Насилието и омразата са много слаби аргументи срещу истината и любовта

Октомври 23, 2014 in В търсене на вярата, Сладкарница

Автор : Ричард Вурмбранд

 

Имаше бригада в лагерите на смъртта в Румъния, която беше само за свещеници, епископи, пастори, равини, миряни – всички, които бяха затворени заради вярата си.

 

Един ден дойде полит-офицер да инспектира бригадата. Всички стояха в готовност, а той произволно избра един млад човек (името му беше Чочеанга) и го попита:

 

– Какъв си бил в цивилния живот?

 

А той отговори:
– Господине, какъвто съм бил в цивилния живот, такъв ще бъда завинаги. Аз съм свещеник на Бога.

 

– Аха, свещеник! И още ли обичаш Христос?

 

Свещеникът мълча няколко секунди – секунди, колкото цяла вечност, защото знаеше, че вечната му участ се решава в тези няколко секунди. Господ е казал „всеки, който Мене признае пред човеците, ще призная и Аз Него пред Моя Отец Небесен; а който се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец Небесен.“ (Матей 10:32, 33).

 

И тогава, след кратък размисъл, лицето му започна да сияе – виждал съм толкова много сияещи лица – и с много смирен, но решителен глас той каза:

 

– Капитане, когато станах свещеник, знаех, че в църковната история хиляди са били убити за вярата си. И всеки път, когато се качвах към олтара, облечен в тези красиви, покрити с орнаменти свещенически одежди, обграден от уважението и любовта на паството, обещавах на Бога, че ако някога трябва да страдам, ако някога нося облекло на затворник, ще продължа да обичам Христос.

 

– Капитане – продължи той, – аз толкова ви съжалявам. Ние имаме Истината, вие имате камшици. Ние имаме любов, а вие имате железни решетки на затворнически килии. Насилието и омразата са много слаби аргументи срещу истината и любовта. Ако обесите всички учители по математика, ако всички математици са обесени, колко ще бъде четири плюс четири? Пак ще е осем. А осем плюс осем ще е шестнадесет.

 

– Не можете да промените истината като обесвате тези, които говорят истината. Ако всички християни са обесени, ще остане това, че има Бог и Той е Любов. И има Спасител – името Му е Иисус Христос, и като Го изповядва човек може да се спаси. И има Свети Дух, и ангели небесни. И съществува красив Рай – не можете да промените истината.

 

Ще ми се да имаше начин да предам интонацията, с която той произнесе тези думи. Ние, останалите, бяхме засрамени, защото ние вярвахме в Христос, надявахме се на Христос, но този човек обичаше Христос както Жулиета е обичала Ромео и както булката обича младоженеца…

 

 

Превод от английски