Октомври 25, 2017 in Кратки

Автор :

Радостта не е волно чувство. Тя е съразмерна на стремежа ти да си в контакт с Бога и усещане на Неговите блага. Радостта е дар от Бога.
Светоотечески слова