Беседа за страстите

Януари 8, 2018 in Беседи, Начална страница

 

Всяка страст е болест на душата. Известно е, че завистта, гнева, скъперничеството не са телесни, а душевни болести. Лекуваме болното тяло, а още повече трябва да лекуваме и болната душа. За борбата със страстите съществуват манастирите. Между другото и хората в света, ако искат спасение, не могат да бъдат избавени от тази борба. Тук и при нас в скита се води борба. Никой веднага не става безстрастен. Някой пристига с гордост, друг е блудник, ако не чувствено, то умствено, трети е много зъл, покрай когото трябва да минаваш със страх, четвърти е скъперник, брои всяка стотинка, така че неволно можеш да кажеш, защо тогава той е отишъл в манастира? Пети е чревоугодник, иска да яде всичко.

- Ти вече се нахрани – му казват.

- Какво да направя, това не ми стигна – отговаря той и се храни скришно в килията си, устройва си следобедна закуска, и полунощно хранене и т.н.

И други подобни. Такива хора сами осъзнават своите грехове и се покайват за тях. Но в началото поправянето идва бавно. Опитните в духовния живот старци гледат на тях снизходително: ами нали той е нов, какво да очакват от него? Но минават двадесет и пет години, и виждаме, че трудът не е бил напразно. От чревоугодник е станал постник, от блудник – целомъдрен, от горд – смирен и т.н. В света много малко хора знаят за тази борба.

На въпроса, как да се спасим, повечето отговарят добронамерено: „Трябва да се молим на Бог за спасение, а щом се молиш – ще се спасиш“. И да не излизаме от този кръг. И все пак молитвата не може да спаси човек, който има страсти. Единствената цел в нашия живот се състои в това, да изкореним страстите и да ги заменим с противоположните на тях добродетели.

 

Да започнем тази борба е най-доброто: въпреки че на нас са ни присъщи всякакви страсти, някои в по-голяма степен, а други – в по-малка. Трябва да определим каква страст господства в нас и да се въоръжим против нея. Да водиш борба с всички страсти едновременно е невъзможно: ще те задушат. Побеждаваш първо една страст и тогава трябва да преминеш към изкореняване на друга. Човек, достигнал безстрастие, получава диплома за правото си да влезе в Царството Небесно, става събеседник на ангелите и светиите. Човек, който не е победил страстите, е невъзможно да бъде в рая, ще бъде задържан в митарствата. Но да предположим, че той е влязъл в рая, но не може да остане там, тъй като той самия няма да иска. Колко е тежко на човек, който е невъзпитан да бъде в благовъзпитано общество, затова не може човек който има страсти, да бъде в безстрастно общество. Завистливият и в рая ще бъде завистлив, гордият и на небето няма да стане смирен.

Научете се да се борите с вашите страсти, това е много важно и дори необходимо. Най-доброто ръководство за вас ще бъдат житията на светиите, и те много ще ви утешат. В житията на светиите ще намерите напътствия, как да се борите с духа на злобата и да станете победители. Господ да ви помогне!

Източник: православие. ру

Аз ви съветвам да заобичате Друг

Октомври 30, 2014 in Отечески съвети

Помня преди 40 или 50 години, не помня, бях в един дом. Там имаше много гости. Едни играеха карти, други разговаряха. После започнаха танците… Това не беше истински бал, а някак си непредвидено се получи. На тази вечеря имаше една девойка с удивителна красота. Но нищо от това, което се случваше около нея, не привличаше вниманието ù. Няколко кавалери се приближаваха да я канят на танци, но тя отказваше. След това стана, отиде до рояла и започна да свири. Чувстваше се, че тя съвършено отсъства от обкръжаващата я обстановка и беше потънала в себе си, в своя вътрешен мир, в тези звуци. Беше чудна лунна нощ. Дълго свиреше девойката, а когато се умори, стана, приближи се до прозореца и се замисли. Тя  ме заинтригува силно и аз се постарах да се запозная с нея. Отидох при една дама и я попитах:

 

- Вие познавате ли тази девойка?

- Да, познавам я.

- Запознайте ме с нея!

- Добре, да ви запозная мога, но дали си струва? Уверявам ви, че тя е съвсем безинтересна и  нищо няма да намерите в нея.

- Е,  оставете да преценя сам това.

 

Така се запознах с тази девойка. Тя беше, не помня, на не по-малко от двадесет години. Оказа се, че е много дълбока натура, живееше свой вътрешен живот. Тя обичаше, и обичаше така, както такива хора умеят да обичат.

 

- Това е моята първа и уверявам ви, моята последна любов – говореше тя и не лъжеше. Разбирате ли, той е всичко, заради което живея, светлината на моя живот. С него се изпълва всичко в мен и около мен, без него всичко е мрак, всичко е тъмнина и животът губи целия си смисъл. Аз му отдадох всичко от себе си, своята душа, своето сърце.

 

- Къде е той?

 

- Страшно е да го кажа!

 

- Да не е заминал надалече?

 

- Не, умря!

 

- И вие обичате мъртвия?

 

- Да, обичам, и никого другиго никога няма да заобичам. Аз му отдадох своята душа, своята любов – всичко това е в него и  той го отнесе със себе си в гроба и в мене не остана нищо.

 

Познанството ми с тази девойка продължи недълго и скоро тя замина за друг град, но през цялото време докато я срещах, тя все оплакваше своята загинала първа любов. „Никога няма да заобичам друг!”

 

Ако сега бях срещнал тази девойка, бих знаел какво да ù кажа: „Вие сте обичали? От такава любов е останала една мъка, една пустота и казвате, че няма да заобичате никого другиго? Аз ви съветвам да заобичате Друг. Знаете ли Кого? Господа Иисуса Христа! Вие сте отдали своето сърце на човек и погивате от тъга. Отдайте го на Христа и Той ще го напълни със светлина и радост вместо мрак и печал, които остават след любовта към човек.

 

Така и на вас казвам. Някои може би са преживели такова чувство и на половина то е угаснало, но още тлее с едва забележима искра във вашето сърце. Загасете тази искра!

 

Други може би сега преживяват кулминацията на този разгар на чувствата. Прогонете тези настроения! Не им отдавайте своето сърце! Вашето сърце е нужно Господу: „Синко, дай ми сърцето си.” Не давайте на сърцето си да се привързва към тленните блага на този свят. Гонете от него всяко пристрастие. Само в свободно от пристрастие сърце Господ може да сътвори за Себе Си жилище.

 

Изглежда просто. И е просто, но е и сложно. Да се помолим Бог да ни просвети и да укрепи нас в Своята любов. Амин!

 

Превод от руски: “Беседы Старца Варсанофия Оптинскаго с духовными детьми”


 

За да влезеш в Рая, трябва да минеш през три врати

Септември 25, 2014 in Беседи, В търсене на вярата, Начална страница, Сладкарница

Някои казват, че науката и изкуството, особено музиката, прераждат човека, доставяйки му високо естетическо наслаждение, но това е невярно. Под влиянието на изкуството, музиката, пеенето и т.н. човекът действително изпитва наслаждение, но то е безсилно да го прероди.

 

Когато бях още в света, много обичах музиката и в частност свиренето на цигулка. Роялът не може така да предаде дълбочината на чувствата.

 

При нас в град Казан живееше известният композитор Пасхалов. За да се усъвършенствам в свиренето, започнах да взимам при него уроци и често водихме беседи.

 

Една вечер нашият разговор продължи до късно.

 

- Знаете ли, вашата душа е мъртва – му казах тогава.

 

- Какво говорите? – възрази той.

 

- Говоря с вашите думи – не ходите на църква, не участвате в тайнствата.

 

- Е, и какво от това? – отвърна Пасхалов – Вярвам в Бога и Му служа с този дар, който притежавам. Музиката не ме ли откъсва от всичко земно? Изпитвам огромно наслаждение. Струва ми се, че никой не разбира произведенията на художниците, музикантите, както аз. Говоря за Моцарт, Бетховен и т.н. Като не ходя на църква да не би да не мога да се спася. Кому са нужни тези обреди? Живея, както живеят всички…

 

И не изчаквайки отговор, Пасхалов засвири. Никога до тогава не бях слушал такава музика. Така неповторимо свиреше тази вечер. Аз живеех тогава в едно от помещенията на една голяма сграда и тогава целият коридор се напълни с народ. От всички стаи бяха надошли хора да послушат гениалния композитор, този, който със своята виртуозност препълваше концертните салони.

 

- Наистина е удивително, но въпреки това естетическото наслаждение не може да замени връзката с Бога – възразих аз. Има няколко врати за влизане в Небесното Царство: в едната вие вече сте преминали – това е вратата на Кръщението.

 

- Да, кръстен съм.

 

- А другата е покаяние или изповед. Отдавна ли не сте постили?

 

- Да, отдавна – преди 20 години. Помня, постих в гимназията, след това още два пъти без вяра, а когато заминах за Франция да вземам уроци от един знаменит музикант, то оттогава вече не съм постил.

 

- Ето, виждате ли? А третата врата – това е Светото Причастие.

 

- Е, в това аз не вярвам.

 

- А вярвате ли, че Америка съществува?

 

- Разбира се, това го знае всеки ученик от началното училище.

 

- Ето, ако някой би казал: не вярвам, че съществува Америка, от това тя, разбира се, не престава да съществува. Така и Великото Тайнство – Тялото и Кръвта Христови остава в пълна сила, независимо от това, че вие не вярвате в Него.

 

Нашата беседа с него тази вечер привърши късно след полунощ. Той си замина в особено настроение, умиротворен, радостен. На другия ден дойде при мен отново.

 

- Знаете ли, цяла нощ мислех какъв велик грешник съм, колко време вече не съм постил. Ето – скоро ще настъпи Великият пост. Непременно ще постя и ще се причастя.

 

- Защо ще чакате поста, започнете да постите сега!

 

- Не, сега не е удобно, а и постът ще дойде скоро.

 

Добре си мислеше Пасхалов, само дето беше забравил, че врагът, комуто е неприятна такава промяна, не спи и че трябва да се подготви за борба – това беше убегнало от неговото внимание.

 

Скоро след нашия разговор, една ранна сутрин, след като се върнал отнякъде, където бил цяла вечер, неочаквано умрял.

 

Сърдечно ми е жал за него. Врагът навсякъде залага своите мрежи, желаейки да погуби човека, и погубва непредпазливите.

 

Божията благодат, милваща и спасяваща грешниците, хлопа на вратата на нашето сърце. Само те да не се отвърнат от Господа и да отговорят на този благодатен призив.

 

Изпълнявайте заповедите Христови. Те не са тежки: „Игото Ми е благо и бремето Ми е леко”. Откликнете на призива на Христа и жиеейки с Него тук, на земята, ще достигнете вечната незалязваща светлина в Царството на Небесния Отец.

 

 

Превод от руски: “Беседы Старца Варсанофия Оптинскаго с духовными детьми”