протойерей Валентин СвенцицкиДИАЛОГ ПЪРВИ За безсмъртието – ІІ част

Сряда, 24 Април 2013
Автор: прот. Валентин Свенцицки

3561

Неизвестният. Да, разбира се. Особено трудно е да се приеме извода за отсъствието на смисъл на живота. Историята на човечеството е толкова величествена, толкова е сътворено от човешкия гений, толкова прекрасни произведения на изкуството…

ДИАЛОГ ПЪРВИ За безсмъртието І част

Събота, 13 Април 2013
Автор: прот. Валентин Свенцицки

прот. Валентин Свенцицки

Неизвестният. Не дойдох при теб да се изповядам. Просто искам да говоря с тебе, но може би, това е невъзможно?   Духовникът. Защо?   Неизвестният. Е, виж, аз искам да говоря за вярата, но самият съм съвършенно невярващ човек…