Свети Порфирий и старецът Паисий – бързи помощници в беда

Май 18, 2014 in Начална страница, Семейство

Автор : Diakonima.gr

 

 

През 1998 г. Т. С. си беше вкъщи. Забърса снимките на Свети Порфирий и на стареца Паисий, целуна ги, и им се помоли да закрилят мъжа, децата ù и нея. След това, слизайки по вътрешните стълби, усети как някой силно я блъсна. От удара тя полетя от най-горното стъпало и, падайки на най-долното, захапа силно езика си, а ухото и се отряза и увисна. Подът около нея се напълни с кръв. Не можеше да говори, а и в къщата нямаше никой, който да и помогне. Успя само да обърне погледа си настрани и каза в себе си: „Пресвета Богородице, помогни ми!” Тогава видя до главата си, от колената надолу, двама мъже в раса и четири черни калугерски обувки. Опита се да си вдигне главата, за да види кои са, но не успя.

 

Езикът и се освободи от зъбите, отците в расо изчезнаха и тя успя, влачейки се, да телефонира на мъжа си. Той дойде веднага, след което я закара в болницата, където зашиха ухото ù. И въпреки, че в месестата част ухото не зараства, то напълно заздравя, като не остана даже и никакъв белег.

 

Превод от гръцки

 

Diakonima.gr