Какво са удоволствията или наслажденията и кои от тях са позволени и кои – не?

Ноември 26, 2014 in Отечески съвети

Автор : Старецът Йосиф Ватопедски

 

 

 

 

 

Удоволствие наричат всичко, което ни радва и прави живота ни приятен. Подобно на нашата двусъставна природа, удоволствията са два вида.

 

Понеже се състоим от тяло и душа, имаме чувства, а телата ни имат членове – удоволствията принадлежат на две сфери. Тези удоволствия, които се усещат с членовете на тялото, са телесни, а тези, които се отнасят към психичния и духовния ни свят – духовни удоволствия или наслаждения.

 

В голямата си част удоволствията възникват в резултат от нашата дейност, и в зависимост от това, какво е било действието ни – правилно или грешно, ни носят утешение или разочарование.

 

Ако принципите и целите на живота по Бога са в съответствие с Неговата воля, тогава възникват приятни и радостни усещания и удоволствия. Ако, напротив, нашият избор и действия са неразумни и страстни, тогава ние усещаме отвращение и ненавист.

 

Необходим жизнен елемент е нашата биологическа същност, голяма част от която принадлежи на сферата на трите сетива; именно чрез тях действат удовлетворението и удоволствието.

 

Удоволствията, които ни привличат повече от другите и ни съблазняват, имат отношение към биологическата ни същност и се намират в членовете на тялото и в органите на сетивата. Първо място сред тях заема вкусът, осезанието и обонянието. Когато се съприкосновяваме с различни вещества и предмети, се предизвиква усещане за сладост, което наричаме удоволствие.

 

За да избегнем злоупотребата в този случай, е необходимо разсъждение в подобаваща мяра.

 

Ако човек помни своето предназначение и яде, за да живее, тогава той държи възникващото по закона на необходимостта удоволствие под контрол.

 

Ако обаче той, уви, живее, за да яде и води невъздържан живот, което именно се случва в наше време, тогава неразумното начало, което ме е срам и да описвам, взима връх.

 

Съществуват етически и чувствени задължения, главни сред които са половото влечение и половата връзка. Тук възниква цял лабиринт от извращения – ето къде са многочислените трофеи на адския змей.

 

Законът за възпроизводството на човешкия род като основна необходимост в нашето сегашно изгнание, става най-силния стимул за привличането между двата пола. Именно това експлоатира дяволът, насилствено предлагайки незаконно наслаждение, което буквално поразява днешната младеж.

 

Ние накратко описахме причините за наслаждението и за да не оплакваме неизчислимите бедствия, които ще ни постигнат, ако ги приемаме, сме длъжни да ги отхвърляме. Това се отнася за чувствените наслаждения.

 

Съществуват обаче и духовни наслаждения, които ни въодушевяват и ни връщат силите. Духовните наслаждения са тези действия и плодовете на Божията благодат, които донасят отрада и покой на душата, просвещават ума, умиротворяват сърцето, утешават чувството и ни дават мъжество и надежда в трудните моменти на живота.

 

Какво друго, ако не духовни наслаждения, са радостта, мирът, търпението, снизходителността и всичко, което се явява рожба на любовта и състраданието? Всички плодове на саможертвеността, които произтичат от любов, са най-сладко духовно наслаждение и доставят велико щастие в живота ни.

 

Има още свръхестествени наслаждения, които, макар и да принадлежат към явления от другия свят, ни се дават по Божието милосърдие като предвкусване на блаженството, което ни очаква.

 

В този свят ние не можем нито да контролираме, нито да предизвикаме тези свръхестествени наслаждения; тях Божията любов ги дава на тези, които се подвизават правилно – за утешение и ободрение.

 

Ето някои от тези наслаждения: мир на помислите, свобода от страстите, съвършено равнодушие към предметите и идеите в този свят и почиване на благодатта в тези, които са придобили чистота на сърцето. Такива хора преживяват Божественото и пребивават извън този свят, с неговите образи и чувства. Това са тези, за които нашият Господ е казал, че ще им Се яви заедно с Отца и жилище в тях ще направят. Който иска да се наслади на свръхестествените дарове и милости, нека се потруди да изпълни заповедите и ще види, че Господ е верен във всичките Си слова.