Европа е като прегърбена жена

Юни 23, 2015 in Беседи, В търсене на вярата, Начална страница

Автор : св. Николай Велимирович

 

 

 

Прегърбеният човек не гледа към небето, а в земята. Едно време имало една такава жена. Цели осемнайсет години главата й била долепена до колената, така че можела да гледа само земния прах и въдещите се в него червеи, вдишвайки прахоляка и всяка смрад от земята. Съжалил се над нея Христос и и викнал: Жено, освобождаваш се от недъга си! И сложи ръцете Си върху нея; и тя веднага се изправи и славеше Бога (Лк. 13:12-13).

 

Съвременно тълкувание: от всички континенти на този свят Европа най-много прилича на прегърбената жена. Откакто европейските религиозни вождове, без знанието и волята на народа, се отделили от истинската Христова Църква, която е на Изток, оттогава европейското човечество започнало все повече да се прегърбва и да скланя главата си към земята. ХХ век станал най-болезненият в неговия живот. Защото в този век главата на това човечество се спуснала толкова ниско, че се допряла до колената. Затова пред очите на това човечество има само земя и земни червеи, а пред техния нос – земна смрад. Да им говориш за небето означава да им говориш за нещо, което не могат да видят, защото цялото му битие е така прегърбено, че със своите чувства може да усети само онова, което е долу, което е от земята, което е по-ниско от човека. Под този ъгъл на прегърбената жена следва да разглеждаме и оценяме целия живот на Европа за много изминали столетия. Под този ъгъл на светлината, която вижда прегърбената жена, гледаща в земята, се развивала науката, икономиката, политиката и целият човешки живот, частен, социален и общочовешки.  Виждали са само земя и са обяснявали всичко със земята. Виждали са само земя и само за нея са се борили. Чувала се е само земя и цялата човешка наука се управлявала от шумоленето на влажната земя. Усещали са само миризмата на земната гнилост, която напълно надмогнала всички небесни благоухания. Човешкият разум се отдал на изследване на това, което виждало окото, и чувало ухото и помирисвал носа, т. е. предал се на земята и само на нея, защото бил разум на прегърбена жена. Той изобретил стотици апарати, за да изучи земята и което е на нея. Изучил всички растения и корени, големи, малки и най-малки червеи, видими и невидими насекоми. Прегърбената жена въоръжила очите си с микроскопи и други оптически устройства, за да види точно всички земни червеи. Всичко разгледала и всичко узнала и възвестила на небето и земята, че и не съществува нищо друго, освен червеи, големи и малки, видими и невидими, мислещи и немислещи, и че човекът е само един червей между червеите и над червеите, т. е. един свръхчервей. Дотам е можела да види прегърбената жена и не повече. За да би могла да види повече, трябвало да е изправена, с дигната към небето глава и с ум насочен към горния свят. А този горен свят не е червейно свърталище, а е Горният Йерусалим, светоносното и лъчезарно Господне войнство, съставено от прекрасните небесни йерархии от серафими и херувими, начала и власти, господства и сили, архангели и ангели и от безбройни праведници и богоугодници. Целият този горен Йерусалим, цялата духовна светлина над човека, не може да бъде видяна от прегърбената жена. Тя вижда само онова, което е по-ниско от нея, но въобще не може да види, което е по-високо. Поради това, всичко, което е измислила и създала за последните няколко века е измислено и създадено върху пясък, върху земния прах и блато, което е виждала и усещала под себе си. Който погледне в тази светлина развоя на европейското човечество от разделението на църквите, ще разбере всичко. Както и рибарят от блатистата река мирише на блато, така и цялата европейска култура, с нейната философия и наука и изкуство, религия и цялата култура – цялата мирише на блато, на земя, на прах, това, което единствено може да види прегърбената жена. Единственият Лекар за прегърбването е Христос.

 

Причината за прегърбеността на Европа е погазването на Божия закон, особено заповедта за почитането на родителите. Бог не наказва нищо толкова страшно както греха на децата спрямо родителите, защото това е грях спрямо Небесния Родител. Затова Господ от началото е благословил тези, които почитат родителите си, своите баща и майка, като символ на самия Бог, а е проклел тези, които обиждат своя баща, както Хам, който се надсмивал над Ной. Почитай баща си и майка си, това е ядрото, сърцето на всички Божии заповеди. Който почита земния си родител, почита и небесния. На това начално училище са основава и висшата школа. Който не почита баща си и майка си, които вижда, как ще почита Бог Отец, Когото не вижда?

 

Началото на европейската прегърбеност е непочитането на родителите, както на телесните, така и на духовните. От тогава расте гърбицата й като на камила, и от тогава главата й е опряна в коленете й. Затова не вижда нищо небесно и не разбира нищо божествено. Тя вижда и разбира само онова, което е червей и червячник.

 

Пазете се, братя, и се научете да почитате родителите си. В това е целия закон Божи, стожер на всички останали заповеди. Почитай баща си и майка си, за да ти е добре и да живееш дълго на земята (Изх. 20:12). А ние добавяме към това в духа на Евангелието – и да наследиш царството на своя небесен Отец, което няма край. Амин.

 

Из “Кроз тамнички прозор”