“Ето, Бог ме изостави”

Септември 28, 2013 in Отечески съвети

Автор : старец Ефрем Светогорец

 

Светият Бог допуска на любещите Го да им се случват изкушения, за да ги научи на борба. Когато Божията благодат отстъпва, тогава се издига облак от изкушения и човек стига дотам, че казва: “Ето, Бог ме изостави!”. Хиляди помисли, задух на душата, навсякъде мрак и грях!

 

Всичко това го прави светата Премъдрост, светият Бог, и ние се научаваме, че само Бог може да ни спаси и, че без Бога всичките ни трудове са боклук и слама, които ще бъдат разпилени при най-слабия ветрец на изкушение, и ще стане явно, че сме ръждиви ламаринки, слаби и негодни да се противопоставим на нито едно изкушение без съдействащата благодат на светия Бог.

 

По този начин благодатта на Божествения Промисъл ни дава урок по самопознание, тоест по истинско, съзнателно, твърдо и непоклатимо смирение, защото без него не ще можем да построим духовна сграда.

 

Господ ни довежда до отчаяние, за да бъдем принудени да Го призоваваме скръбно и горестно, та по време на вопъла към Него, устата и сърцето ни да се освещават.

 

На всичко това ни учат изкушенията. Да се молим Бог да ни укрива от изкушения, но ако такива дойдат, трябва да ги понасяме с търпение и мъдрост, та да получим от тях полза. Затова имай търпение във всичко и се спасявай.

 

Из “Отечески съвети”, изд. славянобългарски манастир “Свети Вмчк. Георги Зограф”, Света Гора, Атон, 2007г.