Студентът и професорът

Април 16, 2018 in В търсене на вярата, Начална страница, Сладкарница

Автор :

 

Професорът от университета задал следния въпрос на своите студенти:


- Всичко ли, което съществува, е създадено от Бога?


Един от студентите смело отговорил:


- Да, създадено е от Бога.


Професорът попитал:


- Ако Бог е създал всичко, значи, Бог е създал и злото, щом като то съществува. И съгласно този принцип, щом нашите дела определят нас самите, значи, Бог е зло.


Студентът млъкнал, щом чул този отговор. Професорът бил много доволен от себе си. Той се похвалил пред студентите си, с това как още веднъж е доказал, че вярата в Бога е мит.


Тогава един от студентите вдигнал ръка и попитал:


- Мога ли да ви задам един въпрос, професоре? Студът съществува ли?


- Що за въпрос? Разбира се, че съществува. На тебе никога ли не ти е било студено?


Студентите се засмели на въпроса на младия мъж. Младежът отговорил:


- Всъщност, сър, студът не съществува. В съответствие със законите на физиката, това, което ние смятаме за студ, в действителност е липса на топлина. Човек или предмет може да бъде изучаван от гледна точка на това, дали той има или излъчва енергия. Абсолютната нула (минус 460 градуса по Фаренхайт) е пълно отсъствие на топлина. Цялата материя става инертна и неспособна да реагира при тази температура. Студът не съществува! Ние сме създали тази дума, за да опишем, това което чувстваме при липса на топлина.


Студентът продължил:


- Професоре, съществува ли тъмнината?


- Разбира се, че съществува.


- Вие отново не сте прав, сър. Тъмнината също не съществува. Тъмнината в действителност е липса на светлина. Ние можем да изучим светлината, но не и тъмнината. Ние можем да използваме призмата на Нютон, за да разделим бялата светлина на множество цветове и да изучим различните дължини на вълните на всеки цвят. Вие не можете да измерите тъмнината. Обикновен лъч светлина може да проникне в света на мрака и да го освети. Как можете да разберете, колко тъмно е дадено пространството? Вие измервате, какво количество светлина е показано. Не е ли така? Тъмнината – това е понятие, което човек използва, за да опише, какво се случва при липсата на светлина.


Накрая младият студент попитал професора:


- Сър, съществува ли злото?


На този въпрос професора отговорил много неуверено:


- Разбира се, както казах. Ние го виждаме всеки ден. Жестокостта между хората, многото престъпления и насилие по целия свят. Тези примери не са нищо повече от проява на злото.


На това студентът отговорил:


- Злото не съществува, сър, или, най-малкото, то не съществува само по себе си. Злото – това е просто липса на Бога. То прилича на тъмнина и студ – дума създадена за човека, за да описва отсъствието на Бога. Бог не е създал злото. Злото – това не е вярата или любовта, които съществуват както светлината и топлината. Злото е резултат от липсата на Божествена любов в сърцето на човека. Това е подобно на студа, който настъпва, когато няма светлина.


Професорът бил посрамен. Името на студента било Алберт Айнщайн.


източник: https://vk.com