Беседа със Стареца Гавриил Светогорец

Април 13, 2014 in Беседи, Семейство

Автор : Стареца Гавриил Светогорец

 

 

- Как да възпитаваме децата като истински християни в сегашните съвременни условия?

 

- Родителите трябва да се ограничават да съветват своите деца: постоянните съвети – това е голяма педагогическа грешка. Децата нямат нужда от съвети, те се нуждаят от добри примери, на които да подражават. На децата ушите са затворени за съвети и очите им са обърнати към техните родители. Те наблюдават и чакат добрите им постъпки. Нашите деца ги учим не на това, което искаме и не на това, което знаем, а на това, което сме ние самите. Ако нашите деца ни видят, че говорим лъжи, ако ни видят, че в неделя не отиваме в храма, а спим, оставайки в къщи, ако пред очите им се караме с тяхната майка, ако видят и други неподобаващи наши дела, то безусловно ние падаме низко в техните очи. Никога няма да се доберем до никакъв резултат, а когато станат самостоятелни, ще ни пренебрегват. Един млад човек ми разправи, че когато бил още малко дете, в техния дом дошъл някакъв нуждаещ се човек и неговият баща му дал милостиня. В очите на детето неговият баща се издигнал много високо. Родителите, които ходят в храма, постят, молят се, изучават Свещеното Писание и се упражняват в добродетели и любов към ближния, сами дават добър пример на своите деца. Те имат надежда, че децата им няма да попаднат в клопката на дявола.

 

- Как да не попадне човек в униние, когато вижда, че държавата се руши, че се насажда разврат?

 

- Никой да не се отчайва по никакъв повод. Трябва да изучаваме Свещеното Писание, за да се укрепва нашата вяра и нашата надежда. Няма супермаркет никъде на планетата, откъдето да вземем един килограм вяра, килограм надежда и други добродетели. Не можем да ги купим. Вярата може да я придобием само ако четем Евангелието, ако се молим, изповядваме, причастяваме, постим. Да не се отчайва никой, по никакъв повод, никога. В Свещеното Писание има множество примери на хора, които са паднали много низко, на които Господ им помогнал, така че те се разкаяли за своите деяния.

 

- Има усещане, че светът стремително върви към своя край?

 

- Има светии, които казват, че ще има Трета световна война. И свети Лаврентий Черниговски казва, че ще има Трета световна война. Но кога? Не уточнява, но казва, че тази война ще бъде допусната вече не за покаяние, а за изтребление на човечеството. Попитали веднъж Айнщайн – какво ще представлява Третата световна война – на което той отвърнал: „Не зная каква ще бъде Третата световна война, но със сигурност зная, че през Четвъртата ще се воюва с пръчки и камъни.”  Такова чудовищно разрушение ще настъпи. Човечеството ще се спаси само с покаяние. Без него няма да се спаси никой.  И ако ние не се разкаем, то това ще доведе до всеобща катастрофа.

 

Основните проблеми днес са загубата на работа, разпадането на семейството, разводите, употребата на  наркотици от деца. И всичко това е вследствие на греха. Ако се стараехме да живеем по Божия закон, то Бог нямаше да допусне тези бедствия. Господ ни обича, Той не желае човечеството да воюва, Той не иска ние да страдаме. Господ съвсем не иска да попадаме в ада. Господ иска всички да се спасят и да разберат истината. Бог се радва на каещия се грешник, Той го прегръща и го приема.

 

- Бихте ли ни разказали за вашите срещи със Стареца Паисий?

 

- Да, познавах лично стареца Паисий, но не сме общували толкова често. Други отци, които бяха до него имаха по-тесни отношения. Несъмнено той е светец, велик аскет на нашето време. Той беше образец на монах от древните времена.

 

- А познавахте ли стареца Порфирий, когото канонизираха?

 

- Да, свети Порфирий познавах много добре. Той имаше дар  на прозорливост, безгранична любов към хората, на които посвети своя живот. Приемаше много хора за изповед, даваше им съвети, молеше се за тях. Целият се беше посветил на служение на ближния.

 

- Какво бихте пожелали на тези, които четат тази беседа?

 

- Желая, Божието благословение да бъде с всички, и в този живот и в бъдещия. Желая, всички управници да не утвърждават закони, противоречащи на Божиите закони. Желая да бъдат предприети мерки за това да се спре развращаването на хората, за да не се разпадат семействата, да бъдат забранени абортите, свободните извънбрачни отношения, еднополовите бракове, гражданските бракове, кремирането на умрелите. Желая в училищата да не възпрепятстват преподаването на Закон Божий. Желая да не се създават закони, противни на Божиите закони, иначе всички тези бедствия от Втората световна война ще се повторят с нова сила. Желая тези, които управляват народа да имат предвид, че управляват хора, а не животни. Господ ще им потърси сметка за това, как са се разпореждали с дадената им власт.

 

Желая всички да положат старание и Господ да помогне в това да попаднат в Царството Божие, в Лоното Авраамово заедно с Исаак и Иаков и с всички светии.

 

Превод от руски със съкращения

Источник: http://www.pravoslavie.ru/put/69618.htm