Как да си изберем съпруг (съпруга)

Май 7, 2015 in Начална страница, Отечески съвети, Семейство

Автор : старец Лука Филотейски

 

Истината е само една и можем да я открием в учението на Православната Църква. Тя не е разделена и не е разпределена между различни конфесии в една или друга пропорция. Цялата истина е Христос.

 

– В последно време често може да се чуят такива изказвания: „православните и тези, които изповядват други вероизповедания, имат един и същ Бог”, „всички религии вярват в един Бог”.

 

– Такава оценка е възможна само от религиоведческа гледна точка.

Апостол Павел казва: „Ония, които без закон са съгрешили, без закон и ще загинат; а ония, които при закон са съгрешили, чрез закон ще бъдат съдени” (Рим. 2, 12). Народите, които не познават Христа, имат закон на съвестта. Тези, които вярват в някакъв свой Бог, но отричат Христа, по този начин отричат Истината. „Под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим… в никого другиго няма спасение” (Деян. 4, 11-12). Името на Бога е явено на хората: това е Христос, Един от Светата Троица. Чрез Сина сме познали Отца и Светият Дух е слязъл в света.

 

– Много хора питат за избора на бъдещ съпруг (съпруга). Върху какво трябва да обърнат внимание тези, които искат да създадат семейство?

 

– В продължение на много години ни се обаждат мъже и (предимно) жени. Те са сключили брак, родили са деца, но в един момент останали без нищо: децата се отдалечили от Бога, мъжът ги напуснал и т.н.

 

Тук може да се попита само едно: когато сте встъпвали в брак и сте избирали спътник в живота, дали сте имали мъжеството да се помолите на Бог и Пресвета Богородица, молейки ги да ви помогнат да се ориентирате в чувствата си? Или сте правили избора сами, и едва сега постфактум сте се обърнали към Бога?

 

Това е много важен момент!

 

В Книгата Притчи Соломонови е казано: „Къща и имот са наследство от родители, а разумна жена – от Господа” (Притчи 19,1 4). С други думи, задължение на родителите е да разпределят наследството си между децата, но мъж на жена или жена на мъж се дава от Бога.

 

Въпросът не е в това да си „търсиш” спътник в живота, и като го намериш, да се почустваш умел и късметлия, приписвайки това „достижение” на собствените си заслуги. Нека да не забравяме, че ние виждаме само външната страна на човека, без да знаем, какво всъщност става в сърцето му. Откъде може да знаем вътрешното съдържание на един или друг човек? Освен това, има и враг на човешкия род, който внася объркване и смут в чувствата.

 

Много е сложно да се намери рационален отговор на въпроса за избора на спътник в живота. Но всеки младеж или девойка може и трябва да посветят себе си на Бога и да възложат упованието си на Господа.

 

Много често ми задават въпрос относно избора на спътник в живота и в последно време давам един и същ съвет. Съвсем наскоро, когато тръгвах от Света Гора в света, една девойка ме попита: „Какво да правя? Как да си намеря съпруг?”

 

Ето какво съветвам в такива случаи. Много е важно младежът или девойката да имат мъжество да се обърнат към Бога с една обикновена молитва: „Господи! Направи ме такъв, какъвто искаш, за да ме съединиш с този (тази), с когото (която) Ти искаш”.

 

Това е най-добрата молитва. В нея е скрит следният смисъл: „Сега се намирам в неблаговидно духовно състояние, но моля Бог да ми даде добър спътник (спътница) в живота. Но нима съм достоен за това? Необходимо е да се предприеме подвиг и с всички сили да се постараем да станем по-добри. Колкото по-самоотвержено се подвизаваме, толкова по-близки ще станем на Бога, Който ще ни събере с този човек, който действително ни подхожда.”

 

Като възложим надеждата си на Господа, решаваме много проблеми. Ставаме съработници на Бога, и, започвайки да се поправяме (а всяко добро начинание започва с това), се освобождаваме от веригите на страстите, затрудненията и съмненията.

 

Ако въведем ред в своята душа, Бог ще подреди всичко останало.

 

превод от руски

 

източник: православие ру