Свети Дух

Юни 5, 2017 in Начална страница, Отечески съвети

Автор : Св. Григорий Богослов

 

Душо моя, защо се бавиш? Възпей и славата на Духа! Не дели в мисъл Този, Който не е изключен по естество. Ние с трепет почитаме и великия Дух – Той е мой Бог, чрез Него аз съм познал Бога; Той сам е Бог и мен в настоящия живот ме прави бог. Той е всемогъщ; Той е раздавач на даровете; Той е предмет на песнопение за чистите небесни и земни хорове; Той е подател на живота; седи на превисок престол; изхожда от Отца; Той е Божия сила; Той е самовластен; Той не е Син – защото един е благият Син на единия всеблаг Бог; но Той не е отделен от невидимото Божество, защото е единосъщен и равночестен!

 

Зная, че съвършеното слово не е благовременно за начеващите във вярата. Кой би показал на слаби още очи пълния блясък на огъня? По-добре е постепенно да се приучат към ярката светлина, за да не се повредят самите извори на сладостната светлина. Така и боговдъхновеното слово, като открило по-рано всецяло божеството на Отца, започнало да озарява със светлина великата слава на Христа, която се е открила само на малцина разумни човеци, а след това, като е открило по-ясно божеството на Сина, осветлило за нас и божеството на светлозарния Дух.

 

Пълна светлина за Духа имаме в огнените езици над светите апостоли – чрез това Духът е разкрил явно признаците на Своето Божество. Пак зная, че Бог е огън за злите и светлина за добрите хора. Като помниш това, не унижавай Божеството – не предпочитай Единия, унижавайки Другия. Едно е Естеството – неизмеримо, несътворено, безлетно, благо, свободно и равночестно. Един е Бог в три озарения, Който управлява света. Чрез Него аз се възраждам за нов живот, като погребвам смъртта в купела и се възвръщам към светлината.

 

И ти, мъдърствайки така, принеси от сърце чиста жертва пред Троицата! В трите светлини има едно естество неподвижно. Единица не безчислена, защото се проявява в три Доброти; Троица не в различни степени почитана, защото естеството