Поучително послание към брата

Септември 18, 2017 in Начална страница, Отечески съвети

Автор : авва Доротей

 

Брате, при безчувствие на душата, полезно е често да четеш Божественото Писание и умилителните слова на Богоносните Отци; да си спомняш за страшния Божи съд, за раздялата на душата от тялото и за срещата й със страшните сили, с чието участие тя е вършила зло в този кратковременен и злочест живот. Също (полезно е) да си спомняш за това, че ние ще трябва да застанем пред страшния и справедлив Христов съд и да дадем отговор пред Бога, пред всички Негови Ангели и въобще пред цялото създание, не само за делата си, но и за думите и помислите си.

 

Също така, спомняй си често оная присъда, която ще произнесе страшният и справедлив Съдия на стоящите от лявата Му страна: идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и за неговите ангели (Мат. 25,41). Добре е също да си спомняш за големите човешки скърби, та по този начин, макар и неволно, да се смекчи жестоката и безчувствена душа и да съзнае своята греховност.

 

А в братолюбието ти изнемогваш поради това, че допускаш в себе си помисли на подозрение към ближния и вярваш на сърцето си; това става с тебе още и затова, че ти не искаш да претърпиш нищо против волята си. И тъй, ти си длъжен преди всичко, с Божия помощ, да не вярваш на твоите мнения и да се стараеш с всички сили да се смириш пред братята и от цялата си душа да отсичаш пред тях волята си. Ако някой от тях ти досади, или някак те огорчи, ти, по думите на Отците, се помоли за него, като за такъв, който ти прави голямо добро и лекува твоето сластолюбие. Така твоето раздразнение ще премине, защото, по думите на Отците, ЛЮБОВТА Е ЮЗДА НА РАЗДРАЗНЕНИЕТО. И преди всичко моли Бога да ти даде внимание и разум, за да знаеш в какво се заключва Неговата блага, благоугодна и съвършена воля (Рим. 12, 2), а също да ти даде сила да бъдеш готов за всяко добро дело. Защото Нему подобава всяка слава, чест и поклонение во веки веков. Амин.

 

ПОСЛАНИЕ КЪМ БРАТА, СМУЩАВАН ОТ ИЗКУШЕНИЕ

 

Братко мой, преди всичко (трябва да кажа), че ние не знаем (пътищата) на Божия промисъл и затова сме длъжни да предоставяме Нему да устройва всичко, което се отнася до нас, а толкова повече трябва да постъпваме така сега. Защото, ако ти поискаш по човешки съображения да съдиш за това, което става, вместо да възложиш цялата си скръб на Бога, такива мисли само ще те затруднят. И тъй, когато те налегнат противни помисли и започнат да те притесняват, ти трябва да се обръщаш към Бога: „Господи, уреди тази работа както Ти искаш и както Ти знаеш.” Защото Божият Промисъл върши много нещо свръх нашето съображение и надежда. Понякога онова, което ние предполагаме, на дело става иначе. С една дума: при изкушение трябва да имаш дълготърпение и да се молиш, без да желаеш и да мислиш, както казах, с човешки помисли да преодолееш бесовските такива. Като знаел това, авва Пимен казал, че изречението, което заповядва да не се грижим за утрешния ден (Мат. 6, 34), се отнася за човек, който се намира в изкушение.

 

И тъй, сине мой, като вярваш, че това е истината, остави всеки собствен помисъл, макар той да бъде и разумен и имай надежда на Бога, която (надежда) може да направи несравнено повече от това, което ние молим, или за което мислим (Ефес. 3, 20). Аз бих могъл да отговоря на всичко, което ти каза, но не искам да противореча нито на тебе, нито дори на себе си, само желая да (ти) покажа пътя към надеждата на Бога, защото този път е най-безопасен и най-сигурен. Господ да бъде с тебе.

 

КЪМ СЪЩИЯ БРАТ

 

Сине мой, спомни Оногова, Който е казал, че през много скърби трябва да влезем в Царството Божие (Деян. 14, 22) и не определил колко и какви именно, но казал общо: през много скърби. И тъй, с благодарност и разумно пренасяй всичко: ако имаш грехове, носи ги без горчивина, а ако нямаш, понасяй това като нещо, което те очиства от страстите или спечелва (за тебе) Царството небесно. Человеколюбивият милосърден Бог, Който е забранил на вятъра и на морето и създал голяма тишина (Мат. 8, 26), да забрани и на твоето изкушение, сине мой, и да ти даде широко сърце, за да разбираш коварството на врага. Амин.

 

ПОСЛАНИЕ КЪМ БРАТА, ЗАБОЛЯЛ ТЕЖКО И ИЗПИТВАЩ РАЗЛИЧНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

 

Моля те, сине мой, търпи и благодари за затрудненията, които изпитваш при твоето боледуване, по думите на онзи, който е казал: Приемай на драго сърце всичко, що и да ти се случи (Сир. 2, 4), за да се изпълни върху тебе намерението на Промисъла, сине мой, така, както Му е благоугодно. И тъй, бъди мъжествен, укрепвай се в Господа и (се надявай) на Неговата грижа за тебе. Бог да бъде с тебе.

 

ПОСЛАНИЕ КЪМ БРАТА, НАМИРАЩ СЕ В ИЗКУШЕНИЕ

 

Брате, мир на тебе в Христа! Принуди сърцето си да вярва, че непременно само ти си дал повод за изкушение, макар сега, в дадения случай, ти да не виждаш това. Унижавай себе си, търпи, моли се: и аз се надявам на милосърдието на благия Владика Христа, че Той ще отклони изкушението. Апостолът е казал: Божият мир, който надвишава всеки ум, ще запази вашите сърца (Филип. 4, 7).

 

КЪМ СЪЩИЯ БРАТ

 

Сине мой, не се чуди, ако вървейки по пътя, който води нагоре, ти падаш в тръни и тиня. Има напред и равни места: защото ония, които се подвизават, понякога падат, а понякога (сами) свалят (противника). Великият Йов е казал: не е ли изпитание земният живот на човека (Йов 7, 1). И друг от светите отци е казал: „човек, който не е изпитан в изкушения, не е опитен”. Защото ние се изкушаваме за обучаване във вярата, за да бъдем изпитани и да се научим да се борим. Господ е казал: с търпението си спасявайте душите си (Лук. 21, 19). И тъй надеждата за добрия край да ни помага във всичко. И светият Апостол, който ни учи на търпение, казва: верен е обаче Бог, Който не ще остави да бъдете изкушение повече от силата ви, а заедно с изкушението ще даде и изход, за да можете да търпите (І Кор. 10, 13). И Господ – Самата Истина – да те утеши, като казва: в света скърби ще имате; но дерзайте: Аз победих света (Йоан. 16, 33). Сине мой, поучавай се от това, пребъдвай в него и помни Господа и Неговата благост! Той ще ти помогне във всичко, защото е милостив и знае нашата немощ. Нека Той отново да забрани на вълните и да даде тишина в душата ти, по молитвите на Неговите Светии. Амин.

 

КЪМ СЪЩИЯ БРАТ

 

Както сенките вървят след телата, така и след изпълнението на заповедите следват изкушения, защото както е казал Великият Антоний, никой не ще влезе в Царството небесно без изкушения. И тъй, сине мой, не се чуди, че като се грижиш за твоето спасение, ти срещаш изкушения и скърби. Но търпи без смущение и се моли, като благодариш, че заради изпълнението на заповедите ти се удостояваш да бъдеш изкушаван, за обучаване и изпитване на твоята душа. Нека благият Бог да ти даде внимание и търпение в изкушенията.

 

КЪМ СЪЩИЯ БРАТ

 

Ние сме творение и дело на благия и человеколюбив Бог, Който е казал: жив съм Аз, казва Господ Бог: не искам Аз смъртта на грешника, но да се отвърне грешникът от пътя си и да бъде жив (Изх. 33, 11). Също: защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние (Мат. 9, 13). И тъй, ако това е истина и ако ние така вярваме, то нека възложим на Господа грижите си, и Той ще ни подкрепи (Пс. 54, 23), т.е. ще ни спаси, защото Той се грижи за нас. Той нека утеши и твоето сърце, сине мой, по молитвите на Светиите. Амин.

 

КЪМ СЪЩИЯ БРАТ

 

Авва Пимен добре е разсъдил, че изречението, което заповядва да не се грижим за утрешния ден (Мат. 6, 34), е казано за човек, който се намира в изкушение. И изречението: възложи на Господа грижите си (Пс. 54, 23) се отнася също за такъв случай. И тъй, сине мой, остави човешките помисли и имай надежда в Бога, която прави много повече от това, което ние предполагаме и надеждата в Бога, ще те успокои. Господ да ти помогне, сине мой, по молитвите на Светиите. Ние трябва да се противим на такива помисли, защото не дръзваме да кажем, че ще преживеем утрешния ден.

 

ПОСЛАНИЕ КЪМ НЯКОЙ ТЕЖКО БОЛЕН БРАТ, КОЙТО ИМАЛ РАЗЛИЧНИ ЛОШИ ПОМИСЛИ ЗА ОНОГОВА, КОЙТО СЕ ГРИЖИЛ ЗА НЕГО

 

Братко мой, в името на Иисуса Христа, не бива да имаме нищо против ближния, а всичко трябва да препобеждаваме и покриваме с любов. Никой не казва на своя ближен: „защо не ме обичаш?” Но сам, като върши достойното за любовта, привлича и ближния към любов. А относно телесната потребност, (ще кажа), че ако някой е достоен за успокоение, то Бог и сарацинското сърце ще вразуми да му окаже милост, според нуждата му. А ако той е недостоен, или не е полезно за него да бъде утешен при обучаването му, то макар той да направи ново небе и нова земя, не ще намери покой. А това, което ти казваш, че ти обременяваш братята, очевидно е самооправдание. Защото, когато някой помага на своя ближен, желаещ спасение, за да изпълни Божията заповед, той не му казва: „аз те обременявам”. Който ненавижда ония, които го огорчават, той бяга от мира в Христа. Человеколюбивият Бог да ни запази, сине мой, със Своята благодат, по молитвите на всички Светии. Амин.