Петдесетница

Юни 4, 2017 in Начална страница, Отечески съвети

Автор : Свети Григорий Нисийски

Давид, всякога съответствено на нуждата, настройвайки своята многострунна цитра, прави предмета на всеки празник по-светъл. Същият пророк, нека озари и нас на великия празник Петдесетница, чрез звънтенето на Духа, удряйки върху струните на мъдростта и произнасяйки песен. Нека изрече из онова божествено песнопение тези прилични за настоящата благост думи: „Дойдете да запеем Господу и да възкликнем към Бога, твърдината на спасението ни“ (Пс. 94:1). Предварително е нужно да познаеш благодатта и в що се състои тя, а след това да приложиш към съдържанието й съответни думи из пророчеството – позволете и на мен, доколкото е възможно, да изясня подред всичко, което се отнася до този предмет.

 

Човечеството отначало е паднало в заблуждение относно познанието за Бога; едни, като оставили Господа на тварите, заблудени, почнали да служат на стихиите на света; други пък започнали да почитат естеството на демоните; а на мнозина други и ръкотворните изображения на идолите се показали божества – и, за служение на тези лъжеименни богове, те устройвали храмове, жертвеници, посвещения, жертви, свещени лесове и капища.

 

Владиката на тварите, обаче, като погледнал с човеколюбиво око върху повредата на човешкото естество, отново и постепенно въздига човешкия живот от заблуждението за познание на истината.

 

По някои правила на лекарското изкуство, за да се възстановят силите на болния, който дълго време е под диета, той се храни по малко и постепенно, поради страх от усложнения. Така и човечеството, поради продължителния глад от заблужденията му, по порядъка на Божия промисъл, постепенно се храни духовно, за да се доведе до съвършено познаване на истината – а тя е онази животворяща сила, в която ние вярваме под името на Отец, Син и Дух Светий.

 

Днес, в деня Петдесетница, в самия онзи час, третия час на деня, ни е дадена неизречена благост. Отново се открил на людете Духът, Който по-рано се отдалечил от нашето естество, защото човекът бе станал плът (Битие 6:3). Когато чрез бурното онова дихание били изгонени и разсеяни из въздуха всички скверни демони и духовни сили на злобата – тогава, чрез слизането на Духа, във вид на огън се изпълнили с божествена сила всички, които били в горницата (Деян. 2:3), защото иначе е невъзможно да станат причастници на Духа Светаго, ако не са участници в този възвишен живот.

 

Приобщават се със Светия Дух само тези, които мъдърстват за горните неща, които считат истинското си жилище на небето и които живеят в горницата на благочестивия и мистичен живот. Над такива люде, събрани в горницата, слязъл онзи чист и невеществен огън, като се разделил във вид на езици, според числото на учениците Господни.

 

Еретиците и нечестивите не могат да приемат в себе си това „сладко вино“, защото носят вехти мехове, които, бидейки не в състояние да задържат такова вино, гибелно се разкъсват. Вие пък, братя, дойдете да се възрадваме в Господа, както говори пророкът, и да пием от сладкото питие на благочестието, както заповядва Ездра (2 Ездра 9:51).

 

Елате светло да празнуваме с ликовете на апостолите и пророците и, според дара на Светия Дух, да се възрадваме и да се развеселим в този ден, който ни е сътворил Господ в Христа Иисуса – амин.