Христос вика грешната душа при себе си

Ноември 2, 2016 in Беседи, Начална страница

Автор : св. Тихон Задонски

 

Защо, човече, ти Ме остави?

Защо си се отвърнал от Мен, Който толкова те обикнах?

Защо пак си отишъл при моя враг?

Спомни си, че Аз заради тебе слязох от небето.

Спомни си, че заради тебе Аз приех тяло.

Спомни си, че заради тебе Аз се родих от Дева.

Спомни си, че заради теб Аз станах детенце.

Спомни си, че заради теб Аз се смирих.

Спомни си, че заради тебе Аз обеднях.

Спомни си, че заради тебе Аз живях на земята.

Спомни си, че заради тебе Аз претърпях гонение.

Спомни си, че заради тебе Аз приех зли думи,укори, поругание, безчестие, рани, заплюване, плесници, присмехи и тежки страдания.

Спомни си, че аз заради тебе бях причислен към злодейци.

Спомни си, че заради теб Аз с укорна смърт умрях.

Спомни си, че заради тебе Аз бях погребан.

Аз слязох от небето, за да възкача тебе на небето.

Аз се смирих – тебе да въздигна.

Аз осиромашех – тебе да обогатя.

Аз бях безчестен – тебе да прославя.

Аз бях ранен – тебе да изцеря.

Аз умрях – тебе да съживя.

Ти съгреши, а Аз взех върху си твоя грях.

Ти си виновен,а Аз приех мъчение.

Ти си длъжник, а Аз ти изплатих дълга.

Ти си осъден на смърт, а заради тебе Аз умрях.

Но към това Ме поведе Моята любов и Моята милост; защото Аз не можах да търпя – ти да страдаш в такава злочестина.

И тъй, тази ли Моя любов ти пренебрегваш?

Наместо любов – с oмраза ли Ми отплащаш?

Наместо да обичаш Мене, греха ли обичаш?

Наместо да служиш на Мене, на страстите ли робуваш?

Aла що намери ти в Мене достойно за отвращение, че не искаш да дойдеш при Мене?

Ако желаеш добро, всяко добро е у Мене.

Ако желаеш блаженство, всяко блаженство е у Мене.

Ако желаеш красота, кой е по-красив от Мене?

Или желаеш благородство? Но кой е по-благороден от Сина Божий и Сина на Дева?

Или висота желаеш? Но кой е по-висок от Царя на небето?

Или желаеш слава? Но кой е по-славен от Мене?

Или богатство желаеш? Но у Мене е всяко богатство.

Ако желаеш мъдрост, Аз съм Божията премъдрост.

Приятелство ли желаеш? Но кой е по-любезен и по-любящ от Мене, Който положих душата Си за всички?

Или помощ търсиш? Но кой друг ще ти помогне освен Аз?

Или търсиш лекар? Но кой друг ще те излекува, освен Аз?

Или веселба търсиш? Но кой друг ще те развесели, освен Аз?

Или утеха в скръбта си търсиш? Но кой друг ще те утеши, освен Аз?

Ако търсиш почивка, у Мене ще намериш почивка на душата си.

Ако търсиш мир, Аз съм душевният мир.

Ако търсиш живота, у Мене е изворът на живота.

Ако търсиш светлина, Аз съм светлината на света.

Ако търсиш истина, Аз съм истината. Ако търсиш път, Аз съм пътят.

Ако търсиш водач към небето, Аз съм верният водач.

И така, защо не искаш да дойдеш при Мене?

Не се осмеляваш да пристъпиш ли? Но при кого другиго има по-лесен достъп?

Или се страхуваш да се приближиш ли? Но кому, ако е поискал с вяра, съм отказал?

От греховете си ли се боиш? Но аз заради грешниците умрях.

Или те смущава туй, че твоите грехове са много и големи? Но моето милосърдие е още по-голямо!

„Дойдете при Мене всички, отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя!“ – Мат.11 : 28

Из книгата „Райска врата“ на св. Тихон Задонски