Април 5, 2018 in Кратки

Автор :

 

Явявайки се открито на хората, които Го търсят с цялото си сърце, и скривайки се от онези, които с цялото си сърце бягат от Него, Бог регулира човешкото знание за Себе Си. Той ни дава знаци, които са видими за търсещите Го  и невидими за равнодушните към Него. На онези, които искат да виждат, Той дава достатъчно светлина. На онези, които искат да не виждат нищо, Той дава достатъчно мрак.    Блез Паскал