Съкровена истинска любов

Април 30, 2014 in Начална страница

Автор : старецът Паисий

 

- По мое мнение любовта бива три вида: плътска любов, която е пълна с духовни микроби; светска любов – външна, лицемерна, повърхностна; и духовна любов – истинска, чиста и съкровена. Тази любов е безсмъртна, тя пребъдва “во веки веков”.

 

- Отче, как мога да разбера, имам ли истинска любов?

 

- За да разбереш, трябва да изпиташ себе си дали обичаш всички хора еднакво и считаш ли всеки за по-добър от теб.

 

- Отче, моята любов към Бога и ближния е охладняла.

 

- Посей този неголям остатък от любовта, който имаш в себе си. И като израсне ще даде плод на любов, който ще събереш. После ти ще посееш повече любов и още повече ще събереш, така постепенно ще напълниш твоя хамбар, така че няма да има къде да я складираш, защото колкото повече любов сееш, толкова повече израства. Да предположим, че един земеделец има малък пакет със семена и ги засява. След това той събира плод и напълва по-голям пакет. Ако засее всичкия плод от големия пакет на следващата реколта ще напълни един голям чувал. И ако у него се умножат много семената и всичките ги засее, после ще напълни цял хамбар. Но, ако не събира семената в пакети и не ги сее, ще хванат червеи. Той трябва да посява семената в земята, така че да покълнат, израснат и дадат плод.

 

Искам да кажа, че същото се случва и с любовта. Когато любовта се е увеличава трябва да се отдава. Човекът, който не отдава дори и малкото любов, която има, е като някой, който държи в ръката си една шепа семена, но не ги засява в земята. Такъв човек е като лукавия слуга, който скрил таланта си. (ср. Мат 25:25)

 

В зависимост от това, колко любов отдаваш, толкова и ще получиш. Ако не отдаваш любов, няма и да получиш. Виждаш как майката отдава своята любов на децата, но и постоянно получава от тях, и любовта й постоянно расте. Но когато изискваме любов от другите само за себе си, искаме само да получаваме, и правейки добро, мислим за възнаграждението, тогава ние имаме не скъпа, а евтина любов. Тогава ставаме чужди на Бога и не получаваме любов нито от Него, нито от другите хора.

 

Тези, в които любовта е светска, спорят помежду си, кой да вземе повече любов. А тези, които се обичат духовно, спорят кой да отдаде повече любов. Те обичат без да мислят дали ги обичат другите или не ги обичат и даже не изискват от другите да ги обичат. Искат постоянно да отдават всичко и себе си и не се нуждаят другите да им отдават своето и себе си. Такива хора обичат всички, но най-много Бог, с Когото са от един род.

 

Безкористна любов! Не трябва да извършваме благодеяния, за да получим блага в замяна. Ние трябва да развием благородна, съкровена любов, така както Бог обича, а не евтината светска любов, изпълнена с всички човешки немощи.

 

- Геронда, на мен ми е трудно да отдавам любовта си, когато тя не е оценена.

 

- В тебе няма истинска любов, затова ти е трудно. Който има истинска любов, не се вълнува дали ще оценят любовта му или не. Жертвата, която той извършва заради ближния дори не я помни.

 

- Как да се науча да забравям доброто, което върша?

 

- Хвърли го в морето… Така ще го забравиш. Но злото, което ти причиняват, също трябва да забравиш. Така, без дори да забележиш, ще си събереш духовно съкровище.

 

Любовта известява

 

 

- Отче, как мога да проявя любов?

 

-Да проявиш любов? Не разбирам това. Това е лъжа и лицемерие. В нас има любов и тази любов ни издава. Това е понятно. Истинската любов сама известява другия човек без показни изрази. Любовта, това значи да изслушваш със състрадание чуждата болка. Любовта означава състрадателен поглед и слово, казано в тежка минута. Любовта означава да споделиш мъката, да  успокоиш другия в трудностите. Любовта означава да приемеш от другия груба дума. Всичко това е много по-полезно от много думи и показни постъпки.

 

Когато вътрешно състрадаваш на другия човек, то Бог го известява за твоето разположение, за твоята любов, и той я разбира без показни прояви. Същото е и със злобата, която не се проявява външно, другият човек я чувства. И дяволът, когато се явява в образ на „ангел на светлината”, носи смущение, а истинският Ангел неизразима лека радост.

 

- Отче, какво ми пречи да получавам известие за любовта, която другите имат към мен?

 

- Навярно ти не си развила в себе си любовта? Човек, който обича, получава известие за любовта, която другият изпитва към него…

Човек разбира, дали го обичаш истински или се преструваш, защото любовта лети към него като телеграма. Ако например ние отидем в детската градина, децата веднага ще разберат с какво разположение сме отишли. Веднъж при мен в килията дойдоха няколко човека, които искаха да организират детски приют. „Главното е да състрадавате на тези деца като за свои собствени, и даже повече, отколкото за своите. Ако това отсъства, по-добре не започвайте нищо.” Тогава един лекар, много благочестив човек, каза: „Ти си прав, отче. Когато за първи път отидохме в детска градина, децата веднага разбраха, с какво разположение е всеки. „Този господин – казваха – е дошъл просто така, този е дошъл да си поиграе с нас, а този господин истински ни обича”. Виждате ли по какъв начин любовта известява?

 

превод от руски