Ние предизвикваме Господа с нашите грехове

Януари 17, 2018 in Начална страница, Отечески съвети

Автор : Старец Йосиф Ватопедски

 

Какво е кротост и коя е тази „земя, която кротките ще наследят”?

 

Кротостта, като качество на човека, е плод от действието на Светия Дух. Неин корен и източник е смирението, което също е Божи знак, защото смиреният по сърце Господ е едновременно и кротък, при това Неговата кротост се проявява в повече от Неговото смирение.

 

Смирението е дървото, а клоните на това дърво са кротостта. Не може да срещнем смирен човек, който понякога е гневлив, и гневлив, който да е смирен.

 

Ако погледнем към всеспасяващия Божий Промисъл по отношение на съществата, по-специално човека, ще се убедим в това, че Бог се отнася към нас с безгранична кротост, характерна за Него, като истински Отец.

Ние нарушаваме заповедите, предизвикваме Го, разгневяваме Го, а Той въпреки всичко продължава бащински да се грижи за нас, нима това не показва Божията кротост и Неговото велико смирение?

 

По своята природа, кротостта изгражда основата на личността. Правилно е да се каже че, Бог „учи кротките на Своите пътища” и „блажени кротките, защото те ще наследят земята” (Мат 5:5).

 

Кое е интересно за тази земя, която Творецът обещава на кротките като дар? Земята е мястото на Божествените обещания, където те ще се изпълнят, и затова се нарича обетована земя. Всички тези обещания и дарове, Бог е подготвил от създаването на света, а ние ги пожертвахме със своите глупости, избрахме непокорството и независимостта от Бога.

 

Ако Бог и Отец по Своето човеколюбие не ни връщаха към живот, ние щяхме да загинем!

 

Знаем, че Бог е любов, „и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог – в него.” (1 Йоан 4:16). Как може да пребъдваме в любовта, ако нямаме кротост и да пребиваваме в нейната противоположност: гняв, омраза, черна злоба?

 

Ако в човека няма кротост, тогава вместо нея цари безпорядък, несигурност и всичко, което този хаос и поквара съставляват. Техният край е смъртта и ада, от които ни пази Всеблаги Владико, с неизреченото Твое човеколюбие!

превод от руски език