Ето, Аз ви пращам като овци посред вълци, не бойте се!

Декември 16, 2013 in Беседи, Начална страница

Автор : св. Николай Велимирович

 

 

Как малобройна войска побеждава по-голяма

 

Когато великият военачалник на израилския народ, Иисус Навин бил на смъртния си одър, той изрекъл пред народа си тия пророчески думи: един от вас прогони хиляда, понеже сам Господ, Бог ваш, се бие за вас, както бе ви говорил. Затова всякак се старайте да обичате Господа, вашия Бог (Иис. Нав. 23:10, 11). Това пророчество се изпълнило много пъти през многовековната история на народа Израилев, както по времето на Съдиите, така и по време на Царете и по-късно при Макавеите. Нека приведем тука засега само един поразителен пример от времето на съдията Гедеон, с който ясно и изразително се обяснява, как и защо една малка войска може да победи друга многочислена войска.

 

По време на робството под мадиамците Израил много обедня, защото, между другите притеснения на поробения народ, завоевателите правеха и това: засееха ли израилтяните своите ниви, дохождаха мадиамци и амаликитци на тези ниви, нахълтваха като скакалци, със своите безброй камили, със стадата си и шатрите, та изтребваха земните плодове и опустошаваха земята. В крайното си бедствие грешните израилтяни си спомниха за своя Бог и отчаяно викнаха към Него. Господ се смили, яви се на Гедеон и му рече да иде и да избави израилския народ от мадиамското робство. Гедеон беше прост човек и работеше на нивата си. В простотата си Гедеон отговори на Господа: как ще спася Израиля? А Господ му отвърна: Аз ще бъда с тебе, и ти ще поразиш мадиамци като едного човека (Съд. 6:15, 16). Не повярва предпазливият Гедеон, че наистина Господ възлага такава голяма поръка на него, един селяк от най-бедното племе, Манасиевото, и най-малкия в дома на баща си (Съд. 6:15). Затова Гедеон поиска от Бога някакъв знак. И когато исканата личба му се даде, той се яви пред народа, потруди се и набързо събра тридесет и две хиляди души за бой. Но тогава Господ му рече: с тебе има твърде много народ, не мога да предам мадиамци в ръцете им, за да не се възгордее Израил пред Мене и каже: “Моята ръка ме спаси” (Съд. 7:2). Господ поръча на Гедеон да обясни: който е страхлив и боязлив, нека се върне” (Съд. 7:3). Какво се случи? Когато Гедеон обяви това на народа, не по-малко от двадесет и две хиляди души напуснаха фронта и се върнаха по домовете си! Останаха всичко десет хиляди с Гедеон. Но и този брой беше твърде голям за Господа на войнствата. Затова Господ заповяда на Гедеон да доведе войската си до един поток и да следи кой как ще пие вода. Едни загребват вода с ръка, поднасят към устата и пият, а други клякат на колене, навеждат се и пият от потока. Тогава Господ рече на Гедеон да задържи за бой първите, а вторите да разпусне. Обаче ония, първите, които пиеха вода от ръката си, бяха общо 300 души. Но Господ рече: с тия триста, които лочеха, ще ви спася, и ще предам мадиамци в ръцете ви. А мадиамци бяха голямо множество, като скакалци; камилите им бяха безброй, бяха много – като пясъка на морския бряг. И триста човека имаха за задача от Бога да победят такова множество!

 

Какво направи Гедеон с онази своя малка чета? Даде на всеки войник по една тръба в ръка и по една стомна, а във всяка стомна запалена свещ и през нощта нападна мадиамци. Като се приближиха, всеки войник затръби със своята тръба и всеки строши стомната си. Когато триста тръби екнаха и триста свещи светнаха от всички страни, мадиамци се изплашиха, а камилите им се разбъркаха; никой никого не разпознаваше в тъмната нощ, а се нападаха един друг с мечове. Така едни  се изпоклаха помежду си, а други побягнаха, за да срещнат смъртта на другата страна. Победата на Гедеон беше пълна. Като последица от нея Израил беше освободен от мадиамски иго…

 

От тия библейски примери е ясна следната поука:

1. че на неправата страна е страхът, а на правата – храбростта;

2. че не броят, а Бог решава войната;

3. че се е доказала истината на пророческите думи: един от вас ще прогони хиляда, понеже сам Господ, Бог ваш, се бие с вас.

 

Из “Войната в светлината на Библията” изд. манастир”Св. Вмчк. Георги Зограф”, 2003г.