Безмълвието – очистващо начало

Май 30, 2015 in Външни

 

В това писмо до своя любим приятел (св.  Григорий) св. Василий, отговаря на желанието му да разбере повече за начина му на живот в пустинята, правилата на подвижническия живот, ползата от уединението, четенето на Писанията и молитвата, описва също и външния живот на подвижника. Писмото е написано в началото на уединението на светителя, бел.пр.

 

Познах писмото ти, както децата биват познавани поради забележителната прилика с родителите им. Ти казваш, че мястото няма кой знае какво значение и не може да събуди в душата ти дори и слабо желание да заживееш с нас (с кападокийските аскети в Понтийската пустиня, сред които св. Василий търси уединение след обиколката си из манастирите в Сирия, Палестина и Египет, която предприема след завършването на Атинската академия, б. пр.), докато не разбереш нещо за нашия начин на живот и как прекарваме времето си. Наистина, това е твое разсъждение – достойно за душата ти, която всичко тукашно го има за нищо в сравнение с блаженството, което ни е приготвено според обещанията.

 

Но се срамувам дори да пиша как прекарвам дните и нощите си в тази пустиня. Защото, макар че напуснах градския живот по повод хиляди злини, то съвсем не можах да напусна самия себе си. Повече приличам на хората, които поради това, че не са свикнали с плаването по море, изнемощяват и усещат, че им се гади, оплаквайки се от големината на кораба, намирайки я причина за силното клатене. Но когато се прехвърлят от него в лодка или малък плавателен съд, и там страдат от повдигане и световъртеж, защото мъчителното безпокойство и горчилката си вървят заедно с тях. Моето положение е в известен смисъл подобно на това, защото, носейки със себе си живеещите в нас страсти, навсякъде сме с едни и същи метежи и затова извличаме съвсем малка полза от тази самота.

 

Какво обаче е следвало да правим и откъде да започнем, за да следваме Водителя на нашето спасение? Защото Той казва: „Ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва” (Мат. 16:24). – Ето какво:

 

Трябва да се стараем умът ни да е в безмълвие. Както окото, когато се намира в непрестанно движение се върти ту наляво и надясно, ту нагоре и надолу, без да може ясно да види онова, което е пред него, то – ако искаш да стане така, че ясно да виждаш – ти трябва да устремиш взора си само върху наблюдавания предмет. Така и човешкият ум, ако се разпилява по хилядите светски грижи, не може ясно да види истината. Например, човекът, който още не е обвързан с връзките на брака, бива смущаван от неистови желания, неудържими влечения и любовни терзания, а след като встъпи в съпружество, бива подложен на други, нови вълнения: ако няма деца – желание да ги има; ако има деца – грижи за възпитанието им; защита на съпругата; усърдие за дома; надзор над служителите; загуби по силата на договорите, разпри със съседите; спорни дела в съдилищата; рискове в търговията; трудове при обработване на земята. Всеки ден носи със себе си огорчение за душата, а нощите му, получили в наследство делата от деня, биват подвластни на увлечението от същите представи.

 

Има само един начин да се избегне това – отдалечаването от този свят. А отдалечаването от света се състои не в това да бъдеш телом извън света, но с душата си да се откъснеш от пристрастието към тялото, да нямаш нито град, нито дом, нито собственост, нито приятелство, да си нестежателен, да не се притесняваш за средствата за живот, да си безгрижен, да избягваш обвързване с хората по човешките правила, да си готов да приемеш в сърцето си и запечаташ в него образите от божественото учение. Подготовката пък на сърцето се състои в отучването му от онези правила, които то е заимствало от лукавия навик. Защото както върху восъка не трябва да се пише, ако преди това не са заличени положените върху му начертания, така и на душата е невъзможно да бъдат поверени божествените догмати, ако преди това в нея не са унищожени вкоренените чрез навика мнения. Доста голяма полза за това, разбира се, ни принася уединението, което приспива в нас страстите и доставя на разума свободно време, за да ги отсече напълно от душата. Колкото и да е трудно да се надвиват укротените зверове, като разни желания, гняв, страх, скърби – тези зли отровни зверове в душата – ако те са приспани чрез безмълвието и не са доведени до състояние да свирепстват чрез постоянно дразнене, по-благоприятно се преодоляват чрез силата на разума.

 

Затова трябва да бъде избрано такова място, което, като например нашето, да е свободно от общуване с хора, за да не може нищо странично да прекъсва непрестанното упражнение. Упражненията пък в благочестие хранят душата с божествени размишления. Поради което какво може да бъде по-блажено на земята от това – да подражаваме на лика на Ангелите: от ранни зори да бързаме за молитва, да честваме Създателя с пеене на песни, след това, когато слънцето заблести на небосклона, като се захванем за работа – навсякъде с молитва – да вършим делата си с песнопения, сякаш с добавена за вкус сол, защото утешенията чрез пение носят на душата безпечално и радостно успокоение.

 

И така, безмълвието служи на душата като очистващо начало. Тогава, когато езикът не произнася нищо човешко, очите не са заети с разглеждане доброцветността и съразмерността в телата, слухът не отслабва от душевното напрежение на слушане на песни, съставени за удоволствие, или чрез разговорите на весели шегаджии, което обикновено отнема най-много от душевните сили. Умът, като не се разсейва по външните предмети и не се отвлича от света под влияние на чувствата, влиза в самия себе си, а от себе си се въздига към мисълта за Бога; и озаряван вече от тази Доброта, достига до забравяне за самата природа. Душата не се увлича нито от грижи за преживяване, нито се безпокои за дрехите, но, освободена от земните грижи, всичката си ревност обръща към придобиване на вечните блага, към това да възрастват и останалите добродетели, които, подчинени на тези ключови добродетели, задължават ревнителя да изпълнява както трябва всяка една работа в живота.

 

А най-главният път, чрез който изнамираме онова, към което ни обвързва дългът, е изучаването на боговдъхновените  писания (Свещено Писание и светоотечески писания, б.р.), защото в тях ние намираме правилата за дейност (в света, б.р.). В тях житията на блажените мъже, запазени в писмен вид, ни се предлагат като някакви одушевени картини на живот според Бога, за подражание на добрите им дела. Затова, в каквото и да открие човек у себе си недостатък, като се занимава с Писанието, в него като в някаква обща лечебница намира пригодното лекарство за своя недъг. Любителят на целомъдрието често препрочита историята за Йосиф, от него се учи на целомъдрени постъпки, като го намира не само въздържащ се от удоволствия, но и по навик разположен към добродетелта. А на мъжество се учи от Иов, който при нещастното преобръщане на живота му – за един миг той се превърнал от богат в беден и от имащ много деца в човек, загубил всичките си деца – не само вътрешно не се променил, запазвайки във всичко възвишения си начин на мислене, но дори без огорчение понесъл и това, че приятелите му, дошли да го утешат, са го хокали и са усилвали страданието му. Така също, който съумява едновременно да бъде и кротък, и великодушен, за да действа срещу греха с гняв, но по отношение на хората – с кротост, той ще намери Давид мъжествен във военните подвизи, но кротък и непоколебим при въздаване на враговете. Такъв е и Моисей, който с велик гняв се изправя срещу съгрешилите пред Бога, но с кротост в сърцето понася клеветата срещу самия себе си. И както живописците, когато рисуват копие от някоя картина, често се вглеждат в оригинала, стремят се да пренесат чертите му върху произведението си, така и възревнувалият да стане съвършен във всички видове на добродетелта, трябва при всеки случай да се вглежда в житията на светиите като в някакви движещи се и действащи изваяния, и каквото добро има у тях, чрез подражание да го заимства.

 

По същия начин, ако след четенията следват молитви, то душата, движена от любов към Бога, пристъпва към тях с по-изявена бодрост и зрялост. Прекрасна е молитвата, проясняваща в душата мисълта за Бога. Ние ставаме храм Божий, когато непрестанната памет (за Бога, б. пр.) не се прекъсва от земни грижи и умът не се смущава от внезапни страстни движения, когато избягващият всичко боголюбец се уединява в Бога, отблъсквайки от себе си неподмамващите го към въздържание страсти и посвещавайки времето си на занятия, водещи към добродетелта.

 

И преди всичко трябва да се стараем да не сме невежи при използване дара на словото, но да питаме без любопитство, а да отговаряме без надменност, да не прекъсваме събеседника си, когато той говори нещо полезно, за да вметнем някоя дума и се изтъкнем, но да имаме мяра и със словото си да щадим слуха (на другите, б.пр.). Самите ние трябва да се учим, без да се срамуваме, да учим другите, без да се скъпим и ако нещо сме научили от други, да не го крием като негодните жени, които подхвърлят незаконородените си деца, но с признателност да обявяваме кой е Бащата на словото.

 

В напрежението на гласа трябва да бъде предпочитано средното положение, за да не остане той неразличим при слабо напрежение или да стане непоносим при по-голямо усилване. Трябва да обмисляш каквото ще казваш и чак тогава да излизаш със слово пред народа. При срещи трябва да си приветлив, приятен в разговорите, без да подслаждаш речта си с шеговитост, но като й придаваш сладост чрез радушността на съвета. Във всеки случай, ако трябва да се прибегне и към мъмрене, трябва да бъде избягвана жестокостта, защото, ако сам себе си унизяваш поради смиреномъдрие, ще намериш удобен достъп до имащия нужда от излекуване. А често ни е полезен и такъв начин на мъмрене, какъвто пророкът (Натан, б.пр.) е употребил – той произнесе към съгрешилия Давид определението за осъждане не от свое име, но употребил трето лице и така накарал самия Давид да стане съдия на собствения си грях, така че, сам осъдил себе си, той да не се оплаква от изобличителя. <…>

 

Целта на дрехите е единствено да служат за достатъчно покритие на плътта през зимата и лятото. Но не преследвай приятността в цветовете, изяществото и мекотата при изработката и украсата. Защото да подбираш цветовете на дрехите, е все едно да се контиш като жените, които и върху бузите си, и върху косите си нанасят цвят, чужд за естествения им. <…> Обувките трябва да са евтини като цена, но в достатъчна степен да задоволяват потребностите. С една дума, както в облеклото трябва да се предпочита необходимото, така в храната хлябът ще задоволи нуждата, водата ще утоли жаждата на здравия, а варените семена могат да поддържат в тялото силата за естествените потребности. А храната трябва да се вкусва без да се изявява бясна лакомия, но във всичко да се спазва твърдост, кротост и въздържаност от удоволствия; дори и по време на хранене умът да не бъде освободен от мисълта за Бога – тъкмо обратното, самото естество на храните и строежът на приемащото ги тяло трябва да превръщаме в повод да славословим Домостроителя на Вселената, Който е създал различните видове храни и ги е приспособил към естеството на телата. Молитвите преди приемането на храната трябва да се извършват достойно за даровете Божии, каквито и сега биват подавани, и биват съхранявани за бъдеще време. Молитвите след приемане на храна да съдържат и благодарение за даруваното, и моление за обетованото. За приемането на храна трябва да бъде установен един определен час, така че от двадесет и четирите часа в денонощието само той да бъде отделян за тялото, а всички останали часове подвижникът да посвещава на различни трудове.

 

Сънят, който по естествен начин настъпва след вкусване на малко храна, трябва да е лек, от който можем без трудност да се събудим, така че да може съзнателно да бъде прекъсван поради грижи за важни дела. А потъването в дълбоко заспиване чак до крайна отпуснатост, която граничи с липса на сили и напрежение в членовете на тялото, отваря вратите за неразумни мечтания и предава спящия на ежедневна смърт. Противоположно на приетото, за което у другите е отделено утрото, на него у подвижниците на благочестието е посветено времето в полунощ, защото нощното безмълвие в най-голяма степен дава свобода на душата, когато нито очите, нито ушите предават на сърцето вредни зрелища или слухове, но умът насаме пребивава с Бога, и както се поправя чрез припомняне на извършените грехове, така си предписва правила за отклоняване от злото и измолва съдействие от Бога за осъществяване на предначертаното.

 

Такова е моето за теб сказание на братска любов, о любезни мой друже! А ти съблаговоли да ме възнаградиш със светите си молитви, за да се спася от сегашния лукав век и от безразсъдните хора, та освободил се от всеки грях, а по-добре казано, отделил се от самия враг и клеветник на нашия живот, с чисто сърце да видя в познание Бога на всичко, нашия по благодат Господ Иисус Христос, на Когото слава и владичество во веки веков. Амин.

 

Из епистоларното наследство на св. Василий Велики

 

Превод от руски: Людмила ДИМИТРОВА

 

Източник: http://bg-patriarshia.bg/reflections.php?id=370

 

 

 

Свети Василий Велики – духовен отец, учител и светител на Църквата

Януари 1, 2015 in Беседи, Начална страница

 

Свети Василий Велики е един от най-почитаните християнски учители и светители на Църквата. Той е роден в град Кесария Кападокийска около 330 г. след Христа в знатно и благочестиво християнско семейство. При формиране на неговия характер и християнско възпитание дейно участие вземат майка му Емелия и баба му Макрина, които също за канонизирани от Църквата като светици. Те възпитават малкия Василий и неговия брат Григорий (по-късно епископ Нисийски) в истините на вярата и християнските ценности и ги подготвят за тяхното учителско и епископско служение на Църквата. По-късно Василий и Григорий учат във философската школа в Кесария, където се запознават и с Григорий Богослов – епископ и борец срещу арианската и македонианската ерес, които смущавали Източната църква през ІV век и били осъдени на Първия и Втория вселенски събори.

 

След това първоначално образование в родния град младият Василий продължава своето обучение в известната философска академия в Атина, където учи заедно с бъдещия император Юлиан Отстъпник. Негови учители са били прочути за времето си философи и ритори като Химерий и Прохерезий. В тази философска школа младият християнин усвоява тогавашното знание като се интересува и от медицина, което ще допринесе по-късно за неговото успешно служение като епископ и духовен учител на Църквата.

 

След като завършва своето обучение по философия Свети Василий Велики посещава християнските монаси в Египетската пустиня, за да провери и възпълни своето философско образование с духовната мъдрост на вярата и християнския аскетически опит. Светските науки били полезни за живота, но истинската философия, според християните, се съдържа в Христовите истини на Евангелието. Това Христово учение се приемало в Древната църква като същинската и истинска „практическа философия“ на живота, която води до очистване на ума и сърцето, до познание на Бога и нравствено усъвършенстване в добродетелите. Така вървейки по пътя на знанието и духовния опит, и постигнал върховете на тогавашното философско познание в областта на светските науки, изпитал себе си чрез духовния живот и строгия аскетичен опит на монашеството, свети Василий се завърнал в своята родина Кападокия и се установил близо до град Неокесария край бреговете на реката Ирис. Там той създава, заедно със свои събратя и сподвижници, скромно монашеско общежитие, а по-късно написва и специални монашески правила за подвижничество в общежителните манастири. С това св. Василий Велики става един от основните църковни отци и учители, които са създали и дали на Църквата древните монашески правила, по които живеят православните монаси и се изграждат манастирите и до ден днешен.

 

Малко по-късно към св. Василий се присъединил и неговият верен приятел и сподвижник Григорий Богослов, с когото заедно се заемат с духовни подвизи, богословска дейност и книжовен труд. В този манастир те създават едни от първите духовно-аскетични сборници за християнски подвижнически живот като извличат полезното от богословските съчинения на Ориген и други църковни учители и съставят специален сборник с името „Филокалия” (Добротолюбие). С този книжовен труд двамата светители полагат началото на църковната традиция за събиране и кодифициране на духовното учение за подвижническия живот, което по-късно е продължено от монасите на Света гора чрез събиране на най-важното от Православното предание за духовния живот и молитвата в известния сборник „Добротолюбие“, който познаваме днес.

 

Така чрез своите правила за монашеския живот, подвижнически нравствени правила за борба с греха и християнско благочестие и други канонични разпоредби за църковния живот свети Василий Велики става един от първите църковни канонисти като създава специални кодекси от канони и църковни правила, които векове наред, а и до ден днешен, се използват в живота на Православната църква. Важно значение имат каноничните разпоредби и църковни правила на Василий Велики за брачния живот, за налагане на различни епитимии при изправлението на духовния и нравствен живот на християните и превъзмогването на различните грехове.

 

Като епископ на Кесария Кападокийска Свети Василий се заема с организирането на православната общност и укрепване на вярата в църковния диоцез, който му бил поверен, защото позициите на Православието по това време били силно разклатени от агресивното поведение на арианите и от арианската политика на тогавашните императори. Свети Василий създава множество проповеди и слова, нравоучителни послания и канонични разпоредби, но може би една от най-важните му заслуги е създаването и въвеждането в богослужебния живот на Църквата на общо чинопоследование на Светата Божествена литургия, което и до ден днешен се отслужва в Православната църква. Това е известната и днес Света Василиева Литургия, която ни разкрива дълбоките богословски познания и духовен опит на своя създател. Богословието на светия отец се разкрива по един въздействен начин особено в молитвословията на Евхаристийния канон от неговата литургия. Това молитвено и литургично последование, което св. Василий въвежда в богослужебната практика, се опира на църковното предание на Древната църква, които той познава и успешно кодифицира за целите на своето служение и нуждите на Източната църква като събира и синтезира в едно ново чинопоследование богатството на по-древните източно-православни литургични традиции. По неговия път по-късно върви и св. Йоан Златоуст като архиепископ на Константинопол.

 

Свети Василий в своето светителско служение като архиепископ на Кесария Кападокийска води и множество полемични и догматически спорове в защита на Православието и Никейското вероопределение и произнася много проповеди, беседи и нравоучителни слова за духовно укрепване на своите пасоми. Полемиката му е насочена главно срещу арианите и евномианите и има за цел да утвърди Никейското изповедание на вярата в Сина Божий, което е утвърдено от Първия вселенски събор.

 

Един от най-известните сборници с проповеди на св. Василий Велики е неговия „Шестоднев”, който съдържа богословски и екзегетически беседи върху библейския разказ за сътворението на света и човека от Бога, описан в книга „Битие”. В тези свои беседи светителят събира в единен богословски синтез богооткровените истини на Свещеното Писание с познанието на тогавашните науки и философското знание на епохата. Въз основата на този класически за източната гръцка патристика и православна богословска мисъл труд по-късно старобългарският книжовник Йоан Екзарх създава в Преславската школа своята средновековна преводна творба „Шестоднев”, в която включва като основен източник беседите на св. Василий Велики върху библейския разказ за Божиите творчески действия и създаването на тварния свят и човека.

 

Много важно място в пастирската и църковна дейност на св. Василий Велики заема и социално-милосърдната грижа за бедните, страдащите, болните и бездомните, на които той, в духа на Апостолската традиция, помагал всеотдайно като организирал в своя диоцез много църковни учреждения, приюти за болни и бездомни, и създал сиропиталища, известни като Град на милосърдието или „Василиада”. В този град всеки болен или нуждаещ се от подкрепа човек бил приютяван и включван в църковния живот, а тези които можели да се трудят с ръцете си изкарвали сами своята прехрана и помагали за издръжката на останалите. Всички живеели като братя и изпълнявали на дело евангелските повели на Спасителя за любов към ближния и милосърдие като следвали апостолските традиции за доброволно даряване на своите имоти, за споделяне на материалните блага, солидарност, труд и общност на имуществото. Векове наред този социално-благотворителен модел за църковна и християнска милосърдна дейност, който изградил Свети Василий Велики, остава като ненадминат образец за църковната и милосърдна дейност на Православната църква, която се развива и днес. Достатъчно е да си спомним за делото на св. Йоан Кронщадски в Санкт Петербург в началото на ХХ век или да видим съвременните форми на църковно-милосърдна дейност, които се изграждат и прилагат в Руската, Румънската, Еладската и Българската поместни църкви, за да установим и да се убедим, че и в днешно време заветите на св. Василий Велики за дейно християнско милосърдие и социална диакония на Църквата са живи и действени.

 

Свети Василий бил истински духовен учител и пастир, светител и достоен архиерей, който не се огъвал нито пред еретиците и противниците на Православната вяра нито пред гонителите на Църквата и силните на деня в лицето на овластените и високомерни императори на тогавашната Римска империя. Той съграждал Църквата и укрепвал вярата на християните, подпомагал слабите и поучавал всички в истините на вярата и Христовото учение. Със своите достойни дела на пастир и архиерей, учител и богослов, духовен отец на вярващите и монасите свети Василий Велики остава като ненадминат пример за истински светител на Църквата и един от най-видните учители на Вселенското Православие. Паметта на светия Божий угодник като „стълб на Православието“ се чества тържествено от Църквата, а делото му остава като пътеводна звезда за християните в техния духовен път на спасението.

 

 

 

Послание на св. Василий Велики до подчинените му епископи

Декември 4, 2013 in Начална страница, Отечески съвети

 

Правило 90

 

Едно гнусно нещо, за което ви пиша, като е станало изобщо предмет на подозрение и мълва, изпълни със скръб душата ми, при все, че ми се вижда невероятно. И това, що пиша, виновният нека да го приеме като цяр, невиновният – като предпаза, а който е нехаен, което не бихме желали да намерим между вас, нека го приеме като доказателство срещу самия него. Ето за какво ми е думата: някои казват, че някои измежду вас взимали пари от ръкополагани и, което е по-лошо, това прикривали под булото на благочестие. Защото оня, който прави зло под вид на добро, заслужава двойно наказание: и за това, че върши недобро нещо, и за това, че си служи с доброто, така да кажем , като помагач в извършване на греха. И ако туй е вярно, от сега занапред нека не става вече и нека се поправи, защото на тогова, който взима сребро, трябва да кажем това, що апостолите са казали на оня, който искал да даде такова, за да купи преподаването на светия Дух: „Среброто ти да погине заедно с тебе”(Деян. 8:20), понеже по- малко греши тоя, който по неразбиране иска да купи Божия дар, нежели оня, що го продава, тъй като това е продажба и, ако даром полученото продадеш, ще ти се отнеме благодатта, като продаден на сатаната, понеже въвеждаш кръчмарство в духовните работи и в църквата, в която ни е поверено Тялото и Кръвта Христова. Тия неща не трябва да стават. А ето в що се състоят хитруванията. Те мислят, че не грешат ако взимат не при самото ръкоположение, а после, когато всъщност да вземеш кога и да е, все е вземано. Прочее, моля ви да изоставите тоя доход, или, по-добре казано, тоя път за ада, и не правете себе си недостойни да извършвате свещените тайнства, като цапате ръцете си с такова лихоимство. Простете ми за гдето отначало не повярвах, а сетне като повярвах, заплашвам. И ако някой подир това мое послание извърши нещо такова, нека се отстрани от тукашните олтари и отиде там, гдето може да купува и продава Божия дар: “Понеже ние нямаме такъв обичай, нито пък го имат църквите Божии”(1 Коринт.11:16). Още нещо ще добавя и ще престана. Всичко това става от сребролюбие, а сребролюбието е коренът на всички злини (1 Тимот. 6:10) и се нарича идолопоклонство (Колос. 3:5). Прочее, не предпочитайте идолите пред Христа за малко сребро, нито пък на Юда подражавайте, вторично продавайки срещу подкуп веднъж Разпнатия заради нас: понеже и селата и ръцете, които взимат такива плодове, ще се нарекат цена на кръв.