За въздържанието при съпрузите, когато единият е невярващ

Ноември 20, 2013 in Семейство

Автор : протоиерей Вадим Леонов

 

Съществува църковна традиция, съгласно която преди да се причастят съпрузите известно време е необходимо да се въздържат от физическа близост. Това е древно каноническо постановление. То трябва да се съблюдава. Но ако в семейството единият от съпрузите е вярващ, а другият невярващ, то тогава може да възникне проблем. За разрешаването му е необходимо да се използва духовна мъдрост. Аз знам енориаши, които живеят в такива условия и, които се договарят с невярващите си съпрузи: ако ме обичаш, уважаваш моите възгледи, моята вяра, то те моля тази нощ да проведем в чистота. На много съпрузи се отдава да се договорят. Има случаи, когато съпружеският живот е относително спокоен, но преди причастието дяволът изкушава съпруга и той именно в навечерието на причастието проявява интерес към жена си. В такива ситуации съпругата е длъжна да прояви мъдрост и да се постарае да не афишира деня, когато ще се причастява, за да не провокира изкушение. В такова поведение на мъжа обикновено се проявява неговата ревност. Той се бои, че жена му ще го остави заради Бога, заради това се опитва да докаже нещо по такъв начин. Нужно е да се успокои и убеди, че духовният живот не само няма да повреди семейния живот, а обратно, ще го подобри. Ако пък не се удава договаряне и компромисът е недостижим, то при тези обстоятелства може да бъде проявено пастирско снизхождение по усмотрение на духовника, по думите на ап. Павел, който казва, че жената не е властна над своето тяло, а мъжът, и мъжът не е властен над своето естество, а жената (1 Кор. 7:4). т. е. в определен смисъл, мъжът има власт над естеството на жената, а жената над естеството на мъжа, но никой от нас няма право да злоупотребява с тази власт. Затова по този въпрос, преди всичко, е необходимо да се прояви мъдрост и доколкото е възможно да се спазват изискванията на Църквата за да бъде плодотворно причастяването. Но и ако това не се отдава, то трябва човек да се посъветва с духовника и както той благослови, то и така да се постъпи.

 

Автор на интервюто “Православен свят”