Бялата Демония

Май 28, 2015 in Беседи, Начална страница

Автор : св. Николай Велимирович

 

Блажен е народът, чиито господар се вдъхновява от Бога, хвали и възпява Бога! Неговият народ ще почита Този Бог, а своя управител ще обича като мъдър и добър. Цар Давид пеел с арфата: Хвали душе моя Господа! Всякое дихание да хвалит Господа! И гледайки Божието творение, казвал за себе си: аз съм червей,  а не човек (Пс. 21:7). Затова Давидовият народ почитал Бога и обичал самия Давид.

 

В древните времена римските кесари принуждавали народа да ги почита като богове. Затова народът не знаел единия истинен Бог, а само своите глупави кесари, обаче не ги почитал като богове и не ги обичал като хора. Така е било винаги: когато надменните и самонадеяни управници изисквали божествени почести, хората преставали да ги уважават и като човеци. А когато тези надути мехури се пукали, то хората им се присмивали. Самозваните и лъжливи богове винаги били и лъжливи хора. Когато на земята в човешки образ се появил истинският Бог, Той ходил смирено и служил на всички. Той не се отпуснал самоволно на трона и не изисквал от хората да падат пред Него и да целуват Неговите пантофи, но Сам се навеждал, за да вдигне разслабените, да изправи прегърбените, да възкреси умрелите, да извлече овците от тръните, да вдигне динария от праха, да омие нозете на Своите раби. Затова и цялата вселена Му се кланяла с благоговение и любов.

 

Какво мислите за Европа? Африка и Азия наричат европейците бели демони, изхождайки от това, те биха могли да нарекат Европа Бяла Демония: бяла, поради цвета на кожата, а Демония – поради чернотата на душата. Защото Европа се е отрекла от единия истински Бог и заела престола и позицията на римските кесари. И подобно на последните, царуващи преди самото крушение на Рим, обявила на всички народи на земята, че всеки може да се покланя на своите богове, както знае и умее, Европа ще прояви тук толерантност, обаче всички са задължени да й се кланят като на върховно божество – дали под името Европа или под името „култура”.

 

Така, братя мои, в наши дни отново въстана като вампир предишният сатанински Рим, този Рим, който преди цар Константин с огън и меч преследвал християните и препятствал Христос да премине в Европа. Ето че Бялата Демония падна в недъг, много по-тежък от този на езическия Рим. Ако последният бил измъчван от един демон, то Бялата Демония изтезават още седем зли духа, по-зли от римския демон. И така, налице е нов езически Рим и ново християнско мъченичество. Бъдете готови да претърпите мъчения за Христа от страна на Бялата Демония.

 

Новата езическа Европа не се хвали с нито едно свое божество. Хвали се единствено със себе си: със своя разум, своето богатство, своята сила. Надулият се мехур трябва да се спука – за смях на Африка и Азия; циреят е забрал, едва не се е спукал, за да изпълни със смрад цялата вселена. Такава е съвременната ви антихристиянска Европа, Бялата Демония.

 

Европа живее в омагьосания кръг на откритията и изобретенията. Който и да заяви за някакво откритие в тази област, той се провъзгласява за гений. А който описва чуждите открития, се награждава със званието доктор на науките. Многочислени са европейските открития и изобретения, почти нямат брой. Но нито едно от тях не прави човека по-добър, по-честен и просветен. За последното хилядолетие Европа не е представила нито едно достижение в духовната и нравствената област – всичко у нея се свежда само към сферата на материалното. Европейските изобретения доведоха човечеството до края на пропастта, хвърлиха го в духовна тъмнина и омрачаващо урочасване, които не са били в историята на християнството от незапомнени времена. Защо Европа обърнала всичките си достижения против Христа, по собственото си кривоумие или по заговор на евреите – не знаем.

 

Когато бил открит телескопа за наблюдението на далечни звезди, европейските учени изтълкували получените данни във вреда на Христовото Евангелие.

 

Изобретили микроскоп – и отново се надсмяли над Христос.

 

Когато построили железните пътища, конструирали парните двигатели, открили телеграфа и телефона – целият въздух истерично бучал от европейското самохвалство, в ущърб на Бога и Неговия Христос.

 

Когато хората изобретили апарати за плаване под водата, за полет във въздуха, за разговори на далечни разстояния – тогава за Европа Христос изглеждал толкова ненужен и несъвременен, както египетските мумии.

 

Впрочем всички свои достижения за последните двеста години Европа употребила за собствено изтребление в световните войни, за извършването на престъпления, на служба на ненавистта, разрушението и измамата, за угнетяване и принуждаване, към оскверняване и профанация на народните светини и благочестиви обичаи, за сеене на лъжи, нечестност, разврат и безбожие по целия свят. И в действителност Европа измамила не някой друг, а самата себе си. Нехристиянските народи очевидно се убедили, какво е Европа, какво носи със себе си и какво иска – поради това и я нарекли Бялата Демония.

 

Послушай, какво казва цар Давид: Едни – с колесници, други – с коне, а ние с името на Господа, нашия Бог, се хвалим ( Пс. 19:8). Тези самохвалковци ще задремят на меките легла на своята лъжлива слава, а ние да станем и да се изправим.  Апостол Павел още по-силно казва: Какво имаш, което да не си получил? а щом си получил, защо се хвалиш, като да не си получил? (1 Кор. 4:7). Знай, че и всички изобретения са имали място в Господнето лозе и пред Божиите очи. И се научи на срам и честност. Амин.

 

Из “Кроз тамнички прозор”