Св. Лука за кръстниците и кръщението

Март 3, 2018 in Свещеническа конференция

Автор :

Из писмата на св. архиепископ Лука Войно-Ясенецки до свещениците от Симферополска и Кримска епархия (6 юни 1952 г.)Бъдете твърди в ревността си за Божията правда, за каноните и постановленията на Църквата.До моето знание достигна, че възприемници (кръстници) при кръщаването на младенци често пъти стават хора, които не знаят никакви молитви и дори не умеят да се прекръстят, жени, имащи некръстени деца, и хора, незнаещи дори дали са били кръстени.Кръщаването на младенци в Православната църква се извършва по вярата на техните родители и възприемници, чието задължение е да обучават децата на Божия Закон, молитви и благочестие. Това, разбира се, не могат да направят възприемници, които сами не знаят и най-простите молитви, не умеят да се кръстят и по време на тайнството кръщение се смеят на произнасяните от свещеника молитви-заклинания над сатаната.

Така ролята на възприемниците при кръщението става напълно формална. Строго забранявам кръщаването на младенци с такива възприемници. Възприемници могат да бъдат само истински християни, знаещи Божия Закон и молитвите.Ако се окаже невъзможно да се намерят такива възприемници, кръщението на младенците трябва да се отложи дотогава, докато това стане възможно, или дори може да се наложи да се върнем в апостолските и древнохристиянските времена, когато хората са се кръщавали само в съзнателна възраст и не са имали нужда от възприемници.Напомням ви и за моето отдавнашно запрещение да се кръщава с обливане, а задължително – с трикратно потапяне.Свещениците, които не се подчиняват на това изискване, ще бъдат от мене запретени от свещенослужение за половин година.


От книгата на протодякон Василий Марушак, Светителят – хирург. Житие на Архиепископ Лука Войно-Ясенецки. С.,2015, с. 113. 

Източник: Двери бг