Ако литургията престане – слънцето ще помръкне и земята ще спре да дава своя плод

Март 28, 2018 in Начална страница, Отечески съвети

Автор : свети Йоан Кронщадски

 

Скъпи мои, сега ще ви разкажа за Божествената литургия.

Ако бъдат събрани скъпоценностите на целия свят и бъдат поставени върху едната страна на везната, а върху другата – Божествената литургия – страната на Божествената литургия ще натежи. Но човек не разбира каква скъпоценност притежава, до момента, в който това щастие не му се отнеме.

За съжаление, човек не цени нито слънцето, нито въздуха, нито светлината. Когато настане мрак, изчезне въздухът и човек няма какво повече да диша – тогава ще разбере и оцени, какво е имал и от какво се е лишил.

Този, който има възможност да ходи на Божествена литургия – не ходи, а който ходи – стои разсеяно, донасяйки със себе си житейски помисли и грижи. Защо е така? Защото той не се замисля какво представлява литургията. Не разбира цялата дълбочина и важност на извършващата се пред очите му велика Тайна.

А сред чудесата най-важното е именно Божествената Литургия. Заради нея свети слънцето на небето денем, луната – нощем и хилядите небесни звезди разливат своята светлина; заради нея и земята дава своя плод и затова имаме възможност да се храним.

Повтарям – земята принася плодове, жито и грозде, само за да могат хлябът и виното всекидневно да се принасят на светия престол при извършването на литургията. Не на нас, не за нас, грешните, покритите с язви, дава земята своя плод – не го заслужаваме – земята го дава за божествената Жертва и ще го дава, докато на земята се извършва Божествената литургия. Ако Литургията престане – слънцето ще помръкне и земята ще спре да дава своя плод…

Първата литургия е била установена от Иисус Христос на Тайната Вечеря. И сега на престола се принасят хляб и вино, но в Божествената литургия те се претворяват в Тяло и Кръв Христови. И хората, вкусвайки Тялото и Кръвта на Христос, се приобщават към божествената светлина. Така че Господ да влезе в дома на душата им и душата им да стане храм Божий.

О, какво велико щастие е това! Господ влиза в грешната душа, изпепелява в нея всички беззакония и душата на човека става дом Божий.

И тъй, Спасителят ни е завещал да извършваме Божествената литургия и да вкусваме Неговите животворящи Тяло и Кръв. Литургията е чуден подарък на Иисус Христос. Литургията е мост, по който можем да преминем във вечния живот. Помнете това завещание на Иисуса Христа. Вървете по този златен мост, който спасява от пропастта на ада.

Възлюбени, не слушайте тези, които бягат от Чашата на Спасителя. Това са нещастни, заблудени, жалки хора, които отдалечавайки се от Христа, падат в пропаст. О, колко жалки, колко нещастни са тези хора, които заменят божествената служба за химерите на този свят, които житейските грижи лишават от възможността да бъдат в Божия храм.

Приятели! Обичайте Божия храм! Тук постоянно пребивава Бог. Бързайте към храма, особено на празници. Там е Светлината, освещаваща и укрепваща всеки човек. Там е Светото Приношение на Тялото и Кръвта Христови, които ни укрепват, оживяват и очистват душата ни.

У нас Литургията се нарича още „обедня”. Това е обед и пир, на който Господ ни зове чрез Своите слуги (пастири), но колко много са онези сред нас, които не откликват на Царския зов, които не искат да чуят Христовия глас и Светото Евангелие; и не стига че сами не отиват, но пречат и на другите и им се присмиват.

О, колко нещастни са те, окаяните, лишаващите себе си от скъпоценния дар. В своята заблуда те тъпчат благоуханната роза – Божествената Христова Литургия.

Скъпи мои, обичайте Божествената литургия. Считайте за загубен този ден, в който не сте успели да бъдете на Литургия – особено на празник.

Св. Йоан Златоуст казва, че Божествената литургия е велик, чуден дар: Божиите ангели завиждат на нас, хората, на които ни е дадено щастието да вкусваме Божествените Тяло и Кръв. Те с милиарди долитат там, където се принася Безкръвната Жертва и с трепет предстоят пред светия престол, закривайки лицата си и прославяйки великата Тайна, която се извършва там. Божествената литургия е оста на света: както колелата могат да се въртят само около оста, така и нашият свят може да се движи, имайки светата литургия. Тя е основание на живота на света. Ако не беше така, ако нашият страшен, грешен свят не се освещаваше от тези велики Тайни, от тези явявания на божествения Изкупител, той би се разрушил от нечистотата и беззаконията.

В този момент се освещава престолът – и храмът и всички молещи се се освещават; земята, въздухът, дават на човека всичко необходимо за живот, само защото на престола възлежи Светият Агнец, нашият Иисус Христос – върху дискоса и чашата, във вид на вино и хляб.

Скъпи мои, благодарете на Господа за това, че ни сподобява да участваме в Божествената Литургия и да вкусваме Пречистото Му Тяло и животворящата Му Кръв. Молим Те, Господи, за тези, които в заблудата си не искат, не търсят да намерят утешение в спасителните Свети Тайни, но Ти ги вразуми, Господи, и ги приведи към покаяние, за да познаят Твоята спасителна сила. Амин.