Началото на нашето спасение: от Витлеем до река Йордан

Декември 26, 2015 in Беседи

Автор : св. Йоан Кронщадски

Тайнството, извършило се на днешния ден привежда в изумление не само човешките умове, но и всички високи ангелски умове. Недоумяват и те как Безначалният, Необятният и Непристъпен Бог е понизил Себе Си до „образ на раб“ и е станал Човек, без при това да престава да бъде Бог и ни най-малко да умалява Божествената Си слава!

Как Пресветата Дева е могла да вмести в пречистата си утроба нетърпимия огън на Божеството и да остане невредима и пребиваваща навеки като Майка на Въплътилия Се Бог? Толкова е велико и чудно това Тайнство на Въплъщението на Сина Божий от Пресветата и Приснодева Мария и с такава Божествена премъдрост е изпълнено!

Радвайте се всички земнородни, радвайте се особено вие, верни християнски души, но се радвайте със страх и трепет пред величието на Тайнството на благочестието! Радвайте се, но като подложени на сквернотата на греха и с незабавно, искрено, живо и дълбоко покаяние очиствайте себе си с Божията благодат от тази греховна сквернота!

Горе да бъдат сърцата ни! Стига сме пълзели с помислите и сърцата си по земята като червеи! Вярно е, че заради нашите грехове сме станали нищожни като червеи, макар че душите ни са създадени по Божий образ (Бит.1:26). Но този Божий образ ние сме извратили чрез своите грехове и затова задължително трябва да го възстановим чрез истинско покаяние!Докато сме живи трябва този Божий образ да възсияе в нас като слънце, както в началото, когато били създадени Адам и Ева (Бит.1:26-28). Затова ни е даден животът и затова този наш живот се и продължава от Бога. Затова сме причислени и съпричастни към Божията църква и участваме в нейните богослужения, тайнства и пости.

Погледнете как сияе образът на Пресветата Богородица и Приснодева Мария! Какви дивни добродетели и съвършенства има у нея, а нали и тя е човек!? Какво е въздигнало и възвеличило на тази несравнима висота Пресветата Дева и я е направило толкова преславна и велика, стояща по-високо от херувимите и по-прославена от серафимите?

Три величайши добродетели са въздигнали Пресвета Богородица на тази висота: смирение, чистота и пламенна любов към Бога, която е чужда на всяка земна любов към вещественото! Тя Самата изповядва и свидетелства, че „Господ е погледнал на смирението на Своята рабиня“ (Лука 1:48).

Да възвеличим и ние, братя и сестри, с чисти сърца и чисти уста Божията Майка, която е възвеличена и превъзнесена над всички твари, над ангелите и човеците! Възвеличена е от Самия Бог и Творец на всяка твар!

Да възлюбим и ние и да насадим дълбоко в сърцата си това богобоязливо смирение! Да придобиваме чрез всеусилни трудове през целия си живот сърдечна чистота – чрез пост, молитва, богомислие, покайни сълзи и особено чрез често и достойно причастяване със светите Христови тайни! Да възлюбим и ние с цялото си сърце Бога – Нашия Творец и Спасител, и да не предпочитаме нищо в света пред Неговата свята любов!

Да помним, че Тайнството на Въплъщението и Въчовечаването на Сина Божий се извърши заради нас и нашето спасение от греха и проклятието, което праведно е изречено от Бога в началото поради греховете, а също така и за да ни избави от временната и вечна смърт!

Нека и ние, които се приковахме доброволно към земята чрез житейските пристрастия да склоним нашите глави пред Бога и да въздигнем духовните очи на сърцата си горе на небето, където иска да ни въздигне и възведе всички нас Господ Иисус Христос!

До отхвърлим и да възненавидим богоненавистния грях, злобата, нечистотата, невъздържанието, гордостта, жестокосърдечието, немилосърдието, себелюбието, плътоугодието и всяка неправда! Защото Христос затова дойде на земята и слезе при нас човеците, за да ни въздигне на небесата! Да възненавидим и ние у себе си всеки грях и да го унищожаваме и изтребваме чрез истинското покаяние и Господ на славата ще ни въздигне и ще ни възвеличи пред Бога и човеците! Да възлюбим смирението и Господ ще ни въздигне!

Със страх и радост да приемем Нашия Господ, Който идва при нас, за да въдвори на земята – в нашите сърца и души, Царството небесно, което е Царство на правдата, мира и радостта в Светия Дух (Рим.4:17)!

Да размишляваме винаги, братя и сестри, за Бога и за чудните му дела и чрез Него да живеем и да дишаме! Чрез Него да укрепваме душите си и в Него да се облечем! Чрез Него да се очистваме, просвещаваме, освещаваме и утвърждаваме, украсяваме, хвалим и утешаваме! Чрез Бога да побеждаваме изкушенията и нападенията на видимите и невидимите врагове и каквото и да правим – да го правим винаги с мисъл за Него и заради Него!

Където и да бъдем винаги и навсякъде да бъдем с Него така, както и Той е винаги с нас, защото Бог е „навсякъде и всичко изпълва“(според молитвата към Светия Дух „Царю Утешителю“)!

Ако по такъв начин възлюбим Господа, то и в нас ще се възвеличи Господ и нас самите ще въздигне! Той Самият ще ни възвеличи, както говори от Негово име Светата Църква: “Прославящите Ме и Аз ще прославя!“ Амин!