Поучително послание към брата

Септември 18, 2017 in Начална страница, Отечески съвети

 

Брате, при безчувствие на душата, полезно е често да четеш Божественото Писание и умилителните слова на Богоносните Отци; да си спомняш за страшния Божи съд, за раздялата на душата от тялото и за срещата й със страшните сили, с чието участие тя е вършила зло в този кратковременен и злочест живот. Също (полезно е) да си спомняш за това, че ние ще трябва да застанем пред страшния и справедлив Христов съд и да дадем отговор пред Бога, пред всички Негови Ангели и въобще пред цялото създание, не само за делата си, но и за думите и помислите си.

 

Също така, спомняй си често оная присъда, която ще произнесе страшният и справедлив Съдия на стоящите от лявата Му страна: идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и за неговите ангели (Мат. 25,41). Добре е също да си спомняш за големите човешки скърби, та по този начин, макар и неволно, да се смекчи жестоката и безчувствена душа и да съзнае своята греховност.

 

А в братолюбието ти изнемогваш поради това, че допускаш в себе си помисли на подозрение към ближния и вярваш на сърцето си; това става с тебе още и затова, че ти не искаш да претърпиш нищо против волята си. И тъй, ти си длъжен преди всичко, с Божия помощ, да не вярваш на твоите мнения и да се стараеш с всички сили да се смириш пред братята и от цялата си душа да отсичаш пред тях волята си. Ако някой от тях ти досади, или някак те огорчи, ти, по думите на Отците, се помоли за него, като за такъв, който ти прави голямо добро и лекува твоето сластолюбие. Така твоето раздразнение ще премине, защото, по думите на Отците, ЛЮБОВТА Е ЮЗДА НА РАЗДРАЗНЕНИЕТО. И преди всичко моли Бога да ти даде внимание и разум, за да знаеш в какво се заключва Неговата блага, благоугодна и съвършена воля (Рим. 12, 2), а също да ти даде сила да бъдеш готов за всяко добро дело. Защото Нему подобава всяка слава, чест и поклонение во веки веков. Амин.

 

ПОСЛАНИЕ КЪМ БРАТА, СМУЩАВАН ОТ ИЗКУШЕНИЕ

 

Братко мой, преди всичко (трябва да кажа), че ние не знаем (пътищата) на Божия промисъл и затова сме длъжни да предоставяме Нему да устройва всичко, което се отнася до нас, а толкова повече трябва да постъпваме така сега. Защото, ако ти поискаш по човешки съображения да съдиш за това, което става, вместо да възложиш цялата си скръб на Бога, такива мисли само ще те затруднят. И тъй, когато те налегнат противни помисли и започнат да те притесняват, ти трябва да се обръщаш към Бога: „Господи, уреди тази работа както Ти искаш и както Ти знаеш.” Защото Божият Промисъл върши много нещо свръх нашето съображение и надежда. Понякога онова, което ние предполагаме, на дело става иначе. С една дума: при изкушение трябва да имаш дълготърпение и да се молиш, без да желаеш и да мислиш, както казах, с човешки помисли да преодолееш бесовските такива. Като знаел това, авва Пимен казал, че изречението, което заповядва да не се грижим за утрешния ден (Мат. 6, 34), се отнася за човек, който се намира в изкушение.

 

И тъй, сине мой, като вярваш, че това е истината, остави всеки собствен помисъл, макар той да бъде и разумен и имай надежда на Бога, която (надежда) може да направи несравнено повече от това, което ние молим, или за което мислим (Ефес. 3, 20). Аз бих могъл да отговоря на всичко, което ти каза, но не искам да противореча нито на тебе, нито дори на себе си, само желая да (ти) покажа пътя към надеждата на Бога, защото този път е най-безопасен и най-сигурен. Господ да бъде с тебе.

 

КЪМ СЪЩИЯ БРАТ

 

Сине мой, спомни Оногова, Който е казал, че през много скърби трябва да влезем в Царството Божие (Деян. 14, 22) и не определил колко и какви именно, но казал общо: през много скърби. И тъй, с благодарност и разумно пренасяй всичко: ако имаш грехове, носи ги без горчивина, а ако нямаш, понасяй това като нещо, което те очиства от страстите или спечелва (за тебе) Царството небесно. Человеколюбивият милосърден Бог, Който е забранил на вятъра и на морето и създал голяма тишина (Мат. 8, 26), да забрани и на твоето изкушение, сине мой, и да ти даде широко сърце, за да разбираш коварството на врага. Амин.

 

ПОСЛАНИЕ КЪМ БРАТА, ЗАБОЛЯЛ ТЕЖКО И ИЗПИТВАЩ РАЗЛИЧНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

 

Моля те, сине мой, търпи и благодари за затрудненията, които изпитваш при твоето боледуване, по думите на онзи, който е казал: Приемай на драго сърце всичко, що и да ти се случи (Сир. 2, 4), за да се изпълни върху тебе намерението на Промисъла, сине мой, така, както Му е благоугодно. И тъй, бъди мъжествен, укрепвай се в Господа и (се надявай) на Неговата грижа за тебе. Бог да бъде с тебе.

 

ПОСЛАНИЕ КЪМ БРАТА, НАМИРАЩ СЕ В ИЗКУШЕНИЕ

 

Брате, мир на тебе в Христа! Принуди сърцето си да вярва, че непременно само ти си дал повод за изкушение, макар сега, в дадения случай, ти да не виждаш това. Унижавай себе си, търпи, моли се: и аз се надявам на милосърдието на благия Владика Христа, че Той ще отклони изкушението. Апостолът е казал: Божият мир, който надвишава всеки ум, ще запази вашите сърца (Филип. 4, 7).

 

КЪМ СЪЩИЯ БРАТ

 

Сине мой, не се чуди, ако вървейки по пътя, който води нагоре, ти падаш в тръни и тиня. Има напред и равни места: защото ония, които се подвизават, понякога падат, а понякога (сами) свалят (противника). Великият Йов е казал: не е ли изпитание земният живот на човека (Йов 7, 1). И друг от светите отци е казал: „човек, който не е изпитан в изкушения, не е опитен”. Защото ние се изкушаваме за обучаване във вярата, за да бъдем изпитани и да се научим да се борим. Господ е казал: с търпението си спасявайте душите си (Лук. 21, 19). И тъй надеждата за добрия край да ни помага във всичко. И светият Апостол, който ни учи на търпение, казва: верен е обаче Бог, Който не ще остави да бъдете изкушение повече от силата ви, а заедно с изкушението ще даде и изход, за да можете да търпите (І Кор. 10, 13). И Господ – Самата Истина – да те утеши, като казва: в света скърби ще имате; но дерзайте: Аз победих света (Йоан. 16, 33). Сине мой, поучавай се от това, пребъдвай в него и помни Господа и Неговата благост! Той ще ти помогне във всичко, защото е милостив и знае нашата немощ. Нека Той отново да забрани на вълните и да даде тишина в душата ти, по молитвите на Неговите Светии. Амин.

 

КЪМ СЪЩИЯ БРАТ

 

Както сенките вървят след телата, така и след изпълнението на заповедите следват изкушения, защото както е казал Великият Антоний, никой не ще влезе в Царството небесно без изкушения. И тъй, сине мой, не се чуди, че като се грижиш за твоето спасение, ти срещаш изкушения и скърби. Но търпи без смущение и се моли, като благодариш, че заради изпълнението на заповедите ти се удостояваш да бъдеш изкушаван, за обучаване и изпитване на твоята душа. Нека благият Бог да ти даде внимание и търпение в изкушенията.

 

КЪМ СЪЩИЯ БРАТ

 

Ние сме творение и дело на благия и человеколюбив Бог, Който е казал: жив съм Аз, казва Господ Бог: не искам Аз смъртта на грешника, но да се отвърне грешникът от пътя си и да бъде жив (Изх. 33, 11). Също: защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние (Мат. 9, 13). И тъй, ако това е истина и ако ние така вярваме, то нека възложим на Господа грижите си, и Той ще ни подкрепи (Пс. 54, 23), т.е. ще ни спаси, защото Той се грижи за нас. Той нека утеши и твоето сърце, сине мой, по молитвите на Светиите. Амин.

 

КЪМ СЪЩИЯ БРАТ

 

Авва Пимен добре е разсъдил, че изречението, което заповядва да не се грижим за утрешния ден (Мат. 6, 34), е казано за човек, който се намира в изкушение. И изречението: възложи на Господа грижите си (Пс. 54, 23) се отнася също за такъв случай. И тъй, сине мой, остави човешките помисли и имай надежда в Бога, която прави много повече от това, което ние предполагаме и надеждата в Бога, ще те успокои. Господ да ти помогне, сине мой, по молитвите на Светиите. Ние трябва да се противим на такива помисли, защото не дръзваме да кажем, че ще преживеем утрешния ден.

 

ПОСЛАНИЕ КЪМ НЯКОЙ ТЕЖКО БОЛЕН БРАТ, КОЙТО ИМАЛ РАЗЛИЧНИ ЛОШИ ПОМИСЛИ ЗА ОНОГОВА, КОЙТО СЕ ГРИЖИЛ ЗА НЕГО

 

Братко мой, в името на Иисуса Христа, не бива да имаме нищо против ближния, а всичко трябва да препобеждаваме и покриваме с любов. Никой не казва на своя ближен: „защо не ме обичаш?” Но сам, като върши достойното за любовта, привлича и ближния към любов. А относно телесната потребност, (ще кажа), че ако някой е достоен за успокоение, то Бог и сарацинското сърце ще вразуми да му окаже милост, според нуждата му. А ако той е недостоен, или не е полезно за него да бъде утешен при обучаването му, то макар той да направи ново небе и нова земя, не ще намери покой. А това, което ти казваш, че ти обременяваш братята, очевидно е самооправдание. Защото, когато някой помага на своя ближен, желаещ спасение, за да изпълни Божията заповед, той не му казва: „аз те обременявам”. Който ненавижда ония, които го огорчават, той бяга от мира в Христа. Человеколюбивият Бог да ни запази, сине мой, със Своята благодат, по молитвите на всички Светии. Амин.

 

 

 

 

За злопаметността

Ноември 28, 2014 in Начална страница, Отечески съвети

 

Отците са казали, че монасите не бива да се гневят или да оскърбяват когото и да е било. „Който е победил гнева, казват те, победил е демоните, а когото тази страст победи, той изобщо е чужд на монашеския живот.”  А какво да кажем ние за себе си, когато не само че не изоставяме раздразнителността и гнева, но се предаваме и на злопаметност? Какво да правим, как да не оплакваме такова жалко и нечовешко устройство (на нашите души)? И тъй, братя, нека внимаваме върху себе си и се помолим с Божията помощ да се избавим от огорчението на тази  гибелна страст.

 

Случва се, че когато между братята произлезе смущение или възникне неприятност, един от тях се покланя на другия за прошка, но и след това продължава да скърби и да има лоши мисли против брата си. Такъв не бива да пренебрегва този факт, но да премахне незабавно такива мисли, защото това е злопаметност. А тя, както казах, изисква от човека много внимание, за да не го овладее и да погине. Който се е поклонил за прошка и е сторил това заради заповедта, той в момента е победил гнева, но още нищо не е направил против злопаметността и затова продължава да се сърди на брата си. Защото едно е злопаметност, друго е гневът, едно е раздразнителност, друго е смущение. За да разберете това по-добре, ще ви кажа един пример. Който кладе огън, слага отначало малко въгленче: това  е думата на брата, който го е оскърбил. това е все още малко въгленче: защото какво е думата на твоя брат? Ако я понесеш, ти си угасил въгленчето. А ако започнеш да мислиш: „Защо той ми каза това; и аз ще му кажа това и това; ако той не искаше да ме оскърби, той не би ми казал това; и аз непременно ще го оскърбя”, ето, ти вече си сложил трески или нещо друго в огъня, който започва да дими, а това вече е смущение. Смущението е онова раздвижване и възбуждане на мислите, което подбужда и раздразва сърцето. А раздразнението е отмъстително надигане срещу оскърбителя, което се превръща в дързост, както е казал блаженият авва Марко: „Злобата, подхранвана от мислите, раздразва сърцето, а умъртвявана с молитва – го смирява.” Ако ти би понесъл незначителната обида на твоя брат, би угасил, както казах, това малко въгленче, преди да се породи смущението. И това последното ти можеш, ако искаш, да угасиш, докато още не е голямо, с мълчание, с молитва, с един поклон от сърце. А ако продължаваш да димиш, т.е. да раздразваш и възбуждаш сърцето си със спомняне: „Защо той ми каза това; и аз ще му кажа това и това”, то от самото пораждане и така да се каже, сблъскване на мислите, сърцето се сгрява и разпалва и произлиза възпламеняване на раздразнителността, защото последната е жар на кръвта около сърцето, както казва Свети Василий Велики. Ето как се поражда раздразнителността. Нея я наричат още острожлъчие (сприхавост). Ако искаш, можеш и нея да угасиш, преди да се е породил гневът. А ако продължаваш да смущаваш и да се смущаваш, ти приличаш на човек, който слага още дърва в огъня и разпалва силно горяща жар, която е гневът. Така е казал и авва Зосима, когато го запитали какво означава изречението: „Където няма раздразнителност, там враждата немее.” Защото, ако някой в началото на смущението, когато започне да дими и да хвърля искри, побърза да укори себе си и да се поклони ( на ближния за прошка), преди да се разпали раздразнителността, той ще запази мира. Също така, когато се разпали раздразнителността, ако той не премълчи, а продължава да се смущава и да възбужда себе си, той се уподобява, както казах, на оня човек, който хвърля дърва в огъня и те се разпалват в силно пламтяща жар. И както жарта, когато изгасне и бъде събрана, може да стои няколко години без повреда и дори, ако я полееш с вода, тя се запазва от гниене: така и гневът, ако се задържи, се превръща в злопаметност, от което човек не може да се освободи, ако не пролее кръвта си1. Под проливане на кръв се разбират големи подвизи и трудове. Ето, аз ви посочих различието: разбирате ли? Ето, вие чухте, какво е първоначалното смущение и какво е раздразнителността, какво е гневът и какво е злопаметността. Виждате ли, как от една дума се идва до такова зло? Защото, ако ти още в началото би укорил себе си, като (търпеливо) понесеш думата на твоя брат и не пожелаеш да му отмъстиш, ако за една дума му кажеш две или пет и да отвърнеш на злото със зло, ти би се избавил от всички тия злини. Затова ви казвам: отсичайте винаги страстите, докато са още млади, преди да се вкоренят и утвърдят във вас и да започнат да ви измъчват, защото тогава много ще пострадате от тях. Защото едно нещо е да изскубнеш малка тревица, а друго – да изкорениш голямо дърво.

 

На нищо друго не се удивлявам така, както на това, че ние не разбираме какво пеем. Защото ние всеки ден пеем, проклинайки себе си и не разбираме това. А ние сме длъжни да разбираме това, което пеем. Ние винаги казваме: ако съм отплащал със зло ономува, който ми е причинявал зло, нека отпадна от моите врагове безсилен (Пс. 7:5)2. По слав. Текст – б.пр. Какво означава: да отпадна? Докато някой стои, той има сила да окаже съпротива на своя враг: ту той поразява, ту него поразяват, ту той побеждава, ту него побеждават, но той все още стои. Ако падне, може ли, лежейки на земята, да се бори със своя враг? А ние се молим за себе си, не само да паднем пред нашите врагове, но и да отпаднем безсилни? Какво означава: да отпаднем от нашите врагове безсилни? Ние казахме, че да паднеш, това значи да нямаш повече сили да се бориш, но да лежиш на земята; а да бъдеш безсилен, значи да нямаш никаква възможност да станеш. Защото, който има сила да стане, той ще потърси по някакъв начин възможност отново да встъпи в бой. После ние казваме: нека врагът погне душата ми и я настигне; не само да погне, но и да настигне: да му бъдем послушни, да му се подчиняваме във всичко, той да ни победи, ако ние връщаме със зло на ония, които ни причиняват зло. И не само за това се молим, но и да стъпче в земята нашия живот. Какво значи нашия живот? Нашият живот, това са нашите добродетели и ние се молим врагът да стъпче в земята нашия живот. Да бъдем напълно земни и цялото ни мъдруване да бъде приковано към земята. И славата ни да хвърли в праха: кое е наша слава, ако не онова знание, което душата придобива чрез спазване на своите заповеди. И тъй, ние молим, щото врагът да превърне нашата слава, както казва Апостолът, в наш срам, да я срине в праха и да направи живота ни и славата ни земни, та да не можем да мислим нищо за Бога, но само за плътското, телесното, като ония, за които Бог е казал: няма Моят Дух да бъде вечно занемарван от (тия) човеци, защото са плът (Бит. 6:3). Ето защо, когато ние пеем всичко това, ние проклинаме себе си, ако отвръщаме на злото със зло. А колко често ние отвръщаме на злото със зло!

 

Човек може да отвърне на злото със зло не само чрез постъпка, но и със слово и със своя вид. Някой мисли, че с постъпките си не отвръща на злото със зло, но се оказва ,че той, както казах, отвръща с дума или със своя вид, когато с израз на лицето, движение или поглед смути брата си. Защото може и с един поглед, или с движение на тялото да оскърбиш брата си, а това също е отвръщане на злото със зло. Друг се старае да не отмъщава за злото нито с постъпка, нито с дума, нито с вида си, нито с най-малкото движение на тялото, но в сърцето си има неприязън против своя брат и му се сърди.

 

Виждате ли колко са различни душевните прояви? Друг, макар да не се сърди на своя брат, се радва, ако чуе, че някой го е оскърбил с нещо или му се е скарал, или го е унизил. Следователно той в сърцето си отвръща на злото със зло. Друг не чувства злоба (в сърцето си) и не се радва, когато чуе, че неговият оскърбител е унизен. Той дори скърби, ако обидят другия, обаче не се радва и на благополучието му, но ако види, че го прославят и му угаждат, негодува. А това също така е злопаметност, макар и най-лека. Всеки (от нас) трябва да се радва на спокойствието на своя брат и да го почита във всичко.

 

Ние казахме в началото, че някой макар и да се е поклонил на своя брат, все още продължава да му се сърди. Казахме, че с поклона си той е премахнал гнева, но още нищо не е направил против злопаметността. А друг, ако се случи някой да го оскърби, и те се поклонят взаимно, за да се примирят помежду си, живее в мир с другия и няма против него никаква лоша мисъл в сърцето си. Ако след известно време пак се случи другият да каже нещо оскърбително за него, той си спомня и предишното и се смущава не само за второто, но и за първото. Той прилича на човек, който има рана и слага върху нея пластир (превръзка). И макар раната да е излекувана и зарасла, мястото е още чувствително. И ако някой удари с камък върху това място, то се разранява по-бързо от останалите части на тялото и от него започва да тече кръв. Същото изживява и тоя човек: той е имал рана и върху нея е сложил пластир, т.е. направил е поклон и е изцерил раната, т.е. гнева. И започнал да се бори със злопаметността, стараейки се да не изпитва нито една лоша мисъл в сърцето си, защото това означава, че раната зараства. Но тя още не е напълно зараснала. Все още има остатък от злопаметност, която е най-горната покривка на раната. От нея се възобновява всяка рана дори и при най-лек удар. Човек трябва да се подвизава така, че да очисти съвършено и вътрешното загнояване, за да може болното място да оздравее напълно, та дори да не личи, че на това място е имало рана. Как може да се постигне това? Като се молим от цялото си сърце за онзи, който ни е оскърбил, казвайки: „Боже, помогни на моя брат и на мене заради неговите молитви”. Така човек хем се моли за своя брат, а това е признак на състрадание и любов, хем се смирява, молейки за помощ заради молитвите на другия. А където има състрадание, любов и смирение, там не може да се развива раздразнителността или злопаметността, или каквато и да е друга страст. И авва Зосима е казал: „Ако дяволът раздвижи всички хитрини на злобата си, с всички свои демони, то всичките му коварства ще се премахнат и унищожат от смирението според заповедта на Христа.” А друг старец е казал: „Онзи, който се моли за своя враг, не ще бъде злопаметен.” Прилагайте тези съвети на дело и тогава добре ще разберете това, което слушате. Защото наистина, ако не осъществявате това на дело, не можете нищо да научите само от думите. Кой човек се учи на изкуство само от книга? Такъв човек отначало работи и греши в работата, и унищожава произведението си. Но, лека-полека, с труд и търпение той усвоява изкуството с помощта на Бога, Който вижда неговия труд и желание. А ние само с думи искаме да усвоим изкуството на изкуствата, а не се захващаме на работа. Възможно ли е това? Така, братя, нека да внимаваме над себе си и да се трудим с усърдие, докато още имаме време. Бог да ни помага да помним и изпълняваме това, което слушаме, за да не послужи то за наше осъждане в съдния ден Господен. На Бога подобава слава, част и поклонение во веки веков. Амин.

 

Трябва да преминем Божия път разумно и внимателно

Юли 24, 2014 in Начална страница, Отечески съвети

 

Братя, нека се погрижим за себе си, нека бъдем внимателни. Кой ще ни даде това време, ако ние напразно го губим? Наистина, ние ще търсим тези дни, но не ще ги намерим. Авва Арсений винаги е казвал на себе си: „Арсение, за какво излезе (из света)?” А ние сме обхванати от такава пагубна леност, че дори не знаем какво сме желали тогава, поради което не само не преуспяваме, но и винаги скърбим. Причината за това е, че ние не внимаваме за своето сърце. И наистина, ако ние бихме желали да се подвизаваме поне малко, то не бихме скърбяли и не бихме изпитвали затруднения. Защото ако някой отначало принуждава себе си, то, продължавайки да се подвизава, той малко по малко преуспява и най-сетне спокойно усвоява добродетелите. А Бог, като вижда, че той принуждава себе си, помага му. И тъй, нека и ние да принуждаваме себе си, да сложим добро начало, усърдно да пожелаем доброто. Защото, макар и да не сме достигнали съвършенство, самото желание е вече начало на нашето спасение. С това желание и Божията помощ ние ще започнем да се подвизаваме, а чрез подвига ние получаваме помощ към придобиване на добродетелите. Затова един от отците е казал: „дай кръв и приеми дух”, т.е. подвизавай се и ще получиш навик в добродетелта.

 

 

Когато аз изучавах светските науки, отначало това ми се стори доста отегчително и когато отивах да взема книга, аз бях в положението на човек, който пристъпя да се докосне до звяр. Продължавайки да принуждавам себе си, Бог ми помогна и прилежанието ми се превърна в такъв навик и станах толкова усърден в четенето, че не забелязвах какво ям, какво пия, или как спя. И никога не си позволявах да отида на обяд с някого от моите другари и дори не влизах в разговор с тях във време на четенето, макар да бях общителен и обичах другарите си. Когато учителят ни пускаше, аз се измивах, защото изсъхвах от прекомерното четене и чувствах потребност всеки ден да се освежавам с вода. Отивайки си у дома, аз не знаех какво ще ям, защото нямах свободно време да се грижа за храната си, но аз имах един верен човек, който ми приготвяще това, което тай искаше. Аз ядях, каквото намерих приготвено, имах винаги книга до мене на леглото и често се вдълбочавах в нея. Дори и когато спях, книгата бе до мене на масата и, едва заспал, аз скачах от леглото, за да продължа четенето. Също вечерно време, когато се връщах (у дома) след вечерня, аз запалвах кандилото и четях до полунощ, намирайки се (изобщо) в такова състояние, че от четене не познавах сладостта на почивката.

 

 

И тъй, когато постъпих в манастир, аз си казвах: „ако при изучаване на философията у мене се роди такова желание и такава разпаленост, като се упражнявах в четене, което стана в мене навик, то толкова повече (така ще бъде) при обучаване в добродетелта” и от този пример аз черпех много сили и усърдие. Така, ако някой иска да придобие добродетел, той не бива да бъде нехаен и разсеян. Защото, както онзи, който иска да се упражнява в дърводелство, не се занимава с друг занаят, тъй и тези които искат да се научат на духовни подвизи, не бива да се грижат за нищо друго, но денонощно да се поучават в това, как да придобият духовното. Иначе, ония, които пристъпват към това дело, не само че не преуспяват, но се и съкрушават, като се затрудняват неразумно. Защото, който не внимава върху себе си и не се подвизава, той лесно се отдалечава от добродетелта; защото добродетелите са средина, оня изпитан път, за който един свят старец е казал: „ходете по изпитания път и бройте километричните знаци”. И тъй, както казах, добродетелите са средина между излишеството и недостига. Затова в Писанието е казано: „не се отбивайте ни надясно, ни наляво: ходете по пътя, по който ви заповядва Господ” (Втор. 5, 32, 17, 11). И Св.Василий казва: „има чисто сърце онзи, чийто помисъл не се отклонява нито в излишество, нито в недостиг, но се насочва само към средината на добродетелта”. Злото само по себе си е нищо, защото то не е някаква същност и няма никакъв състав. Но душата, която се е отклонила от добродетелта, става порочна и ражда грях, затова и страда от него, като не намира (за себе си) естествено успокоение. Нима дървото има по естество червей в себе си? Но в него се образува слабо загниване, от това загниване се ражда червей, който го разяжда. Така също и медта произвежда ръждата, която я разяжда. И одеждите сами произвеждат молеца, който ги разяжда и поврежда. Така и душата сама произвежда злото, което по-рано изобщо не е съществувало и, както казах, няма никакво качество, и само се измъчва от злото. Св.Григорий добре е казал: „огънят се ражда от веществото и изяжда последното, както и злото изяжда злите”. Същото наблюдаваме и в телесните болести: когато някой живее непорядъчно и не се грижи за здравето си, произлиза излишък или недостатък (на нещо в тялото), от което човек се разболява, а преди това болестта никак не е съществувала и никога не е била нещо (самобитно) и пак, след оздравяването на тялото, болестта вече съвсем не съществува. Така също и злото е недъг на душата, която се е лишила от свойственото за нея и принадлежащото й по природа здраве – добродетелта. Затова ви казах, че добродетелите са средина: така, храбростта се намира между страха и нахалството; смиреномъдрието между гордостта и човекоугодничеството; благоговението – между срама и безсрамието; така също и всички останали добродетели. И тъй, когато човек успее да придобие тези добродетели, той е приятен Богу и, макар (всички) да виждат, че той яде, пие и спи, както и другите хора, той е приятен Богу заради добродетелите, които има. А който не внимава и не предпазва себе си, той лесно се отклонява от този път надясно или наляво, т.е. или в излишество или в недостиг и поражда в себе си недъг, който е зло. Ето, това е изпитаният път, по който са вървели всички светии.

 

 

А километричните знаци са различните разположения на душата, с които всеки човек винаги е длъжен да се съобразява и да забелязва непрекъснато де е той, до къде е достигнал и в какво духовно състояние се намира. Ние приличаме на хора, които имали намерение да отидат в светия град (Йерусалим). Като излезли от своя град и тръгнали на път, едни от тях изминали пет километра и спрели, едни едва що излезли от града, спрели пред градските порти и останали в нечистото предградие. Случва се, че едни от ония, които се намират на път, изминават, например два километра и като се заблудят из пътя, връщат се, или като изминат два километра напред, връщат се пет назад. Други пък стигнали до самия град, но не влезли, а останали вън от него. Същото става и с нас, защото някой от нас са напуснали света и са постъпили в манастир с намерение да придобият добродетели: и ето, едни постигнали малко и се спрели; други постигнали повече, а трети извършили половината работа и също спрели; други изобщо нищо не направили, но мислейки (въобразявайки си), че са напуснали света, останали в светските страсти и тяхното зловоние; други извършват нещо добро и пак го опропастяват, а някой опропастяват и повече от това, което са извършили. Други, макар да са придобили добродетели, но били горди и унижавали ближния, поради което не влезли в града, но останали вън от него. Следователно, и тези не са постигнали своята цел, защото макар да са дошли до градските врати, останали вън от града, поради което и те не могли да изпълнят намерението си. И тъй, всеки от нас трябва да внимава е се намира: излязъл ли е от своя град, но се е спрял пред градските врата, в смрадното предградие; или е извървял по-малка или по-голяма част от пътя; или изминава два километра напред и два назад; или е извървял целия път и е влязъл в Йерусалим; или макар да е стигнал до града, не е могъл да влезе в него. Всеки нека разглежда своето състояние – де се намира той.

 

 

Има три устройства (нагласи) (на душата) в човека: той или действа съобразно своята страст, или се бори със същата, или я изкоренява. Действа съобразно своята страст онзи, който изпълнява нейните искания и я удовлетворява. Бори се със страстта си онзи, който не постъпва според нея и не я отсича, но борейки се, като че ли я избягва, обаче я носи в себе си. А изкоренява страстта онзи, който се подвизава и върши противното на страстта. Но тези три устройства (нагласи) имат голяма широта. Например, назовете която искате страст и ние ще я разберем. Искате ли да говорим за гордостта, или за блудството, или още по-добре, за тщеславието? Защото тя винаги ни побеждава. Поради суетност, човек не може да слуша словото на своя брат. Някой, като чуе една дума, смущава се или отвръща с пет или десет думи за една, враждува и се огорчава. А когато спорът се прекрати, той продължава да мисли зло против оногова, който му е казал думата, помни злото и съжалява, че не е казал повече от това, което е казал и замисля в себе си да му каже още по-лоши думи. И постоянно говори: „защо не му казах това и това, защо той ми каза това, и аз ще му кажа това и това” и постоянно се гневи. Ето едно устройство. Това значи, че злото е станало навик. Бог да ни избави от такова устройство, защото то непременно ще заслужи наказание; защото всеки грях, извършен с дело, подлежи на ада и макар такъв (човек) да иска да се покае, той сам не може да преодолее страстта, ако не получи помощ от някой светии, както са казали и отците. Ето защо аз винаги ви говоря да отсичате страстите, преди те да станат ваш навик. Друг, когато чуе дума, макар и да се смущава и да отвръща с пет или десет думи за една, и съжалява, че не е казал още три по-лоши, и скърби и помни злото, но след няколко дни се променя; друг остава цял седмица в такова състояние и е променя, а трети се променя още на другия ден. А друг оскърбява, кара се, смущава и веднага се променя. Виждате, колко различни устройства! Все пак, всички тия хора, докато постъпват според своята страст, са застрашени от ада.

 

 

Нека кажем нещо и за ония, които се борят със страстите. Някой когато чуе нещо, се наскърбява, но не затова, че са го обидили, а затова, че не е могъл да понесе (обидата). Такъв човек се намира в положение но подвизаване и борба със страстите. Друг се подвизава и се труди, но накрая бива победен под натиска на страстите. Друг не иска да отвръща с оскърбление, но се увлича по навик. друг се старае да не каже абсолютно нищо обидно, но скърби, че са му досадили, обаче осъжда себе си, че скърби и се разкайва за това. Друг не се огорчава от обидата, но не се и радва (на нея). Ето, всички тези се борят със страстите. Но двама от тях се отличават от другите. За такива, които са победени в подвизаването и които се увличат по привичка, има опасност да изпаднат в положението на ония, които постъпват според своите страсти Аз казах, че и те са в числото на ония, които се борят със своите страсти, защото те са потушили страстта със желание и не искат да постъпват според нея, но същевременно скърбят и се подвизават. А отците са казали, че всяко нещо, което душата не желае, е краткотрайно. Но такива трябва да изпитват себе си – не постъпват ли, ако не според самата страст, то според нещо, което поражда страстта, поради което те са победени и увлечени? Има и такива, които се стараят да прекратят страстта, но по внушение от друга страст. Например, някой мълчи, поради суетност, друг поради човекоугодничество, или поради друга някоя страст. Такива хора искат със зло да излекуват злото. Но авва Пимен е казал, че злото никога не се премахва със зло. Такива хора постъпват според страстите си, макар и да се самоизлъгват, че не правят това.

Накрая, нека ви кажа и за ония, които изкореняват страстите. Някой се радва, когато го оскърбяват, но се радва затова, че има предвид наградата. Такъв изкоренява страстта, но неразумно. Друг се радва, когато го оскърбяват и мисли, че е бил длъжен да понесе обидата, защото сам е дал повод за това. Този разумно изкоренява страстта. Защото, да приемеш оскърблението и да вземеш вината върху себе си, като считаш всичко, което идва върху тебе, за твое лично дело – това е дело на разума. Защото, всеки, който се моли на Бога: „Господи, дай ми смирение”, трябва да знае, че той моли Бога да му изпрати някого, който да го оскърби. Нека Бог ни въведе в такова състояние (на душата).

 

 

Виждате ли, колко са широки тези три състояния? И тъй, всеки от нас нека внимава, както казах, в какво състояние се намира. Доброволно ли някой постъпва според страстта и я удовлетворява? Или, като не желае да постъпва според нея, бива победен от нея? Или постъпва според страстта, увличайки се по навик и, като стори това тъжи и се разкайва, че е постъпил така? Или пък се подвизава разумно да отсече страстта? Или се подвизава против една страст заради друга такава? Както казах, някой мълчи поради суетност, или човекоугодие, или по друга някоя човешка подбуда. Или е започнал да изкоренява страстта, но разумно ли я изкоренява и върши ли противното на това, което страстта изисква. Нека всеки да узнае в какво състояние на душата се намира. Защото ние сме длъжни да изпитваме себе си не сам овсеки ден, но всяка година, всеки месец, всяка неделя, като се питаме: миналата неделя тази страст много ме смути, днес какъв съм? Така и всяка година да питам себе си: минала година тази страст съвсем беше ме победила, сега какъв съм? Така трябва винаги да изпитваме себе си, дали сме успели поне малко, или се намираме в това състояние (в което сме били по-рано), или пък в по-лошо. Нека Бог ни дава сили, та макар и да не смогнем да изкореним страстта, поне да не постъпваме според нея и да се оприличава онзи, който постъпва според страстта си и я удовлетворява. Той прилича на човек, който, бидейки поразяван от вражески стрели, сам пронизва сърцето си с последните. Онзи, който се бори със страстта, прилича на човек, облечен в броня и неуязвим от стрелите на врага. А онзи, който изкоренява страстта, прилича на човек, който бидейки обсипван от стрелите на врага, ги посреща и унищожава, или ги връща в сърцето на врага, както говори Псалмопевецът: мечът им ще се забие в тяхното сърце и лъковете им ще се пречупят (Пс. 36, 15).

И тъй, братя, нека и ние се постараем да връщаме оръжието на врага в неговото собствено сърце, или поне да не пронизваме с него нашите сърца. Нека се облечем в броня, за да станем неуязвими за стрелите на врага. Благият Бог да ни пази от тях, да ни дари с внимание и да ни наставлява на Своя път, защото Нему подобава всяка слава, чест и поклонение. Амин.

 

 

Да не се доверяваме на нашия разум

Юни 12, 2014 in Начална страница, Отечески съвети

 

Премъдрият Соломон казва в притчите си: „Ония, които нямат управа, падат като листе; а спасението е в многото съветване” (Притч. 11, 14). Виждате ли, братя, силата на тези думи? Виждате ли, на какво ни учи св. Писание? То ни увещава да не се доверяваме сами на себе си, да не смятаме себе си за разумни, да не вярваме, че можем сами да се управляваме; понеже ние се нуждаем от помощ, нуждаем се от наставници в Бога. Няма хора по-нещастни и по-близки до гибел от ония, които си нямат наставник в Божия път. Защото, какво означава казаното: „Ония, които нямат управа, падат като листе?” Листът отначало винаги бива зелен, цветущ и красив, после постепенно изсъхва и пада и най-сетне бива пренебрегнат и потъпкан. Така и човекът, ненасочван от никого, отпърво винаги има усърдие към пост, бдение, безмълвие, послушание и към други добри дела. След това усърдието му малко по малко охладнява и , като няма кой да го наставлява, да поддържа и възпламенява у него това усърдие, той като лист неусетно изсъхва, пада и става накрай подвластен и роб на враговете, които вършат с него каквото си искат.

 

А за ония, които откриват помислите и постъпките си и вършат всичко след като се посъветват, за тях Писанието казва: „Спасението е в многото съветване.” Не казва: „В съветването с мнозина”, т.е. да се съветваме с всекиго, но трябва да се съветваме за всичко с оногова, в когото имаме доверие и то не да казваме едно, а друго да премълчаваме, но всичко да откриваме и за всичко да се съветваме. За такъв човек е сигурно спасението чрез „многото съветване”. А ако човек открива не всичко, което го засяга, и особено ако е овладян от лош навик или е в лоша среда, тогава дяволът намира у него какво да е пожелание или самооправдание и чрез това го покорява.

 

Когато дяволът види, че някой не иска да съгреши, той не е толкоз неопитен във вършенето на зло, че да му внушава явни грехове и да му казва: или, извърши блуд, или – иди да откраднеш. Той знае, че ние не желаем това и затова не смята за нужно да ни го внушава, но намира у нас някое пожелание и самооправдание и чрез него под вид на нещо добро, ни вреди. Затова е казано: „Лукавият злодейства, когато се събира с праведния” (Притч. 11, 15). Лукавият е дяволът и той злодейства тогава, „когато се събира с праведния”, т.е. когато се съчетае с нашето самооправдание, тогава той става по-силен, повече вреди, по-силно действа. Защото когато се придържаме о своята воля и следваме нашите оправдания, тогава макар че на вид вършим добро дело, ние сами на себе си поставяме примки и дори не усещаме, как погиваме. Как можем да разберем Божията воля или да я потърсим, ако се доверяваме сами на себе си и се придържаме о своята воля. Затова и авва Пимен казва, че нашата воля е медна стена между човека и Бога. Виждате ли, колко са силни тези думи? И той прибавя още: тя е като камък, който се противопоставя, съпротивлява и противодейства на Божията воля. И тъй, когато човек остави своята воля, чак тогава може да каже: „С моя Бог на стена възлизам. Бог – непорочен е Неговият път.” (Пс. 17, 30-31). Колко чудно е казано! Защото само тогава човек вижда непорочния Божи път, когато изостави своята воля. А когато се подчинява на своята воля, тогава не вижда, че Божиите пътища са непорочни. Такъв човек, щом чуе нещо, което има характер на наставление, веднага го порицава, унижава, отвръща се от него и върши противното; защото, как може той да понесе нещо такова или да послуша нечий съвет, когато той се придържа от своята воля? По-нататък старецът казва за самооправданието: „А ако и самооправданието подпомогне волята, то човек съвсем се развращава.” Поразителна последователност има в думите на светите Отци! И наистина, щом оправданието се съедини с волята, това е вече пълна смърт, голяма опасност, голям страх, – тогава нещастникът окончателно пада. Защото, кой може да накара такъв човек да вярва, че друг човек повече от него знае, какво му е полезно? Тогава той всецяло се предава на своята воля, на своя помисъл, а врагът най-сетне го довежда до падение, както си иска. Ето защо е казано: „Лукавият злодейства, когато се събира с праведния, и мрази гласа, който го утвърждава” (Притч. 11, 15). Защото лукавият мрази не само наставлението, но не може да слуша и мрази дори и самия глас, който го произнася, т.е. самото това, когато се говори нещо, което служи за наставление. Преди още допиталият се за полезното да почне да действа съгласно дадения му съвет, и преди още врагът да разбере, дали той ще изпълни или не ще изпълни казаното му, – врагът мрази вече самото допитване до някого, мрази да чуе за нещо полезно; той ненавижда самия глас и звук на такива думи и се отвращава от тях. И да ви каже ли защо? Защото знае, че щом почнат да се допитват и да говорят за полезното, веднага ще се разкрие неговото злодейство. А той от нищо тъй не се бои, както от това, да не го познаят, понеже тогава той вече не може да коварства както си иска. Защото душата на човека се утвърждава, когато той се допитва и разкрива всичко относно себе си и след това чува от някой опитен човек: „Това върши, а онова недей! Това е хубаво, а онова лошо! Това е самооправдание, а онова е своеволие!”, когато веднъж чува: „Сега не е време за това”, друг път: „Сега е време.” При това положение дяволът не намира, по какъв начин да навреди на човека или как да го покори, тъй като той винаги, както казах, се съветва и от всички страни се опазва. Така за него се сбъдва казаното: „Спасението е в многото съветване”.

 

Лукавият мрази това, понеже иска да върши зло и повече се радва за ония, „които нямат управа”. Защо? – Защото те „падат като листе”. Спомни си за оня брат, когото лукавият обичал и казвал за него на авва Макария: „Имам един брат, който, щом ме види, се върти като мотовилка.” Той винаги се радва за такива, които живеят без наставление и не поверяват себе си на човек, който да може да им помага и да ги ръководи в Бога. Нима не при всички братя е ходил тогава демонът, когото Светецът видял да носи разни храни в кратуни? Нима не посещавал той всички тях?1) Но всеки от тях, долавяйки неговите козни, отивал при духовния си отец, откривал му своите помисли и намирал помощ в изкушението, а поради това и лукавият не могъл да ги надвие. Само един нещастник намирал той, който следвал самия себе си и от никого не търсил помощ; затова и лукавият си играел с него и , като си отивал, благодарял му и проклинал другите. Когато врагът казал за това на авва Макария и му назовал името на брата, Светецът отишъл при него и разбрал, че причината за неговата гибел се състояла в това, че той не искал да изповядва помислите си и че изобщо нямал обичай да ги открива никому. Затова и врагът го въртял както си искал. Когато светият старец запитал брата, как се чувства, той отговорил: „По твоите молитви, добре”. А когато го запитал, дали не го борят помислите, той отговорил: „За сега съм добре”. Така той не искал нищо да изповяда, докато Светецът умело не го накарал да открие помислите си и, като му казал слово Божие, утвърдил го и се върнал.

 

Врагът, както обикновено, пак дошъл и искал да събори този брат, но бил посрамен, понеже го намерил утвърден и изправен и като не могъл вече да се гаври с него, оттеглил се, без да успее да му стори нещо. Така той бил посрамен и от този брат. Затова, когато Светецът пак запитал демона: „Как е оня брат, твоят приятел?”, той вече не го нарекъл свой приятел, а враг и го проклинал, като казвал: „И този се разврати, и този вече не ми се покорява, а дори стана и по-свиреп от всички.” Виждаш ли, защо врагът мрази гласа, който утвърждава? – Защото винаги желае нашата гибел. Виждаш ли защо той обича ония, които се доверяват сами на себе си? – Защото те помагат на дявола и сами на себе си строят козни. Аз не зная друга причина за падение на монаха, освен тази, когато той се доверява на сърцето си. Някой казват, че човек пада от това или от онова; а аз, както вече казах, не познавам друга причина за падение, освен тази, че човек следва самия себе си. – Видял ли си някого паднал, знай, че той е последвал самия себе си. Няма нищо по-опасно, няма нищо по-гибелно от това. Бог ме е запазил и аз винаги съм се боял от тази беда. Когато бях в общежитието, аз откривах всичките си помисли на стареца авва Йоан и никога, както казах, не се решавах да направя нещо без неговия съвет. И понякога помисълът ми казваше: „Та нали старецът ще ти каже същото? Защо само да го безпокоиш напразно?” А аз отговарях на помисъла: „Анатема на тебе, на твоето разсъждение и разум, на твоето мъдруване и знание! Защото каквото знаеш, знаеш го от демоните.” И тъй, аз отивах и се допитвах до стареца. И понякога се случваше, че той ми отговаряше същото това, което имах в ума си. Тогава помисълът ми казваше: „Е видя ли? Нали ти казвах, че само напразно ще безпокоиш стареца?” А аз отговарях на помисъла: „Сега това е вече добро, то е от Светия дух; а твоето внушение е лукаво, идва от демоните и е дело на страстното разположение на душата ми.” И тъй, аз никога не си позволявах да се подчиня на своя помисъл, без да запитам стареца. И повярвайте ми, братя, че бях в голям покой и в пълно безскърбие, тъй че дори тъжах за това, както вече ви разказах. Като чувах, че „през много скърби трябва да влезем в царството Божие” (Деян. 14,2), а виждах, че нямам никаква скръб, аз се страхувах и недоумявах, понеже не знаех, кой е причината на такова едно спокойствие. Най-после старецът ми обясни това, като каза: „Недей скърби, понеже всеки, който предава себе си в послушание на отците, има такъв покой и безскърбие.”

 

Постарайте се и вие, братя, да питате и да не се надявате на себе си. Разберете, какво безскърбие, каква радост и спокойствие има в това. Но аз ви казах, че никога не съм скърбял; чуйте, обаче, какво ми се случи тогава.

 

Когато бях още в общежитието, обхвана ме веднъж такава голяма и непоносима скръб и изпаднах в такова страдание и потиснатост, че бях готов да предам  дори душата си. Тази скръб произлизаше от дяволско коварство. Такива изкушения, нанасяни от бесовете поради завист, биват тежки за човека, но са краткотрайни. При тях всичко се представя като мрачно, тежко, безутешно, от никъде не се вижда успокоение, а само притеснение  и угнетение. Но скоро душата бива споходена от Божията благодат, защото иначе никой не би могъл да понесе това. И аз изпаднах веднъж, както казах, в такова изкушение, в такова притеснение. Един ден, както стоях в манастирския двор в изнемощение и се молех Богу за това, внезапно надникнах в църквата и видях един мъж с вид на епископ, който като че ли носеше св. Дарове2) и влезе в св. олтар. Аз никога не се приближавам до странник или минувач, без да имам нужда и ако не ми е заповядано, но тогава нещо ме подтикна и аз тръгнах след него. Като влезе, той дълго стоя с вдигнати към небето ръце, а аз стоях зад него, като се молех със страх, понеже от неговия вид бе ме обзел ужас. Като свърши да се моли, той се обърна и се насочи към мене. Колкото повече се приближаваше той до мене, толкоз повече чувствах, че скръбта и ужасът ме напущаха. След това, като застана пред мене, той протегна ръка, докосна се до гърдите ми и, чукайки по тях с пръстите си, каза: „Твърдо се уповавах на Господа и Той се наклони към мене и чу моите вопли; извлече ме от страшен ров, от тинесто блато, постави на камък нозете ми и утвърди стъпките ми и вложи в устата ми нова песен – хвала на нашия Бог” (Пс. 39, 2-4). Тези стихове той произнесе по три пъти, като ме чукаше по гърдите и после излезе. Веднага след това в сърцето ми се въдвори сладка светлина, радост, утеха и велико веселие, тъй че станах вече друг, не както преди. Когато той излезе, аз побързах да го последвам, но не можах вече да го намеря, понеже той стана невидим. От тогава насам, по Божията милост, аз вече не съм почувствал да ме обезпокои скръб или страх, но Господ ме запазва до сега, заради молитвите на онези свети старци.

 

Това ви казах, братя, за да знаете, какво спокойствие и безскърбие има онзи, който не следва самия себе си и с каква безопасност и твърдост живее онзи, който не се доверява на самия себе си и не вярва на своята мисъл, но във всичко, което се отнася до него, възлага надежда на Бога и на ония, които могат да го напътстват към Бога. Затова, научете се и вие, братя, да се допитвате, научете се да не се доверявате сами на себе си, да не вярвате на онова, което ви казва вашият помисъл. Добро е смирението! От него произлиза покой и радост3).  Защо напразно да се мъчите? Няма друг начин за спасение.

 

Обаче някой може да си помисли: ако нямам човек, до когото бих могъл да се допитам, то какво трябва да правя в такъв случай? Но онзи, който иска истински и от все сърце да изпълнява Божията воля, него никога Бог не ще го изостави, но всячески ще го упъти по Своята воля. За такъв човек, който насочи сърцето си по волята Божия, за него Бог ще просвети ума дори и на малкото дете, за да му открие Божията воля. И обратно, ако някой не иска искрено да върши Божията воля, то дори и при някой пророк да отиде, Бог и на пророка ще внуши да му отговори съобразно с развратеното му сърце, както казва Писанието: „Ако и пророкът се измами и каже дума, Аз Господ измамих този пророк” (Иез. 14,9).4) Затова ние трябва с всички сили да се насочваме към Божията воля и да не доверяваме на сърцето си. Но дори и да вършим добро дело и чуем от някой свят мъж, че то наистина е добро, ние ще го смятаме за добро, без обаче да вярваме на себе си, че добре го изпълняваме и че то непременно добре ще се извърши. Ние трябва да изпълняваме според силите си, да казваме и това – как го изпълняме и да питаме, дали добре сме го изпълнили. Но и след това не бива да стоим безгрижни, а да очакваме и Божия съд, както е казал Св.авва Агатон, когато го запитали: „Нима и ти, отче, се боиш?” Той отговорил: „Аз изпълнявах Божията воля според силите си, но не зная, дали делата ми са угодни Богу, понеже един е Божият съд, а друг е човешкият.” Дано Господ Бог ни закриля от бедствието, което сполетява онези, които се надяват на себе си и да ни удостои да се придържаме в пътя на нашите отци, които са благоугодили на Неговото име. Защото Нему подобава всяка слава, често и поклонение во веки. Амин.

 

1) В гръцкия текст: изкушавал.

 

2) В гръц.текст вместо тези думи е казано: „облечен с омофор”.

 

3)В гръц.: „Добре е да се пита! От това произлиза смирение и радост”

 

4)По слав.текст.

 

Не бива да лъжем

Януари 7, 2014 in Начална страница, Отечески съвети

 

Братя, искам да ви припомня някои неща за лъжата, защото виждам, че вие не правите усилия да сдържате езика си, от което ние леко се увличаме в много злини. Забележете, братя мои, че във всяка работа, както аз винаги съм ви говорил, може да се придобие навик и в доброто и в злото. Поради това, ние трябва много да внимаваме, да не бъдем окрадени от лъжата, защото лъжецът няма общение с Бога. Лъжата е чужда за Бога. В Писанието е казано, че лъжата е от лукавия и че той е лъжа и баща на лъжата (Йоан. 8, 44). Ето, дяволът е наречен баща на лъжата, а истината е Бог, защото Той сам казва: Аз съм път, истина и живот (Йоан. 14,6). Виждате, от кого се отделяме и с кого се свързваме чрез лъжата: отделяме се от Бога и се свързваме с лукавия. И тъй, ако ние наистина искаме да се спасим, ние сме длъжни с всичката си сила и с цялото си усърдие да обичаме истината и да се предпазваме от всяка лъжа, която може да ни отдели от истината и живота.

 

Има три вида лъжа: един лъже с мисъл, друг със слово, а трети – с живота си. С мисъл лъже онзи, който счита за истина своите предположения, т.е. неоснователни подозрения към ближния. Такъв човек, като види, че някой говори със своя брат, прави свои догадки и си казва: “Той говори за мене.” Ако прекъснат разговора, той мисли, че заради него са престанали да разговарят. Ако някой продума нещо, той с подозрение мисли, че това е казано срещу него. Изобщо, при всички случаи той следи и подозира ближния, казвайки: “Той направи това заради мене, той каза това за мене, той постъпи така заради еди кого си.” Такъв човек лъже с мисълта си, защото това, което той говори, не отговаря на истината, а е само негово подозрение, а от това произлиза: любопитство, злословие, подслушване1).  Случва се така, че друг някой предположи нещо и то случайно се окаже истина. А този, след това, желаейки, както сам казва, да се поправи, постоянно на всичко обръща внимание, като казва: “Ако някой говори за мене, аз трябва да зная в какво съм сгрешил и за какво ме осъждат, за да поправя.” Първо, самото начало е от дявола, защото той е започнал с лъжа: като не е знаел истината, измислил е това, което не е знаел. А как може лошото дърво да дава добри плодове (Мат. 7, 18)? Ако той наистина желае да се поправи, то когато брат му каже: не прави това, или защо си направил това, той не бива да се смущава, но да се поклони и да благодари и тогава ще се поправи. Защото, ако Бог види, че неговото желание е такова, Той никога не ще го остави в заблуждение, но ще изпрати някого, за да го поправи. А ако каже: аз вярвам на моите догадки за моето поправяне и с тази цел подслушва и любопитства, това е самооправдание, внушено от дявола, който желае да ни съблазни.

 

Някога, когато бях в общежитието, бях обладан от дяволско изкушение – по движенията и походката на човека да правя заключение за неговата душевна нагласа и веднъж с мене се случи следното: както си стоях, покрай мене мина една жена, носейки ведро с вода. Сам не зная как се увлякох и я погледнах в очите и в мига имах чувството, че тя е блудница. Но, едва що бях помислил това, аз вече силно съжалявах и казах за това на моя старец, авва Йоана: „Владико, какво трябва да правя, когато неволно забелязвам движенията и походката на някого и моята мисъл ми говори за неговата душевна нагласа?” И старецът ми отговори така: „Какво, нима не се случва, че някой има естествен недостатък, но с голямо усилие и труд го премахва? Ето защо, не бива от това да правиш заключение за душевната нагласа на когото и да било. И така, никога не вярвай на своите догадки, защото лошото правило и правото прави криво. Мненията 2) (на другите) са лъжливи и вредят на оногова, за когото се отнасят.”  И тъй, от тогава насам, когато мисълта ми говори за слънцето, че това е слънце, или за тъмнината, че това е тъмнина, аз не й вярвам, защото няма нищо по-опасно от това – да се доверяваш на своето самомнение3). Ако това се вкорени в нас, то довежда до там – да мислим, че наистина виждаме неща, които не съществуват и не могат да съществуват. И ще ви разкажа за това един удивителен случай, който произлезе при мене, когато бях още в общежитието.

 

При нас имаше един брат, когото тази страст много безпокоеше и той винаги така се ръководеше от своите догадки, че беше уверен във всяко свое предположение. Нему се струвало, че всяко нещо непременно е така, както му го представя неговата мисъл и не е възможно да бъде иначе. С течение на времето злото се усилило и демоните го довели до такова заблуждение, че веднъж, като влизал в градината и се оглеждал – щото той винаги се оглеждал и подслушвал – сторило му се, че вижда едного от братята да краде и яде смокини, а било в петък, рано сутринта. И тъй, уверявайки себе си, че той действително е видял това, той се скрил и излязъл из градината незабелязано. После, във време на литургия, той чакал да види какво ще прави при причастяването братът, който току-що е откраднал и ял смокини. И когато видял, че онзи си измил ръцете, за да влезе да се причасти, той изтичал при игумена и му казал: „Виж, онзи брат отива да се приобщи с божествените Тайни, заедно с братята, но ти не позволявай да му дават (св. Дарове), защото аз сутринта го видях как крадеше смокини в градината и яде.” А между това, другият брат пристъпваше вече към светото причастяване с голямо благоговение и умиление, защото той беше един от най-благоговейните. Игуменът видя монаха, преди последният да пристъпи към светото причастяване, извика го настрана и го запита: „Кажи ми, братко, какво си направил тази сутрин?” Монахът се зачуди и отговори: „Де, владико?” Игуменът продължи: „Сутринта, като влезе в градината, какво направи?” Монахът, все още учуден, пак му отговори: „Владико, днес аз дори не съм видял градината, аз даже не бях тук, в манастира, аз току-що се върнах от път, защото веднага след всенощното бдение икономът ме изпрати другаде.” Мястото на послушанието, за което монахът говори, бе доста далече и той едва успял да се завърне за Св.Литургия. Игуменът повика иконома и го запита: „Де си изпращал този брат?” Икономът отговори същото, както и монахът, т.е. че го е изпратил в еди кое си село. Игуменът  запита: „Защо не го доведете при мене за благословение?” Икономът, покланяйки се, отговори: „Прости, владико, ти почваше след бдението, затова не го доведох при тебе за благословение.” Игуменът, като се увери по този начин в невинността на монаха, разреши му да се причасти, а на другия, който вярваше на своето подозрение, наложи епитимия и му забрани да се причасти този ден. Нещо повече, като събра след светата литургия всички братя, със сълзи на очи им разказа за случилото се и пред всички изобличи провинилия се монах, с което желаеше да постигне трояка цел: първо, до посрами дявола и да изобличи този, който сее подобни подозрения; второ, чрез това посрамване да бъде простен греха на монаха и същият да получи за бъдеще Божията помощ и трето, да убеди братята – никога да не вярват на своите самомнения. И като поучи много и нас и провинилия се, той каза, че няма нищо по-лошо от подозрението и доказваше го с горния пример. Светите отци също са дали такива съвети, предпазвайки ни от увлечението да вярваме на нашите подозрения. И тъй, братя, нека се постараем да се предпазим от това зло. Защото, наистина, нищо не ни отдалечава така много от Бога и от бдителността да се предпазваме от грехове, както тази страст, която винаги ни подбужда да любопитстваме за онова, което не е полезно за нас. От това не произлиза нищо добро, а само смущение за самите нас. Така човек никога не би могъл да придобие страх Божи. Ето защо, ако поради нашата порочност, в нас се пораждат лукави мисли, ние тутакси трябва да ги обръщаме в добри и те не ще ни вредят. Защото, ако се доверяваме на нашите догадки, те никога не ще имат край и, следователно, душата ни никога не ще има мир. Ето, това е лъжа с помисъл.

 

А със слово лъже онзи, който, например, като се е предал на леност и не е станал за бдение, не казва: „Простете ми, че от леност не станах”, но казва: „Имах температура, бях много уморен от работа, нямах сили да стана, болен бях”, т.е. казва десет лъжливи думи, вместо да направи един поклон и да се смири. И ако той (в такъв случай) не укори себе си 4) също, когато му се случи да спори с някого от братята, той непрекъснато се оправдава и казва: „Но ти си казал, но ти си направил, но аз не съм говорил, но еди кой си е казал” и пр., само и само да не се смири. Или пък, ако такъв пожелае нещо, той не казва: „Аз искам това”, но изопачава думите си и казва: „Нещо съм болен, това ми е нужно, това ми е предписано” и лъже дотогава, докато задоволи желанието си. И както всеки грях произлиза или от сладострастие, или от сребролюбие, или от славолюбие, така също и лъжата произлиза от тези три причини. Човек лъже или затова, за да не укори себе си и да се смири, или затова, за да изпълни желанието си, или за някаква придобивка и не престава да заобикаля и хитрува в думите си дотогава, докато не изпълни желанието си. И както всеки грях произлиза или от сладострастие, или от сребролюбие, или от славолюбие, така също и лъжата произлиза от тези три причини. Човек лъже или затова, за да не укори себе си и да се смири, или затова, за да изпълни желанието си, или за някаква придобивка и не престава да заобикаля и хитрува в думите си дотогава, докато не изпълни желанието си. На такъв човек никога не вярват, дори ако той каже истина, никой не му доверява и самата негова истина се оказва невероятна. Понякога се случва така, че се налага да се скрие нещо малко и който не скрие малкото, причинява голямо смущение и скръб. Когато се яви такава необходимост и някой се види принуден, той може да промени думите си, за да не произлезе, както казах, голямо смущение, скръб или обида. Но и когато се яви такава голяма необходимост – да се отклони някой от истината, и тогава той не бива да бъде безгрижен, но трябва да се разкайва, да плаче пред Бога и да счита такъв случай за временно изкушение. И на такова отклонение човек не бива да се решава често, но само веднъж при много случаи. Защото, както става с разслабителното средство, ако човек го взема често, то вреди, а ако го вземе веднъж в годината, при нужда, то е полезно, така трябва да постъпваме и ние: който иска да промени думата си, по необходимост, той не бива да върши това често, а само в изключителен случай, веднъж в много години, когато види, както каза, че е крайно необходимо. Това нещо, допускано твърде рядко, той трябва да го прави със страх и трепет, показвайки пред Бога и своето желание и необходимостта и тогава той ще бъде простен, макар все пак да получава известна вреда. Ето, казах ви, какво значи да лъжем с помисъл и какво – да лъжем със слово. Сега ще ви кажа, какво значи да лъжем със самия наш живот.

 

С живота си лъже онзи, който, бидейки блудник, се преструва за въздържан човек; или, бидейки користолюбив, говори за милостиня и хвали милосърдието; или, бидейки надменен, удивлява се от смиреномъдрието. Такъв се удивлява от добродетелта, не защото желае да я похвали. Ако той би говорил с такава мисъл, той най-напред със смирение би съзнал своята немощ, казвайки: „Горко ми, окаяният, аз станах чужд на всяко добро” и тогава, съзнавайки своята немощ, той би започнал да хвали добродетелта и да се удивлява от нея. И още, той хвали добродетелта не с цел да предпази другите от съблазън, защото той би бил длъжен (в този случай) да мисли така: „Наистина, аз съм окаян и порочен, но защо да съблазнявам другите? Защо да увреждам на душата на другия и де се обременявам с нова тежест?” И тогава, макар той да е сгрешил (в гореказаното), той би се докоснал и до доброто. Защото, да осъждаш себе си е плод на смирение, а да щадиш ближния е плод на милосърдие. Но, както казах, лъжецът се удивлява от добродетелта не поради някоя от горните причини. Той си присвоява името на дадена добродетел, или за да покрие своя срам и говори за нея, така като че ли самият той е такъв, или често пъти затова, за да увреди някому и да го излъже. Защото, нито една злоба, нито една ерес, нито само дяволът не може никого да излъже (иначе), освен под маската на добродетелта. Апостолът говори, че дяволът се преобразява в светъл ангел, ето защо не е чудно, че и неговите слуги се преобразяват в служители на правдата (2 Кор. 11, 14, 15). Така и лъжливият човек, или от страх пред срама, ако би се смирил, или, както казах, желаейки да съблазни някого и да му навреди, говори за добродетелите и ги хвали и им се удивлява, като че ли сам той е постъпвал така и ги знае от опит. Такъв човек лъже със своя живот. Това не е естествен човек, а двойствен: единият отвътре, другият отвън. Животът му също е двойствен и лукав. Ето, аз ви говорих за лъжата, че е от лукавия, а истината е Бог. И тъй, братя, нека избягваме лъжата, за да се избавим от властта на лукавия, нека усвоим истината, за да имаме общение с Бога, Който е казал: Аз съм истина (Йоан. 14, 6). Господ Бог да ни даде Своята истина, защото Нему подобава слава, чест и поклонение во веки веков. Амин.

1) В слав.: преслушвания,т.е. непослушание, вражда, осъждане.

2) Зазори (подозрения) в слав.превод на тази книга, печатан в Киев, в 1628г.

3)  В слав.: самосмишлению, т.е.самозаблуда.

4) В гръц.текст: ако някой го укори в нещо, той непрекъснато променя думите си и спори, за да не понесе упрек.

 

Любовта към Бога е по-силна от естествената любов

Декември 23, 2013 in Отечески съвети

Авва Доротей е казвал, че онзи, който се обляга на своя разум или на своето мнение ( В гръц.: който счита себе си умен, или има собствено разбиране) не е възможно да се подчинява, или да следва добрия пример на ближния.

 

Казвал е също: бидейки обхванати от страсти, ние никак не бива да вярваме на своето сърце. Защото лошото правило и правото изкривява.

 

Казвал е също: който не пренебрегне всички неща, слава и телесен покой, а заедно с това и самооправданието, той не би могъл нито да отсича своите пожелания, нито да се избави от гняв и скърби, нито да успокои ближния.

 

Казвал е също: не е велико нещо да не осъждаш, или да съчувстваш на оногова, който е в скръб и ти се покорява. Но велико е – да не осъждаш оногова, който ти противоречи, да не му отмъщаваш, да не се съгласяваш с ония, които го осъждат и да се радваш заедно с ония, които са предпочетени пред тебе.

 

Казал е още: не търси любов от ближния, защото който (я) търси, се смущава, ако не я намери. Но, по-добре ти сам прояви любов към ближния и ще се успокоиш, и по този начин и в ближния ще предизвикаш любов.

 

Казал е още: който извърши угодно дело на Бога, той непременно ще изпадне в изкушение. Защото всяко добро дело или се предшества, или се последва от изкушение, та и онова, което се прави заради Бога, не може да бъде сигурно, ако не бъде изпитано чрез изкушение.

 

Казал е още: нищо не свързва хората помежду им така тясно, както когато те си сърадват (един друг) във всичко и имат еднакъв начин на мислене.

 

Казал е още: дело на смиреномъдрие е, да не пренебрегваме подаянието на ближния; и трябва да го приемаме, макар да е малко и незначително.

 

Казал е още: ако ме се случи някаква работа, по-приятно ще ми е да постъпя според съвета на ближния, макар и да я проваля по неговия съвет, отколкото добре да я изпълня, следвайки собствената си воля.

 

Казал е също: добре е, във всяка работа сам да се погрижиш за онова малко, от което се нуждаеш, тъй като не е полезно във всичко да бъдеш спокоен.

 

Казал е още: във всяка работа, която ми се случва, никога не съм искал да се ограждам с човешка мъдрост, но каквато и да бъде тя, аз винаги постъпвам според силите си и всичко предоставям на Бога.

 

Казал е още: който няма своя воля, той винаги изпълнява своето (желание). Доколкото такъв няма свое желание, то каквото и да се случи (с него), той във всичко е доволен и се оказва, че той винаги изпълнява своите желания. Защото той не иска работите да стават така, както той желае, но иска те да стават така, както ще си станат.

 

Казал е също: неприлично е за когото и да било, да поправи брата си тогава, когато онзи съгреши против него. Пък и в друго време не бива да върши това с цел да отмъсти.

 

Казвал е още: любовта към Бога е по-силна от естествената любов.

 

Казал е още: не прави зло дори и на шега, защото се случва, че някой отначало, шегувайки се, върши зло, а после, без да иска, се увлича от него.

 

Казвал е също: не бива да желаем да се освободим от страстта с цел да избегнем произлизащата от нея скръб, но поради пълна ненавист към нея, както е казано: с пълна омраза ги мразя, те ми са врагове (Пс.138, 22).

 

Казвал е още: не е възможно някой да се разгневи против своя ближен, ако сърцето му най-напред не се възгордее над него, ако не го унижи и не счете себе си по-горе от него.

 

Казал е още: признак за това, че някой доброволно изпълнява страстта, служи неговото смущение тогава, когато го изобличават или поправят. А ако пренася изобличението, т.е.вразумяването, без смущение, това е признак, че някой е бил победен от страстта, или я е изпълнил по незнание. На нашия Бог подобава слава во веки веков. Амин.

 

 

Трябва да понасяме изкушенията с благодарност и без смущение

Ноември 28, 2013 in Начална страница, Отечески съвети

 

Авва Пимен добре е казал, че преуспяването на монаха се проявява в изкушенията: защото монах, който истински пристъпва да служи на Бога, е длъжен, както говори Премъдрият, да приготви душата си за изкушение (Сир. 2, 1), за да не се чуди и да не се смущава никога от нищо, случило се с него, вярвайки, че нищо не става без Божия Промисъл. А дето е Божият Промисъл, там всичко е добро и полезно за душата, защото всичко, което Бог върши с нас, върши го за наша полза, като ни обича и милва. И ние сме длъжни, както казва Апостолът, за всичко да благодарим (Еф. 5,20; І Сол. 5,18) на Божията благост и никога да не скърбим и да не униваме за случилото се с нас, но всичко да приемаме без смущение, със смиреномъдрие и с надежда на Бога, вярвайки, както казах, че всичко, което Бог върши с нас, Той го върши според Своята благост, обичайки ни и го върши добре и че това не може да бъде добре иначе, освен по този начин. Бог да бъде милостив към нас.

 

 

Ако някой има приятел и е уверен, че онзи го обича, то макар и да изтърпи от него нещо, дори много тежко, той мисли, че онзи е направил това с любов и никога не ще повярва, че неговият приятел е искал да му напакости. Толкова повече ние трябва да мислим така за Бога, Който ни е създал и ни е извел от небитие в битие, заради нас станал човек и заради нас умрял, че Той постъпва с нас според Своята благост и любов. Някой може да помисли за своя приятел: той постъпва така, защото ме обича и жали, но той не е много благоразумен, за да уреди всичко, което се отнася до мене и затова, без да иска, ми вреди. За Бога така не можем да кажем, защото Той е извор на мъдростта, знае всичко, което се отнася до нас, дори и най-малкото. За приятеля може да се каже още, че той, макар да ни обича и жали и е (достатъчно) разумен, за да уреди всичко, отнасящо се до нас, но не е по силите му да ни помогне в това, в което той мисли да ни бъде полезен. Но за Бога не можем и това да кажем, защото за Него всичко е възможно, за Него няма нищо невъзможно. Ние знаем за Бога, че Той обича и щади Своето творение, че е извор на Премъдростта и знае как да устрои всичко, отнасящо се до нас, че за Него няма нищо невъзможно, но всичко служи на Неговата воля. Ние трябва също да знаем, че всичко, каквото Той и да върши, върши го за наше добро и ние трябва да го приемаме, съгласно казаното по-горе, с благодарност, като нещо, което идва от нашия Благодетел и благ Владика, макар и то да бъде и скръбно. Защото всичко става по справедливия съд, и Бог, Който е толкова милостив, не пренебрегва и най-малката наша скръб. Но случва се често, че някой недоумява, говорейки в себе си: „ако някой при изкушение съгреши от скръб, как може да мисли, че те му служат за добро?” Ние само за това съгрешаваме при изкушения, защото сме нетърпеливи и не желаем да понесем малка скръб и да изтърпим нещо против волята ни, макар че Бог не допуска да стане с нас нищо, което е свръх силите ни, както е казал Апостолът: Верен е Бог, Който не ще остави да бъдем изкушени повече от силата ни (І Кор. 10,13). Но ние нямаме търпение, не желаем да понесем и най-малкото, не се стараем да приемаме всичко със смирение и затова се отегчаваме и колкото повече се стараем да избегнем бедите, толкова повече се измъчваме от тях, изнемогваме и не можем да се освободим от тях. Ако ония, които поради някаква необходимост плават в морето, знаят изкуството на плаването, то, когато срещу тях излезе вълна, те се навеждат под нея, докато тя отмине и така безбедно продължават своето плаване. Ако ли искат да се съпротивляват на вълната, тя ги отхвърля и отнася далеч. И ако те продължават да плават, срещу тях излиза друга вълна и ако те и на нея се съпротивят, тя също ги отблъсква и отхвърля далеч и те само се изморяват без полза. А, както казах, ако те се наведат под вълната и се спуснат под нея, тя преминава без да им увреди и те продължават да плават, колкото искат и постигат целта си. Така става и при изкушенията: ако някой понесе изкушението с търпение и смирение, то ще отмине без вреда за него; а ако той изпадне в малодушие и смущение, ако обвинява другите, той само обременява себе си, навличайки си изкушения и няма абсолютно никаква полза, а си вреди; а изкушенията принасят голяма полза на оногова, който ги понася спокойно. Ако дори и страст ни тревожи, ние не бива да се смущаваме от това; защото такова смущение е рожба на неразумие и гордост и произлиза от това, че ние не знаем своето душевно устройство и избягваме труда, както са казали Отците. И затова не успяваме, защото не знаем мярката си и нямаме търпение в започнатите от нас работи, но без труд искаме да придобием добродетел. Защото, на какво се чуди порочният, когато го тревожи страстта? Защо се смущава? Ти си я създал, имаш я в себе си и се смущаваш? Приел си нейния залог в тебе, а казваш: защо тя ме тревожи? По-добре търпи, подвизавай се и моли Бога, защото не е възможно онзи, който се е поддавал на страстите, да не е страдал от тях2). Често се казва, че страстите се загнездват в човека., както е казал авва Сисой, се намират вътре в тебе; върни им техния залог и те ще си отидат от тебе. Съсъди той е нарекъл причините на страстите: понеже ние сме ги обикнали и сме им дали простор на действие, не е възможно да не се пленим от порочни помисли, които ни принуждават, дори против волята ни, да ги следваме, защото ние доброволно сме се предали в ръцете им. Това означава казаното от Пророка за Ефрема (Ос. 5,11), който, като победил своя съперник, т.е. съвестта си и, като потъпкал съда, отправил се към Египет и бил пленен от Асирийци. Египет Отците наричат плътската воля, която ни скланя към бездействие и ни учи да мислим за плътските страсти. А асирийци го наричат порочните помисли, които смущават и вълнуват ума и го пълнят с нечисти идоли и насила, против волята, го увличат в извършване на греха. И тъй, ако някой доброволно се предаде на плътски наслади, той и против собствената му воля бива принуден да отиде в Асирия и да работи за Навоходоносора. Като знае това, Пророкът със съчувствие им говори: не влизайте в Египет. Какво правите, нещастни? Смирете се (макар и) малко, наведет врат под хомота на вавилонския цар и служете нему и на народа му (Иерем. 42, 19, 27, 12). После ги утешава, казвайки: не бойте се от него, защото Бог е с нас, да ни спасява и избавя от ръката му (Иерем. 42, 11). По-нататък предсказва и скръбта, която ще ги постигне, ако не се подчинят на Бога. Защото ако влезете, говори той, в Египет, ще се излее яростта ми върху вас и ще бъдете за проклятие и ужас, за позор и укор (15, 18). Но те му отговорили: не щем да живеем в тази земя, но ще отидем в Египетската земя, дето няма да видим война и няма да чуем тръбен глас, и няма да гладуваме (13, 14). И така, те тръгнали и доброволно служили на фараона, а след това насила били закарани в Асирия и служили на асирийците принудително.

 

 

Вникнете в това, което ви говоря: преди някой да започне да постъпва по страстите, макар и да го атакуват помислите, той е още в своя град, той е свободен и има за помощник Бога. Ако той се смири пред Бога, ако понесе тежестта на скръбта и изкушението с благодарност и окаже поне малка съпротива, то Божията помощ ще го освободи. Но ако отбегне труда и се предаде на плътска наслада3), той насила и принудително ще бъде откаран в земята на Асирийците и по неволя ще им служи. На такива Пророкът говори: молете се за живота на Навуходоносора, защото в неговия живот е вашето спасение (Варух 1, 11, 12). Да се молят за живота на Навуходоносора значи, че човек не бива да изпада в малодушие в скръбта, предизвикана от някое изкушение и да не се отклонява от него, но да го понесе със смирение, считайки, че е бил длъжен да изтърпи: това. Нека той признае себе си недостоен да се освободи от тежестта, но повече (достоен) за това – изкушението да продължи и да се укрепи против него. И съзнава ли той в себе си вина, или за момент не я съзнава, той трябва да вярва, че у Бога нищо не остава без съд, или несправедливо, както  е казал един брат, който скърбял и плакал за това, че Бог отстранил от него изкушението: „Господи, нима не съм достоен и да поскърбя малко?”

 

 

Разказва се също, че един от учениците на великия Старец изживявал борба с плътта и Старецът, виждайки неговите трудове, му казал: „ако искаш, ще се помоля Богу, да облекчи твоята борба?” Но ученикът отговорил: „Отче, макар и да се трудя, аз виждам в себе си плода от моя труд: и тъй, по-добре помоли се на Бога да ми даде търпение.” Такива са ония, които наистина искат да се спасят. Ето какво значи да носят със смиреномъдрие игото на изкушението и да се молят за живота на Навуходоносора. Затова и Пророкът казва: „в себе си плода от моя труд” е подобно на изречението: „в неговия живот е вашето спасение”, което потвърждава и Старецът, като казвал: „сега аз познах, че ти ще преуспееш и ще ме надминеш”. Защото когато човек рече да се подвизава с усилие против греха и започне да се бори и противи порочните помисли, (които се пораждат) в душата, той се смирява, съкрушава се, подвизава се и, очиствайки се постепенно чрез скърбите от подвизите, идва в своето естествено (състояние). И тъй, както вече казах, ако изкушаваният от страстта се смущава, (то това произлиза) от неразумие и гордост, но той е длъжен по-добре със смирение да познае своята мярка и търпеливо да пребивава в молитва, докато Бог му стори милост. Защото, ако някой не се подхвърли на изкушения и не изпитва скърби от страстите, такъв не се и подвизава, за да се очисти от тях. Затова говори и Псалмопевецът: докато нечестивците никнат като трева, и които вършат беззаконие, цъфтят, за да изчезнат завинаги (Пс. 91, 8). Грешниците, които растат като трева, са порочните помисли, защото тревата е слаба и няма сила. И тъй, когато в душата поникнат порочни помисли, тогава цъфтят, т.е. ще се познаят ония, които вършат беззаконие, т.е. страстите, за да изчезнат завинаги; защото, когато страстите станат явни за ония, които се подвизават, тогава те ги премахват. Всичко това се отнася към ония, които се подвизават. А ние, които грешим на дело и винаги следваме нашите страсти, дори и не знаем, кога се пораждат страстни помисли, кога възникват страстите, за да започнем да се подвизаваме против тях. Ние сме хвърлени долу намираме се още в Египет, (заети) с правене кирпич на фараона. Кой ще ни помогне да дойдем поне до съзнанието за нашето горчиво робство, да се смирим и да търсим помилване?

Когато израилевите синове били в Египет, като роби на фараона, те правили кирпич. А ония, които правят кирпич, винаги са наведени надолу и гледат в земята. Така и душата, ако я завладее дяволът и тя съгреши с дело, тя пренебрегва своя разум и не мисли за нищо духовно, но винаги мисли за земното и върши земното. След това, от кирпичите израилтяните построили на фараона три здрави града: Питон, Рамесин и Он или Илиопол, т.е. слънчев град. Това са: сластолюбието, славолюбието и сребролюбието, от които произлиза всеки грях.

 

 

А когато Бог изпратил Моисея да ги изведе из Египет и от робуването на фараона, последният още повече ги обременил с труд и им казал: празни сте вие, празни, та затова и казвате: да идем да принесем жертва Господу (Изх. 5, 17). Така и дяволът, когато види, че Бог е милосърден към душата, че е готов да я помилва и да я облекчи от товара на страстите чрез Своето слово, или чрез някого от рабите Си, тогава и той (дяволът) повече я обременява със страсти и по-силно я атакува. Но Отците, като знаят това, укрепват човека със своето учение и не му позволяват да се предава на страха. Един (от тях) казва: „ти падна?, стани и ако отново паднеш, пак стани!” Друг също казва: „силата на ония, които искат да придобият добродетел, е в това, да не изпадат в малодушие, когато паднат, и да не се отчайват, но отново да се борят.” С една дума, всеки от тях по различни начини, един така, друг иначе, да подадат ръка на ония, които се подвизават и са оскърбявани от врага. Защото и те са приели това от Божественото Писание, което казва: нима падналите не стават, и отклонилите се от пътя не се връщат (Иерем. 8, 4)? Върнете се при Мене, размирни деца: Аз ще изцеря вашето непокорство, казва Господ и пр. (Ирем. 3, 22).

 

 

А когато Божията ръка се стоварила върху фараона и неговите слуги и фараонът решил да пусне израилевите синове, той казал на Моисея: идете, извършете служба на Господа (вашия Бог); само дребният и едрият ви добитък да остане (Изх. 10, 24), с което се означават разумните помисли, които фараонът е искал да има, надявайки се чрез тях отново да привлече към себе си Израилевите синове. Моисей му отговорил: не, дай ни в ръце също жертви и всесъжения, които да принесем на Господа, нашия Бог. Нека дойдат с нас и стадата ни, не бива да остане ни копито (25, 26). Когато Моисей извел израилевите синове из Египетската земя и ги превел през Червено море, Бог, като искал да ги заведе на място, дето имало седемдесет финикови дървета и дванадесет извори вода, най-напред ги завел в Мера, дето народът страдал, че водата била горчива и нямало сладка вода за пиене и тогава ги завел там, дето имало седемдесет финикови дървета и дванадесет извори вода. Така и душата, когато престане да върши греховни дела и премине мисленото море, най-напред трябва да се потруди в подвизи и много скърби и чрез тях да влезе в светия покой: защото през много скърби трябва да влезем в царството Божие (Деян. 14, 22). Скърбите привличат Божията милост към душата, както ветровете носят дъжда. И както продължителният дъжд, обливайки нежното растение, предизвиква в него гниене и поврежда плодовете му, а ветровете постепенно го проветряват и укрепват, така става и с душата: нехайството, безгрижието и леността я разслабват и разсейват, и напротив – изкушенията я укрепват и съединяват с Бога, както говори Пророкът: Господи, в скърбите си Те споменахме (Ис. 33, 2). Ето защо, както казахме, ние не бива нито да се смущаваме, нито да униваме в изкушенията, но да изтърпяваме и да благодарим в скърбите и винаги да се молим Богу със смирение, Той да прояви милост към нашата немощ и да ни предпази от всяко изкушение за Негова слава. Защото Нему подобава слава, чест и поклонение во веки. Амин.

1) Достоп.сказания, стр.297

2) Техните съсъди

3) В гръцкия текст: успокоение.

 

За съвестта

Ноември 16, 2013 in Начална страница, Отечески съвети

 

Когато Бог създал човека, Той вложил у него божествено нещо, подобно на мисъл, която като искрата съдържа и светлина, и топлина. Тази мисъл, която просвещава ума и му посочва кое е добро и кое зло, се нарича съвест: тя е естественият закон. Както тълкуват светите Отци, това са ония кладенци, които изкопал Исаак, а филистимците ги засипали (Бит.26). Следвайки този закон, т.е. съвестта, вехтозаветните патриарси и всички светии преди писания закон угаждали на Бога. Но когато хората чрез греховете затрупали и потъпкали съвестта, тогава станало нужда от писан закон, станало нужда от свети пророци, станало нужда от идването на Самия наш Владика Иисуса Христа, Който да разкрие и издигне съвестта, като разпали отново онази затрупана искра чрез спазване на светите Негови заповеди.

 

Сега вече от нас зависи дали пак ще я затрупаме или като й се покоряваме, ще й дадем възможност да свети в нас и да ни просвещава. Защото, когато съвестта ни казва да извършим нещо, а ние го пренебрегваме, и когато отново ни казва, но ние пак не го правим и продължаваме да я потъпкваме, – с това ние я затрупваме, така че тя, поради лежащата върху й тежест, вече не може открито да ни говори, но като светилник зад завеса почва да ни показва нещата затъмнени. Както във вода, размътена от много тиня, никой не може да гледа и познае лицето си, така и ние след престъплението не разбираме какво ни говори съвестта и ни се струва, като че ли изобщо я няма. Обаче не съществува човек, който да няма съвест, понеже тя е, както казваме, нещо божествено и никога не загива, но винаги ни напомня полезното. Ако ние не усещаме това, то е защото, както казахме, я пренебрегваме и потъпкваме.

 

Затова именно пророкът оплаква Ефрема с думите: Надви Ефрем противника си и е поразен чрез съд (Ос. 5:11). А противник е наречена съвестта. Затова и в Евангелието е казано: Помирявай се с противника си скоро, докле си още на път с него към съдилището, за да не би някак противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на слугата да бъдеш хвърлен в тъмница; истина ти казвам: няма да излезеш оттам, докле не върнеш и последния кодрант (Мат. 5:25, 26). Но защо съвестта е наречена противник? Затова, защото тя винаги се противопоставя на нашата зла воля и ни напомня кое трябва да правим, а не го правим, и кое не трябва да вършим, но го вършим, – за всичко това тя ни осъжда. Ето защо Господ я нарича противник и ни заповядва: Помирявай се с противника си скоро, докле си още на път с него. Пътят, според думите на свети Василий Велики, това е светът.

 

Прочее, нека братя се постараем да пазим съвестта си, докато сме още на този свят, нека не допускаме тя да ни изобличава за нищо, нека не я потъпкваме в нищо, дори в най-малкото. Знаете, че от пренебрегване на това малко и наистина нищожно нещо ние преминаваме към пренебрегване и на големи неща. Затова, ако някой почне да казва: „Какво от това, че ще кажа тази дума? Какво от това, че ще изям тази дреболия? Какво от това, че ще погледна тук и там?, – именно от това- Какво от това, какво от онова”, – той изпада  в лош навик и почва да пренебрегва и голямото, и важното, и да потъпква съвестта си, а по този начин, като затъва в злото, той се намира в опасност да стигне до пълно безчувствие. Затова, братя, пазете се да не пренебрегвате малкото, пазете се, не го презирайте като малко и нищожно: то не е малко, понеже чрез него се създава лош навик. И тъй, нека бдим над себе си и да се грижим за лесното, докато е лесно, та да не би да стане трудно; защото и добродетелите, и греховете започват с малко, а стигат до голямо добро и зло. Затова Господ ни заповяда да пазим съвестта си и сякаш увещава поотделно всеки един от нас, като казва: „Виж, какво правиш, нещастни! Опомни се, примири се с противника си, докато си на път с него”. А след това какво? – истина ти казвам: няма да излезеш оттам, докле не върнеш и последния кодрант”. Както вече казах, съвестта ни изобличава и за доброто, и за злото, посочва ни кое да вършим и кое не и тя е, която ще ни осъди в бъдещия живот; затова е и казано: „Да не би някак да те предаде на съдията” и т.н.

 

А опазването на съвестта бива най-различно, тъй като човек трябва да я опазва по отношение на Бога, на ближния, на вещите. По отношение на Бога опазва съвестта си онзи, който не пренебрегва заповедите Му, дори в онова, което не се вижда от хората и не се изисква от нас; такъв човек тайно опазва съвестта си към Бога. Например някой бил ленив за молитва, или пък страстен помисъл влязъл в сърцето му, а той не му се възпротивил и не се въздържал, но го приел; или видял, че ближният прави или говори нещо и както обикновено се случва, го осъдил. С една дума, ние трябва да се пазим от всичко тайно, което никой не знае, освен Бог и нашата съвест: това именно значи да опазваме съвестта си по отношение на Бога. А опазването й по отношение на ближния изисква да не вършим нищо такова, за което знаем, че би оскърбило или съблазнило ближния, било с дело или с дума, с вид или поглед; защото, както често повтарям, може да оскърбим брата си и с вид, и дори само с поглед. Накратко казано: човек не трябва да върши нищо такова, за което знае, че го върши с намерение да оскърби ближния; чрез това той осквернява съвестта си, понеже съзнава, че е извършил това с цел да повреди на брата си или да го наскърби. Това пък значи да опазваш съвестта си по отношение на ближния. А пък опазването на съвестта по отношение на вещите се състои в това – да не се отнасяме небрежно към която и да е вещ, да не допускаме да се разваля и да не я захвърляме. Напротив, ако видим нещо захвърлено, не трябва да го отминаваме, макар и да е нищожно, но да го вдигнем и поставим на мястото му. Не бива също така да се отнасяме безогледно към дрехите си: случва се, че някой твърде често и без нужда пере дрехата1 си и чрез това я изхабява, така че, вместо да я носи пет месеца или повече, тя много скоро става негодна и това е противно на съвестта. Също и по отношение на леглото – човек би могъл да се задоволи само с възглавница, а той търси голяма постеля; или има власеница, но иска да я смени и да вземе друга, нова и по-хубава, било поради тщеславие или униние. Друг пък би могъл да се ограничи само с едно одеяло, а той търси и друго, по-хубаво, а понякога дори влиза и в спор, ако не му дадат такова. А ако пък почне да следи брата си и да казва: „Защо той да има, а аз да нямам?”, – такъв човек е далеч от преуспяване. Ако някой простре на слънце дрехата или одеялото си и го домързи навреме да ги вземе, но ги остави да се развалят от горещината – то и това е противно на съвестта. Също и в храната човек би могъл да задоволи потребността си с малко количество зеленчук, или леща, или с няколко маслини, но той не желае така, а търси друга храна, по-вкусна и по-добра. Всичко това е противно на съвестта. А отците казват, че монахът никога не трябва да допуска съвестта да го изобличава в нещо. И тъй, нужно е, братя, винаги да бдим над себе си  и да се пазим от всичко това, за да не претърпим онова бедствие, от което Сам Господ ни предпазва, както казахме по-горе. Дано ни даде Бог да слушаме и изпълняваме това, та словата на нашите отци да не ни послужат за осъждане.

 

 

1)Вероятно платнената – хитонът

 

 

Разказ за блажения отец Доситей

Октомври 5, 2013 in Начална страница, Отечески съвети

 

 

Истински блаженият авва Доротей, като възлюбил иноческия живот в Бога, се оттеглил в киновията на отца Серида, където намерил много големи подвижници, пребиваващи в безмълвие, най-изтъкнати между които били двамата велики старци Св.Варсануфий и неговият ученик и сподвижник авва Йоан, наречен пророк, поради дара на прозорливост, който имал от Бога. На тези старци Св.Доротей предал себе си в послушание с пълно доверие и беседвал с тях чрез светия отец  Серида, а на отец Йоан пророка той и послужил. Гореспоменатите свети старци намерили за нужно преподобният Доротей да уреди болницата и, като се настани в нея, сам да се грижи за всичко в нея, тъй като братята много скърбели за това, че няма кой да се грижи за тях, когато се разболеят. И тъй, той, с Божията помощ, уредил болницата със съдействието на своя роден брат, който го снабдил с всичко, което било необходимо за обзавеждането й, защото бил твърде много христолюбив и монахолюбив човек.  И тъй, авва Доротей, както казах, с още някои благоговейни братя, служил на болните и като началник на болницата сам надзиравал всичко.  Веднъж игуменът авва Серид го повикал при себе си. Като отишъл при игумена, Доротей намерил при него някакъв младеж във военно облекло, твърде млад и красив, който бил дошъл в монастира заедно с хората на княза, които отец Серид обичал. Когато авва Доротей влязъл, авва Серид, като го отвел настрана, му казал: „Тези хора доведоха при мене този младеж и ми казаха, че той иска да остане в манастира и да стане монах, но аз се страхувам да не би той да е от хората на някой велможа и ако е откраднал нещо или е извършил друго нещо подобно и иска да се скрие и ние го приемем, ще пострадаме, защото нито облеклото му, нито видът му указват на човек, който желае да стане монах.”  Този младеж бил сродник на някой войвода, живял сред наслаждение и разкош (защото сродниците на такива велможи винаги живеят в голяма наслада) и никога не чувал словото Божие. Веднъж някой от хората на войводата разказали в присъствието на младежа за светия град (Йерусалим). Като чул това, той пожелал да види тамошната светиня и помолил войводата да го изпрати да посети светите места. Войводата, като не искал да го наскърбява, намерил един свой близък приятел, който щял да пътува в ония места и му казал: „Стори милост, вземи този младеж със себе си, да види светите места.” Другият приел младежа, отнасял се внимателно с него и го канил да се храни заедно с него и жена му.

 

И тъй, като стигнали светия град и като се поклонили на светите места, те посетили и Гетсимания, дето имало изображение на страшния съд. Когато младежът се спрял пред това изображение и го разглеждал с внимание и удивление, той видял една прекрасна жена, облечена в багреница, която стояла близо до него и му обяснявала мъката на всекиго от осъдените, като добавяла още някои наставления от себе си. Младежът, като слушал това, бил изумен и учуден, защото както казах, той никога не бил слушал нито словото Божие, нито какво е съд. И тъй, той казал на жената: „Госпожо, какво трябва да направя, за да се избавя от тези мъки?” Тя му отговорила: „Пости, не яж месо, моли се често и ще се избавиш от мъките.” Като му дала тези три заповеди, багреноносната жена станала невидима и повече не му се явила. Младежът обходил навсякъде наоколо да я търси, предполагайки, че това е (обикновена) жена, но не я намерил, защото това била Светата Мария Богородица.  От тогава този младеж пребивава в умиление и пазил трите заповеди, които му били дадени. А приятелят на войводата, като видял, че той (младежът) пости и не яде месо, скърбял поради това за войводата, тъй като знаел, че последният особено много се грижи за този младеж. Войниците, които били с тях, като видели, че той постъпва така, му казали: „Младежо, това което вършиш, не е прилично за човек, който иска да живее в света; ако искаш да живееш така, иди в манастир и ще спасиш душата си.” А той, като не знаел нищо от божествените неща, нито що е манастир, но спазвайки само онова, което чул от Жената, им казал: „Водете ме дето знаете, защото аз не зная де да отида.” Както казах, някои от тях били близки на авва Серида и като отишли в манастира, завели и младежа там. И когато аввата изпратил блажения Доротей да поговори с него, авва Доротей го разпитал и констатирал, че младежът не може да му каже нищо друго, освен: „Искам да се спася”. Тогава Доротей отишъл при аввата и му казал: „Ако искаш да го приемеш, не се страхувай от нищо, тъй като в него няма нищо лошо.” Аввата му казал: „Стори милост, вземи го при себе си за негово спасение, защото аз не искам той да бъде между братята.” Авва Доротей, поради благоговение, дълго се противил на това, като казвал: „По-горе от моите сили е да приема върху себе си чиято и да е тежест и не е по моята възможност.” Аввата му отговорил: „Аз нося и твоята и неговата тежест, ти за какво скърбиш?” тогава блаженият Доротей му казал: „Щом ти си решил това така, съобщи за това на стареца1), ако обичаш.” Аввата му отговорил: „Добре, ще му кажа.” И той отишъл и казал за това на великия старец. Старецът казал на блажения Доротей: „Приеми този младеж, защото чрез тебе Бог ще го спаси.” Тогава той го приел с радост и го настанил при себе си в болницата. Името на младежа било Доситей.

 

Когато станало време да се хранят, авва Доротей му казал: „Яж до насита, само ми кажи, колко си изял.” Той дошъл и му казал: „Изядох един хляб и половина, а хлябът беше четири литра”2) . Авва Доротей го запитал: „Доситее, това достатъчно ли ти е?” Той отговорил: „Да, отче, достатъчно ми е.” Аввата го запитал: „Не си ли гладен, Доситее?” Той му отговорил: „Не, владико, не съм гладен.” Тогава авва Доротей му казал: „Следващият път изяж един хляб, а другата половина раздели на две части, изяж едната четвърт, а другата четвърт раздели на две и изяж едната половина.” Доситей постъпил така. Когато авва Доротей го запитал: „Гладен ли си, Доситее?”, той отговорил: „Да, отче, малко съм гладен.” След няколко дни пак му казал: „Как си, Доситее, още ли си гладен?”, той му отговорил: „Не, отче, добре съм, с твоите молитви.” Аввата му казал: „Остави и другата половина на четвъртинката.” Той изпълнил и това. Пак след няколко дни (авва Доротей) го питал: „Как си сега, (Доситее), не си ли гладен?”, той отговорил: „Добре съм, отче.” Аввата му казал: „Раздели и другата четвърт на две и изяж половината, а другата половина остави.” Той постъпил така. И така, с Божия помощ, малко по малко, от шест литра, а литърът има дванадесет унции 3), той достигнал до осем унции, т.е.шестдесет и четири драхми4). Защото и употребяването на храната зависи от навика.

 

Този младеж бил тих и опитен във всяка работа, която му била възлагана. Той бил болногледач в болницата и всеки от болните получавал от него успокоение, защото той вършил всичко с усърдие. Ако му се случвало да се разсърди някому от болните и да му каже нещо гневно, той оставял всичко, отивал в селарната (склада) и плачел. И когато другите служители от болницата искали да го утешат и той оставал неутешим, те отивали при отца Дротея и му казвали: „Отче, стори милост, иди и узнай, какво се е случило с този брат: той плаче и ние не знаем защо.” Тогава авва Доротей отивал при него, намирал го да седи на земята и да плаче и му казвал: „Доситее, какво става с тебе, защо плачеш?” Доситей отговарял: „Отче, прости ми, аз се ядосах и говорих лошо с моя брат.” Отецът му отговарял: „Доситее, ти се гневиш и не се срамуваш за това и обиждаш брата си? Нима не знаеш, че той е Христос и че ти оскърбяваш Христа?” Доситей навеждал глава, плачел и нищо не отговарял. И когато авва Доротей виждал, че той достатъчно е плакал, казвал му тихо: „Бог да ти прости. Стани, от сега нататък ще сложим начало (на нашето поправяне). Нека се постараем за това и Бог ще помогне.” Като чувал това, Доситей веднага ставал и радостно бързал към своето послушание, като че наистина от Бога е получил прошка и вест. По този начин служащите в болницата схванали неговия навик и когато го виждали да плаче, казвали: „Нещо се е случило с Доситея, той пак е съгрешил в нещо”, а на блажения Доротей казвали: „Отче, иди в склада, там ти имаш работа.” И когато той влизал и намирал Доситея да седи на земята и да плаче, той се досещал, че Доситей е казал някому лоша дума. И му казвал: „Какво има, Доситее, или ти пак оскърби Христа, или пак си се разгневил, не се ли срамуваш, защо не се поправяш?” А Доситей продължавал да плаче. И когато (авва Доротей) пак виждал, че той е плакал до насита, той му казвал: „Стани, Бог да ти прости! Сложи пак начало и се поправи най-после”. И Доситей веднага с вяра забравял тъгата и отивал на работа. Той много добре обслужвал болните и имал такава свобода в изповядване на помислите си, че често, когато оправял леглата и виждал, че блаженият Дротей минава близо, той му казвал: „Отче, отче, моят помисъл ми казва: ти добре оправяш леглата”. А авва Доротей му отговарял: „О, удивление! Ти стана добър раб, отличен болногледач5), но добър монах ли си?”

 

Авва Доротей никога не му позволявал да се пристрастява към какъвто и да е предмет, или към каквото и да било. Доситей приемал с вяра и любов всичко, което той му казвал и усърдно го слушал във всичко. Когато имал нужда от дреха, авва Доротей му давал (сам да си я ушие) и той си я ушивал с голямо старание и усърдие. И когато той бивал готов с дрехата, блаженият го повиквал при себе си и му казвал: „Доситее, уши ли дрехата?” Той отговарял: „Иди и я дай на еди кой си брат, или на еди-кой си болен”. Доситей отивал и я давал с радост. (Блаженият) пак му давал друга и когато той я ушивал и завършвал, казвал му: „Дай я на този брат”; той я давал веднага и никога не скърбял, не роптаел и не казвал: „Винаги, когато ушивам и старателно приготвям дреха, той ми я отнема и я дава другиму”, но изпълнявал с усърдие всичко добро, което слушал.

 

Веднъж някой от изпращаните на послушание вън от манастира донесъл много красив нож. Доситей го взел и го показал на отца Доротея с думите: „Еди-кой си брат донесе този нож и аз го взех, ако разрешиш, за болницата, защото е хубав”. Блаженият Доротей никога не доставял за болницата нищо красиво, но само онова, което е нужно. И (затова) казвал на Доситея: „Покажи ми го, да видя хубав ли е?” Той му го подал, казвайки: „Да, отче, хубав е”. Аввата видял, че ножът наистина е хубав, но понеже не искал Доситей да се пристрасти към какъвто и да е предмет, не му позволил да го носи, а му казал: „Доситее, нима ти е приятно да бъдеш раб на този нож, а не раб на Бога? Или ти е приятно да свържеш себе си чрез пристрастяване към този нож? Или не се срамуваш, като желаеш да те притежава този нож, а не Бог?” Като слушал това, Доситей не подигал глава, а гледал в земята и мълчал. След като го смъмрил достатъчно, накрая авва Доротей му казал: ”Иди остави ножа в болницата и не се докосвай до него никога”. И Доситей така се пазил да не се докосва до този нож, че не смеел дори да го подаде другиму и когато другите служители го взимали, той единствен не се докосвал до него. И никога не казвал: „Аз не съм ли като тях!?”, но изпълнявал  радост всичко, което слушал от своя отец. Така прекарал той времето на своето кратко пребиваване в манастира, защото той живял там само пет години и умрял като послушник, като никога в нищо не изпълнил волята си и не сторил нищо по пристрастяване. Когато се разболял и започнал да храчи кръв (от което и умрял), чул от някого, че рохките яйца са полезни за ония, които храчат кръв; това било известно и на блажения Доротея, който се грижил за лекуването му, но поради улисаност в работа не си спомнил за това лечебно средство. Доситей му казал: „Отче, искам да ти кажа, че чух за едно нещо, полезно за мене, но не искам да ми го дадеш, защото помисълът за него ме безпокои”. Доротей му отговорил (на това): „Кажи ми, чедо, кое е това нещо?” Той му отговорил: „Обещай ми, че няма да ми го дадеш, защото, както казах, мисълта за него ме смущава”. Авва Доротей му казал: „Добре, ще постъпя както ти желаеш”. Тогава болният му казал: „Аз чух от някой, че рохките яйца са полезни за ония, които храчат кръв, но за Бога, ако желаеш, което не си ми дал по-рано сам, не ми го давай и сега, заради моя помисъл.” Аввата му отговорил: „Добре, ако не искаш, аз не ще ти дам, само не скърби”. Вместо яйца, той се стараел да му дава други полезни лекарства, щом Доситей заявил, че помисълът относно яйцата го смущава. Ето как той се подвизавал да отсича своята воля, дори и в такова болестно състояние.

 

Той винаги помнил Бога, защото (авва Доротей) го научил постоянно да казва: „Господи, Иисусе Христе, помилвай ме” и „Сине Божи, помогни ми” и той винаги произнасял тази молитва. А когато болестта му доста се усилила, блаженият му казал: „Доситее, имай грижа за молитвата, внимавай да не се лишиш от нея”. Той отговарял: „Добре, отче, (само) моли се за мен”. Когато станал още по-зле, (блаженият) му казал: „Доситее, продължаваш ли да се молиш както по-рано?” Той му отговорил: „Да, отче, с твоите молитви”. Когато станал още по-зле и болестта му се усилила дотолкова, че го носили на чаршаф, авва Доротей го запитал: „Доситее, как е молитвата?” Той отговорил: „Прости, отче, повече не мога да се моля”. Тогава авва Доротей м указал: „Остави молитвата, само помни Бога и си Го представяй че Е пред тебе”. Силно страдащ, Доситей съобщил за това на великия старец – Св. Варсануфий, казвайки: „Отпусни ме, не мога повече да търпя”. Старецът му отговорил: „Търпи, чедо, защото близо е Божията милост”. А блаженият Доротей, като гледал, как силно страда той, скърбял за това, страхувайки се да не би да се е умоповредил. След няколко дни Доситей пак съобщил за себе си на стареца, казвайки: „Владико мой, не мога повече ( да живея)”. Тогава старецът му отговорил: „Чедо, иди с мир, представи се пред Светата Троица и се моли за нас”.

 

Като чул тоя отговор  на стареца, братята започнали да негодуват и да казват: „Какво особено е направил той, или какъв подвиг извърши, та да чуе тези думи?” Защото те наистина не видели Доситея да се подвизава особено, или да се храни през деня, както правили някои от братята, или да бодърства преди бдението, не, той и за самото бдение не ставал пръв; също не видял той да има особено въздържание, но, напротив, забелязвали, че ако случайно от болните оставало сос, или глави от риби, или друго нещо, той го изяждал. А, както казах, там имало монаси, които дълго време се хранили през деня и удвоявали своето бдение и въздържание. Те именно, като чули, че старецът изпратил такъв отговор на един младеж, който прекарал в манастира само пет години, смутили се, без да знаят делата му и неговото несъмнено послушане във всичко, че той никога в нищо не бе изпълнил своята воля, че ако се случело понякога блаженият Доротей да му каже нещо на смях (и като че ли заповядва), той бързо изпълнявал всичко, без да разсъждава. Например, отначало по навик, той говорел високо. Блаженият Доротей веднъж му казал на шега: “Доситее, ти имаш нужда от вукократ! 6) Добре, иди и вземи вукократ7)”. Като чул това, той отишъл и донесъл чаша вино и хляб и ги подал на аввата, за да получи благословение. Авва Доротей, недоумявайки, погледнал учудено и казал: „Какво искаш”? Той отговорил: „Ти ми заповяда да взема вукократ, дай ми благословение”. Тогава Доротей му казал: „Неразумни, тъй като ти викаш като готфите, които викат, когато (се напият) и се разсърдят, затова и аз ти казах: Вземи вукократ, защото говориш като готф”. Доситей, като чул това, поклонил се и върнал обратно донесените неща.

 

Веднъж той отишъл пак да попита (авва Доротeй) за едно изречение от Св.Писание, тъй като, поради своята чистота, той започнал да разбира Св.Писание,  а блаженият Доротей не искал той да се отдава на това, но да се запази чрез смирение. И когато Доситей го запитал, той му отговорил: „Не зная”. Но Доситей, като не разбрал (намерението на своя отец), пак отишъл и го запитал за друга глава. Тогава Доротей му казал: „Не зная, иди и попитай отца игумена” и Доситей отишъл при игумена, без ни най-малко да разсъждава. Авва Доротей предварително казал на игумена: „Ако Доситей дойде при тебе, за да те пита нещо от Св.Писание, ти го понабий леко”. И когато той отишъл и запитал (Игумена), онзи започнал да го изтиква из стаята, казвайки: „Защо не седиш спокойно (в келията си) и не мълчиш, когато нещо не знаеш? Как смееш да питаш за такива работи? Защо не се погрижиш за твоята нечистота?” Като му казал още някои неща, игуменът го отпратил, като му ударил и две леки плесници. Доситей се върнал при авва Доротея, показал му бузите си, още червени от ударите, и казал: „Ето, аз получих каквото исках”. Но не му казал: „Защо ти сам не ме вразуми, а ме изпрати при отца (игумена)?” Той не казал нищо такова, но приемал с вяра всичко (което неговият отец му казвал) и го изпълнявал без да разсъждава. Когато питал авва Доротея за някакъв помисъл, той с такова довери приемал отговорите и спазвал всичко така, че втори път вече не питал (стареца) за същия помисъл.

 

И тъй, както казах, като не разбирал това чудно нещо, някои от братята негодували за това, което великият старец казал на Доситея. И когато Бог пожелал да яви славата, приготвена за светото послушание на Доситея, а също и дара за спасение на душите, които имал блаженият авва Доротей, макар да бил още ученик, като се сподобил така вярно и бързо да упъти Доситея към Бога, тогава, скоро след блажената кончина на Доситея, случило се следното: един велик старец, дошъл от друго място при живущите там ( в киновията на авва Серида) братя, пожелал да види починалите свети отци от това общежитие и се помолил на Бога да му открие за тях. И ги видял всички заедно, стоящи като в хор, а сред тях имало един младеж. Старецът след това попитал: „Кой е онзи младеж, когото видях сред светите отци?” и когато описал чертите на лицето му, всички разбрали, че това е Доситей и прославили Бога, удивлявайки се, от какъв живот и от какво минало, до каква висота той се е сподобил да достигне за толкова кратко време затова, че е бил послушен и е отсичал своята воля. За всички тия неща нека въздадем слава на човеколюбивия Бог, сега и всякога и во веки веков. Амин.

1) На великият старец Варсануфий

2) Литър съдържа около три четвърти фунта (фунт=409 грама)

3)  Унция=30грама

4) драхма=3грама

5) заимствано от житието на преподобния в Чети-Минея (19 ІІ) и гръцкия текст, а в славянския превод това място се чете така: беше добър раб, добър работник си, но добър монах ли си?

6) „Вукократ” значи хляб и вино

7) В слав.: „имам и длан на гърба”