Всичко е възможно за каещия се

Февруари 23, 2019 in Външни

Автор : Йеромонах Сергий Рибко

Преди няколко години в Псково-Печерския манастир почина един схимник. Той беше добродетелен и благочестив монах, всекидневно извършваше дълги правила, много се молеше, спазваше всички монашески правила и служеше за назидание на братята от обителта и поклонниците, но посто­янно го виждаха да плаче. Когато го молеха да им разкаже за своя живот, той само горчиво плачеше, биеше се в гърдите и казваше: „Повярвайте, братя, аз съм най-грешният човек на земята”. И само малко от братята знаеха тайната на неговия живот.

1918 година. Неголямо работническо селище в Урал. Пристига кола, от която излизат „другарите” в кожени курт­ки с червени връзки, с маузери и пушки. Те събрали всички жители на селото на площада пред църквата и обявили, че ще извършат мобилизация в отряда на ЧК и всички млади мъже трябва да носят военна повинност. Тогава вече всички знае­ли какво е ЧК и затова някои отказали. Тези, които отказа­ли, веднага били разстреляни за съпротива срещу съветската власт. Не оставало нищо друго, освен останалите да се стро­ят и да чакат решаването на своята участ. Комисарите събра­ли необходимия брой хора, качили ги в колата и си замина­ли. Сред тях бил и един седемнадесетгодишен младеж.

След това ги отвели в казармите и започнали да ги обу­чават на работата на чекистите: да стрелят с всички видовe оръжия, да изтезават и разпитват. След известно време им била възложена първата задача. Едно от селата не могло да изпълни изискванията за продоволствието и според решение­то на комисаря жителите му трябвало да бъдат разстреляни за назидание на всички останали. Селото било обградено, из­правили старците, жените и децата на площада, а младежите заставили да стрелят. Но тези чекисти, сами селски момчета, не могли да стрелят и дали първия залп над главите. Тогава комисарят заплашил: „Ако стреляте така, ще разстрелям все­ки десети от вас”, и заповядал да стрелят. Но младежите не могли да разстрелват невинни хора и пак не се подчинили на заповедта. Тогава комисарят преминал по редицата от войни­ци и, както обещал, разстрелял всеки десети. Скъп бил живо­тът на войниците и не им оставало нищо друго, освен да стре­лят по хората.

След това започнали множество разстрели и изтезания. Преди масовия разстрел давали на войниците водка, за да могат в пияно състояние да изпълняват злодейските запове­ди на началството, но когато изтрезнявали, съвестта така не­търпимо ги измъчвала, че войниците не можели да ядат хля­ба си. Веднъж този младеж отишъл при комисаря и го попи­тал: „Защо ги убиваме? Защо е необходимо това?” Комиса­рят, немец по народност, казал: „Повече бих пожалил муха, отколкото тези хора”. Така завършило политическото им въз­питание.

Минавали години, свършила гражданската война, в стра­ната се строял социализмът, започнала колективизацията, с пълен ход вървели петилетките, и отново – репресии и раз­стрели. Колкото повече съветската власт „строяла щастието” на народа, толкова повече хора от този народ били унищожа­вани. Младежът, станал вече възрастен, все по-често се за­мислял над всичко, което ставало наоколо. Много от неговите другари се пропили, някои загубили ума си, а други сложили край на живота си, не понасяйки мъченията на съвестта, трети за своите „подвизи” станали големи началници. Но и те не се наслаждавали дълго на своята власт: като правил тези, които се борели с „враговете на народа”, след време сами били обявявани за „врагове на народа“ и разстрелвани. Той разбрал, че рано или късно това ще стане и с него.

При първа възможност напуснал комисариата. Но всички тези хора, които разстрелял, го преследвали, когато изпит­вал мъченията на съвестта. Той изгубил покой: щом затвори очи, виждал локви кръв и очите на хората – на тези, които убивал. Особено често си спомнял разстрела на свещениците. Те отивали на смърт радостно, пеели молитви, утешавали се и се укрепявали едни други. Когато стояли при гроба, в лица­та им нямало страх, но някакво особено, радостно, непознато на съветските палачи спокойствие. Те прощавали на своите убийци и ги благославяли. И във всичко това се чувствало несъкрушимото величие на човешкия дух и непостижима за злия разум сила. Изглеждало, че тези осъдени на смърт виждат и знаят нещо, което палачите не знаят.

Но наред с тези ужасни спомени имало и други – свет­лия спомен от детството, Божия храм, където майка му го водела да се причастява, пасхалната утреня и радостта, кога­то след нея цялото семейство се събирало на масата. Всичко това било толкова далече… От него го отделяла реката на вре­мето и… реката от кръв.

Веднъж този човек влязъл в църква, приближил се към иконата на Спасителя и започнал да се моли Господ да му помогне да излезе от мъчителното състояние, да му прости безбройните смъртни грехове, защото той, макар и да не е убивал доброволно, е убивал невинни хора. Той дълго, дълго плакал пред иконата на Спасителя. И когато излязъл от хра­ма, на душата му станало по-леко, за първи път от много години. Започнал по-често да ходи в храма, решил да отиде на изповед и да разкаже на свещеника всичко, което го измъч­вало. Изповедта продължила няколко часа и той през цяло­то време плакал.

Той разбрал, че за него има само едно спасение – това е Спасителят, че само Господ може да го спаси от всички тези кошмари, които го преследват и че те са праведният Божий съд за греховете му. Този човек отишъл в манастир, приел монашеско пострижение, а след това и света схима. И през целия си живот умолявал Бога за прошка, молел се за всички онези, които бил принуден да убива. И Господ приел негово­то покаяние – той бил велик праведник, който засвидетелст­вал своята правда със свят живот и свята кончина.

Покаянието е смисъл на живота на всеки човек на земя­та. Има много хора, които се смятат за православни христия­ни, но не желаят да ходят на църква в неделния ден, не смя­тат това за задължително, а за ненужно и второстепенно. Защо става така? Това става поради непознаване на християнство­то, поради повърхностно разбиране на Евангелието, поради това, че хората не разбират какво е покаяние и какво е него­вото значение в живота на човека. Много от тези. които са смятали, че днес нямат време да отидат на църква, че имат много работа, че трябва да възпитават деца и да подържат семейство, и след това ще отидат на църква, след това ще започнат да се каят, много, които са мислели така, не са до­живели дори до утрешния ден. Затова да не отлагаме нашето покаяние. По-често да си припомняме заповедта на Спасите­ля, една от най-важните Негови заповеди: Покайте cе, защото се приближи царството небесно.