Вина

Август 2, 2015 in Речник

Автор :

причина, виновност, повод, случай