Срамно е да се живее в разкош, когато наоколо цари бедност

Юни 10, 2014 in Начална страница, Сладкарница

Автор : Св. Лука Войно - Ясенецки

 

Бидейки велик хирург и учен, архиепископ, лауреат на сталинска премия, той служеше с расо, изпъстрено с кръпки. Веднъж, ние, внуците, с детската си наивност му казахме: “Дядо, не е съвсем удобно да се отслужва служба със закърпено расо”, и получихме отговор, който запомнихме за цял живот: “Нашият народ живее в голяма нужда, затова всички средства аз изпращам в помощ на хората. Срамно е да се живее в разкош, когато наоколо цари бедност”.

 

Из “Военният път на светителя Лука (Войно-Ясенецки)”, Лисичкин В. А., издателска къща СТЕНО, Варна, 2013