Макар и да са свине, но са мои

Ноември 11, 2013 in Сладкарница

 

Този текст е от проповедите на св. Николай Могилевски митрополит Алма-Атински и Казахстански

 

В Пролога се разказва такъв случай. Двама пияни монаси минавали покрай параклис, където имало икона на Майката Божия. Въпреки всичко те решили да я почетат: отишли до образа, поклонили се, но тъй като не се държали здраво на краката си и двамата паднали един върху друг. Минаващ оттам езичник ги осъдил: „Виж какви свине!” И изведнъж в това време загърмял гръм и той ясно чул глас: „Макар и да са свине, но са Мои!”

 

Ето и аз сега стоях на акатиста и мислех: „Ние всички сме по-зле даже от свине, почти сме изгубили Божия образ! Но все пак ние се обръщаме за помощ към Богородица, почитаме Я. Нима тя няма да се съжали над нас, своите деца?! Коя земна майка ще захвърли своето дете без помощ? Още повече няма да ни остави Небесната Майка, по нейните свети молитви Господ да ни преведе всички към спасение! Амин.

 

превод от руски