Дядото на цяла България

Събота, 25 Февруари 2017 | Автор: Автор: Янина Алексеева

259339.b

Свидетелство за това, че архиепископ Серафим е получил милост от Господа да утешава и помага, може да бъде сандъчето с писма, стоящо на гроба му – доколкото си спомням, за последните 16 години, когато съм била енориашка в руския храм в София, те се увеличиха няколко пъти. За тези години съм виждала всякакви случаи – прибягващи в криптата, за да оставят мимоходом писъмце, и стоящи с часове пред гроба на Владиката на колене; тежко болни, съпровождани от близки; молещи се в ъгъла благоговейни монаси; млади майки, обясняващи на своите деца как трябва да се прекръстят, да се поклонят и да целунат гроба; а също и цели класове ученици, доведени в криптата от учителки. Море от сълзи и море от радост, чували с писма и букетчета цветя, опашки за поклонение… продължение

Филм за отец Руси от с. Ново село

Петък, 24 Февруари 2017 | Автор: свещ. Кирил Тошев

ot_Rusi

На 21 януари т.г почина един невероятен духовник и човек -отец Руси Иванов от с. Ново село, Пловдивско. Свещеник, който даряваше и получаваше много християнска любов. От малък възлюбил църковното богослужение и молитва, след години, вече семеен, той реализира исконната си мечта – да стане свещеник и да служи на Бога. Животът му изпълнен с разни перипетии и трудности, винаги следваше главната цел да служи на Бога, чрез служба на хората… продължение

Ненужните хора

Четвъртък, 23 Февруари 2017 | Автор: Протоиерей Андрей Ткачов

257843.b

Свети Николай Сръбски /Велимирович/ в своите „Писма от тъмницата”, наред с другото казва, че днес (по негово време)  Бог може да потърси отговор от сръбския народ за много неща. Когато четох това, аз си дадох сметка, че то в пълна мяра се отнася и за нас. Свети Николай споменава множеството безбожни или просто безсъдържателни книги, които се печатат, вместо чрез печатното слово хората да се вразумяват, учат и наставляват във вярата в Бога. Говори за училището, което не толкова учи, колкото осакатява учениците чрез атеизма и гордостта, които насажда. Много са нещата, за които говори той. Пише и за абортите, и за разводите. Има и за „мъжете, достигнали зрелост, но необвързани с брак”. Тях той разглежда също като фактор на всенародната вина. У никого другиго аз не съм срещал нещо подобно. Никога! Затова ми се иска да се спрем на тази мисъл и да я разгледаме… продължение

Една истинска история защо не трябва да осъждаме

Сряда, 22 Февруари 2017 | Автор: Архимандрит Павлос Пападопулос

handler

В магазина нямаше други клиенти. Само две момичета до тезгяха и един младеж, който вероятно чакаше поръчки до пещта. - Бих искал, моля, четири сандвича с шишчета… – каза свещеникът. Двете момичета се спогледаха с насмешка. Свещеникът се запъти към хладилника с безалкохолни и взе две. Сложи ги на тезгяха. Поръчката му скоро бе готова. - Колко Ви дължа, моля? – обърна се към момичето, което отегчено чукаше по клавишите на касовия апарат. Но вместо да чуе цената, получи въпрос: - Отче, знаете ли какъв ден е днес? Или сте забравили?… продължение

За истинското покаяние

Вторник, 21 Февруари 2017 | Автор: свети Серафим Софийски

1058-2960-864

Естествено на Бога е угодно само нашето истинско покаяние. А то е истинско тогава, когато не се връщаме към предишните си грехове. Колко е жалко, че такова покаяние рядко се случва сред нас. Ние така сме се сродили със своите грехове, че за нас е станало навик да им се отдаваме, а навикът е втора природа. Наистина ние съзнаваме своите грехове и се съкрушаваме за тях, но след изповедта отново се връщаме към тях и по този начин продължаваме да живеем без истинско покаяние до самата си смърт. Затова в задгробния живот ни очаква вечна адска смърт. продължение

Детето се възпитава със сърце

Четвъртък, 16 Февруари 2017 | Автор: отец Георгий Романенко

f6ae1d1b5924afccdcdd5d99ce0c76fe

Отец Георгий Романенко е свещеник и едновременно с това е известен детски психиатър. – Отче, Вие много години служите като свещеник и в същото време продължавате лекарската си практика. Имате ли много пациенти? – Да, много, но аз не лекувам, а само давам съвети и медико-социални консултации. Както мечката Балу в анимационния филм „Маугли”, която мяташе маймуните насам-натам с лапите си, така и аз някого изпращам при лекар, някой – в болница, а друг по светите места… продължение

Християнинът не може да има врагове

Сряда, 15 Февруари 2017 | Автор: иеросхимонах Юлиан (Лазар)

183590.p

- Първото, с което заболява душата, е самооправданието. На човек му е трудно да търпи „обидата” в света, без да ненавижда този, който му я причинява… продължение

Светогорски съвети към хората в света

Вторник, 14 Февруари 2017 | Автор:

1162115053

Вероятно няма на земята такъв човек, който да не би искал да е щастлив. Но представата за щастие у всеки е различна. Някой вижда щастието в материалните придобивки и богатството, някой в успеха и известността сред окръжаващите го, някои хора са щастливи със своята половинка, а за други щастието е в здравето… продължение

Свещеникът и жените

Понеделник, 13 Февруари 2017 | Автор: Архим. Йоан Крестянкин

ccpygCZXL8E

По отношение на болната жена, залепила се за Вас – бъдете по-внимателен, така че тя да не отнеме Вашата вътрешна свобода. Внимателно съкращавайте домогванията й към Вашето време, а що се отнася до телефонните разговори, изключете ги съвсем… продължение