тях постепенно?

- По-добре е, ако можеш, да ги отсечеш изведнъж, иначе те ще растат. Тук не трябва да се чака. Когато човек преминава ручей, особено зимата, той се старае да премине на другия бряг колкото може по-бързо, за да не замръзне. Ако го стори бързо, това няма да се случи. Когато обяздват конете, с едно рязко движение дърпат юздата, така и при изкушенията.

- Отче, авва Исаак Сирин казва: „Безстрастието се състои не в това да не усещаш страстите, а в това да не ги приемаш в себе си”. Може ли безстрастният човек да се смущава от страстите?

- Може. Дяволът не спира да изкушава човека, но ако самият човек не приема вражеските внушения, тогава сърцето му се очиства и в него се поселва Христос. Сърцето му се превръща в пещ, в „неопалима къпина”, след това каквото и да попадне в него – всичко изгаря.

 


Нужно е да посадим, за да направи Бог да поникне- Отче, всеки ден си казвам: „От утре ще започна да се моля и да се поправям”, но всичко остава по старому.

- В началото поставяй Бога, казвай: „С Божията помощ аз ще се старая да се поправя”, тогава Господ ще помогне. Това, че искаш да се изправиш, означава, че приемаш помощ. Молиш Бога за помощ и Той се скланя към теб. Правиш малкото, което можеш и вървиш напред. Кой от хората, виждайки как малкото детенце, със своите ръчички се опитва да премести голям камък, няма да отиде, за да му помогне? Така и Бог, виждайки твоето малко усилие, ще ти помогне да победиш.

Някои, макар сами да не прилагат никакви усилия към поправяне, казват: „Христе мой, в мене има тези страсти. Ти можеш да ме избавиш от тях. Избави ме”. Как Бог да помогне тук? За да помогне Господ, трябва и самият човек да се постарае. Има неща, които ние трябва да свършим, за да ни изпрати Бог помощ. Не може човек да получи помощ, ако сам не иска да си помогне.

Понякога ние се опитваме да придобием благодатта и Божиите дарове по някакъв магически способ. Мислим, че без борба ще се сдобием с някаква добродетел и даже ще станем светии. Но, за да даде нещо Бог ние трябва да поработим. Как може да ни даде нещо без труд? Как е казано в тропара? „Облагородил си безплодната пустиня”. Бог дава дъжд, размеква земята, но ние трябва да обработим своето поле. Земята е готова, но трябва да хвърлим жито и да го засеем. Каквото посеем, това и ще пожънем. Ако не изореш как ще засееш? А ако не засеем, какво ще чакаме?

Затова не трябва да питаме, какво може да направи Бог, а какво мога да направя аз. В Христовата банка процентите са много високи. Но ако нямаме сметка в тази банка, как ще получим нещо от там?

 


Неиздавания на български “Слова том V, Страсти и добродетели”
източник: http://ni-ka.com.ua/index.php?Lev=paisiy