Трябва да разпространяваме духовния опит чрез интернет

Юни 8, 2015 in Беседи, Начална страница

Автор : архим. Ефрем Ватопедски

 

Стремителното развитие на информационните технологии за последните две десетилетия действително доведе до неочаквани резултати, за които през 70-те и 80-те години не можеше и да се мечтае. Интернет, електронна поща, уеб ресурси, социални мрежи са част от нашия бит, работа, наука, образование, почивка. Интернет позволява да се съкратят разстоянията и даже да изчезнат. По този начин, една новина може да се предава посредством Интернет за няколко секунди от единия край на Земята до другия – всички ние имаме такъв опит. Беседа с използването на визуален контакт, сега се случва безпрепятствено, независимо от разстоянията. Единственото условие е ползвателят да е включен към Интернет. Действително, използването на Интернет е толкова просто, че всяко дете или стар човек може с лекота да го използва.

 

По този начин Словото Божие може да се предава навсякъде по Земята. Това, което се случва тук в Атина пред аудитория от сто човека, може да бъде записано и да се предава до хиляди или даже милиони потребители или даже да се предава в онлайн режим, така, както това се случва с нашата конференция.

 

Но ние трябва да разбираме, че Словото Божие не е просто човешка реч, то носи божествена енергия, която може да възроди духовно човека и истински да го утеши, и това може да стане чрез Интернет. Ние знаем за много случаи, когато различни хора – атеисти, идолопоклонници от Индия, Япония, Непал са открили Православието чрез интернет и са се възродили, защото са открили истината, това, което са търсили в този живот, намерили са Христа.

 

Неотдавна в нашия манастир дойде холивудският актьор Джонатан Джаксън. Аз го попитах по какъв начин е станал православен. Той ми каза, че много му е помогнал интернет. От друга страна, благодарение на интернет, християни, които са се отдалечили от Бога, са се върнали при Господ, намерили са себе си и своето място в този свят. Има хора, които са били на границата на абсолютното разочарование и, чувайки някакви слова в интернет, са намерили тази необходима духовна сила, намерили са надежда и сега се развиват духовно.

 

Разбира се, православното Божие Слово присъства по-малко в интернет в съотношение с другите слова. Когато говоря за друго слово имам предвид науката, политиката, а също и такива прояви като мода, шоу бизнес или даже развращаващи ресурси, които за съжалени водят по показателите за посещаемост.

 

Аз мисля, че днес Словото Божие трябва да има силно и мощно присъствие в мрежата. Болшинството от хората днес са дезориентирани, постоянно попадат в безизходици. В тази епоха само Божието Слово може да утеши човека, да го информира, да го увери във възможността за вечния живот. Божието Слово, разпространявано чрез интернет може да има изцелителна функция за човека.

 

Създаването на цифрови библиотеки със съответното съдържание се явява необходимост и трябва постоянно да се поощрява и размножава. Наследството и мъдростта на светите отци с техните забележителни текстове трябва да се използва колкото може повече по най-съвременния и оптимален способ. Цифровизацията, категоризацията на светите отци ще предостави възможност на интернет потребителите да намират текстове, информация по теми, които ги интересуват. Още повече, цифровизацията и поместването на Словото Божие на уеб страници, особено учението на светите отци, а също и старците на ХХ век ще принесе духовна полза на нашите съвременници.

 

Старецът Ефрем Катунакски казваше: „Ах, колко е жалко, че нямахме възможност да записваме изказванията на стареца Йосиф.” Ние разбираме, че действително е много важно, когато тези слова се произнасят от хора, които са изпитали, получили са личен опит в невидимата духовна война. Свети Паисий казваше: „Записвайте всичко духовно, което слушате, и този опит, за който сте чули от другите, защото ще дойде време, когато този опит ще бъде изчерпан, и вие ще имате духовен дефицит.” Действително, за последните няколко години имаше голямо развитие на издаването на книги с богословско съдържание, особено в Гърция, но и в другите православни страни.

 

Но за съжаление има православни, които поради езиковата бариера нямат достъп до тези ценни текстове. Още повече, обикновената книга, написана на хартия, днес се намира в сериозна криза. Едновременно с това продажбата на електронни книги расте. Затова можем да кажем, че можем да използваме тази тенденция. Казваме, че всичко това е добро и угодно на Бога, когато всичко се случва правилно.

 

Интернет е съвременно средство, което поощрява глобализацията. Тези, които искат да прокарат своите идеи за глобалната история, глобалната икономика, глобалната държава и глобалния лидер, знаят как да използват интернет, и действително те го използват на високо ниво. Защо и ние, православните, да не използваме този инструмент за издигането на глобалната роля на Православието? Защо да не го използваме за обединението на православието и за своята мисия в Икумената?

 

Правилното използване на интернет зависи от потребителя. Разбира се, интернет не може да замени живото общение. Разбира се, никой не може да достигне определено духовно ниво само чрез Интернет. Православието е човекоцентрично. Приоритет винаги има незаменимата ценност на човека, индивидуалната личност. Интернет е средство, това е инструмент, който ни помага и може да пренесе полза, но, за да може вярващия да води истинен духовен живот, трябва да има личен контакт с духовния си отец.

 

Затова, комуникацията с другите братя се явява необходимост, за да изпитваш любов и да участваш във всички Тайнства на Църквата. Съществуват и случаи, когато прекомерното използване на интернет, даже за добри и духовни цели, създава зависимост, в резултат на която се появява изолация, асоциалност, а също и пагубно влияние върху човешката личност. Така че понякога Интернет може да донесе негативни резултати: вместо да доведе по-близо до Христос, напротив, той отдалечава от Бога. Затова върху нас лежи голямата отговорност да разпространяваме и предаваме Словото Божие по колкото може по-креативен, полезен и съвременен начин, но също трябва да информираме паството за това, как да се използва Интернет с полза и да подчертаваме всички негативни явления, които могат да бъдат предизвикани от неправилното използване на тази технология.

 

Това е една от целите на нашата конференция, която се провежда за първи път на световно ниво за православните. Това е голямо благословение, че първата такава конференция се провежда в нашата страна. Бих искал да благодаря на организаторите: онлайн списанието „Пемптусия”, а също и на „Богослов” от Русия. Нашият манастир винаги с голяма любов и интерес поддържа активността на института „Свети Максим Грек”. Надяваме се, че тази конференция ще съумее да противостои на предизвикателствата на съвременния свят, и всички участници ще използват новите технологии и интернет за своя духовна полза.

 

източник: Правмир