Октомври 31, 2017 in Кратки

Автор :

Нашите грехове, както е естествено, могат да се отмерят и изброят. Напротив, Божието човеколюбие е безмерно и Божието милосърдие безбройно. Св. Василий Велики