Свети Николай спасява по чуден начин една невярваща старица

Декември 6, 2017 in В търсене на вярата, Начална страница, Сладкарница

Автор :

 

Една жена разказваше за случка, станала с нея през 1991 г. Името й е Екатерина и живее в Солнечногорск. През една зима тя се разхождала край брега на езерото Сенеж и спряла да си почине. Седнала на една пейка да се полюбува на езерото. На същата пейка седяла и една бабичка и те завързали разговор за живота. Старата жена се оплакала, че синът й не я обича, снахата много я обижда, „на мира не я оставят“.

Екатерина като благочестива православна жена, естествено, започнала разговор за Божията помощ, за вярата, за Православието, за живота по Закона Божий. Казала, че тя трябва да се обърне към Бога, от Него да иска помощ и подкрепа.

Старицата отговорила, че никога не е ходила на църква, не знае никакви молитви. А Екатерина, без да съзнава, сутринта била сложила молитвеника си в чантата. Спомнила си за него, извадила го и го подарила на бабичката.

Старицата я погледнала с удивление:

- Ах, миличка, няма ли да изчезнеш сега?

- Но какво ви става? – попитала Екатерина.

- Че ти не си ли Ангел Божий? – изплашено попитала старицата и й разказала какво й се е случило предната седмица.

В дома й се създала такава обстановка, че тя се почувствала съвършено излишна и решила да се самоубие. Отишла до езерото и седнала на една пейка, преди да се хвърли във водата. Внезапно на същата пейка приседнал един благообразен на вид старец, с побеляла, къдрава коса, с много добричко лице и запитал:

 

- Какво се готвиш да направиш? Да се удавиш? Ти не знаеш ли за какво страшно място си се запътила? Там е хиляди пъти по-страшно, отколкото живота ти тук. Помълчал малко и пак попитал:

-  А защо не ходиш на църква, защо не се молиш на Бога?

Тя отговорила, че никога не е ходила на църква и никой не я е учил да се моли. Старецът я попитал:

-  А грехове имаш ли?

Тя казала:

-  Какви грехове? Никави особени грехове нямам.

А старецът започнал да припомня всичките й грехове, лоши постъпки, назовал дори тези, които вече била забравила, за които освен нея друг никой не знаел. Тя само се чудила и се ужасявала. Накрая попитала:

- Но как да се моля, като не знам никакви молитви?

Старецът й отговорил:

- Ела тук след седмица и ще разбереш как да се молиш. Също ходи в храма и се моли.

Старицата запитала:

- А как ти е името?

Той казал:

- Вие ме наричате Николай.

В този миг тя погледнала някъде настрани, а когато се обърнала, до нея нямало никой.

превод от руски език