Светата прошка

Януари 14, 2019 in В търсене на вярата, Начална страница, Сладкарница

 

Свети Дионисий (Сигурос) е роден в 1547 г. на гръцкия остров Закинтос. Още в млада възраст станал монах и приел свещенически сан, а в 1577 г. бил ръкоположен за епископ на Егина. Но твърде скоро, понеже отбягвал каквато и да е слава, светителят се отказал от управление на епархията и се върнал в Закинтос. Там се подвизавал в манастира на Божията Майка Анафонитрия (Възгласяща) до блажената си кончина на 17/30 декември 1622 г. (когато се чества и паметта му). Няколко години по-късно мощите му били открити нетленни и благоуханни, а в 1703 г. Дионисий Егински бил причислен към ликовете на светците. Защо Господ дарувал нетление на честните останки на светителя? И защо в Гърция го наричат „светото прощение”?

Когато св. Дионисий се подвизавал в манастира на Богородица Анафонитрия, веднъж през нощта на вратата му почукал един непознат. Дивият му поглед, измъченият и отчаян вид, приглушеният глас – всичко това показвало, че му се е случило нещо ужасно. Непознатият приличал на подгонен звяр. Светителят го попитал защо е дошъл при него и какво го е развълнувало толкова.

- Отче свети, съгреших – отвърнал той, плачейки – убих човек. В порив на гняв изпаднах в умопомрачение и станах убиец. Преследват ме войници. Окаян съм, знам, но дойдох при твоята святост, за да ме спасиш. Скрий ме, докато си заминат войниците.

След тия думи последвали още по-ужасни такива – престъпникът, стоящ пред св. Дионисий, бил лишил от живот неговия брат! Убитият бил княз Константин Сигурос.

Двамата братя се обичали много. Св. Дионисий оставил на брат си цялото си имущество и княз Константин Сигурос заживял богато и щастливо, превърнал се в човек с голямо влияние в областта.

Но той имал и недоброжелатели – семейство Мондинос, също от Закинтос. Те се дразнели от богатството на Сигурос и от авторитета му и не признавали първенството му. Така в тях се породила дива ненавист, която в крайна сметка приключила с това, че сложили оръжие в ръката на убиеца на Константин Сигурос. И някаква тайнствена сила, която навярно искала да подложи на изпитание християнската душа на подвижника от обителта на Анафонитрия, довела убиеца до брата на убития.

В душата на светеца започнала силна вътрешна борба. Той научил за убийството на своя любим брат от устата на самия престъпник! Но ето, убиецът му го молел да го спаси, да го скрие. Как да постъпи? Да отмъсти, както диктува човешката съвест, като предаде престъпника на войниците, или да заглуши душевната си болка и да го скрие?

Небето му вдъхнало мъжество. Светителят преодолял човешката си нерешимост. Задушил немощта, която го обзела на мига. Добросърдечието и прошката победили в него. Нима и Разпнатият на Кръста наш Господ не помолил Отца Си да прости на ония, които Го разпнали?

Християнинът победил човека в себе си, пустинникът – брата. Светителят виждал пред себе си само един нещастен убиец, който го молел за защита. И подвижникът го защитил с чисто сърце и с тази своя героична постъпка осветил живота си.

Когато скоро по пътечката, водеща нагоре към манастира, се показали войниците, светителят хванал убиеца за ръката, отвел го до мазето и го скрил там. Уморените от дългото преследване войници най-после стигнали до обителта и съобщили на подвижника за трагичното произшествие. Той дал вид, че го чува за пръв път. Поплакал пред войниците и за да спечели време, ги пратил в гората, като им казал, че именно там трябва да търсят убиеца.

Когато се отдалечили, светителят се спуснал в мазето, изкарал оттам убиеца и с пресекнал от болка глас му казал:

- Този, когото си убил, беше моят брат! Бих могъл да ти отмъстя и да те предам на човешкото правосъдие, но няма да направя това. И така, върви си… Наредих да ти приготвят лодка – с нея ще можеш да се добереш до брега на Пелопонес. Върви и се постарай да изкупиш греха си. Христос на Кръста е простил греховете на разбойника, който се покаял в последния си миг. Постарай се и ти да бъдеш достоен за Божието опрощение!

Убиецът паднал на колене и с горчиви сълзи намокрил ръката на светителя.

Нощта вече била простряла своя тъмен покров над пустата местност, в която се намирал манастирът, когато няколко души мълчаливо се спуснали по пътечката от Анафонитрия до брега. По заръка на светителя трима монаси изпроводили убиеца до лодката, която го спасила от преследвачите и извела към спасение.

Източник: http://www.pravoslavie. ru
Из книгата „Харизми и харизмати. Антология на благодатните дарове“

 

За надеждата и отчаянието

Декември 19, 2017 in Начална страница, Сладкарница

 

За да станем по-силни, трябва да помним, че винаги ще ни дебнат неочаквани разочарования, беди, които внезапно ще ни връхлитат, препятствия, които не можем да предвидим, ще имаме и неочаквани радости, които ще ни въздигат на небесата като на криле, както и страдания, втурнали се в душите ни като буря… Страданията ще навеждат все по-ниско главите ни, но само с тяхната помощ можем да познаем истинския покой и да станем по-силни.

За спасение на душите ни е дадено едно божествено оръжие – молитвата, особено умната молитва, постът, постоянната изповед, причастяването с Божиите Дарове, четенето на словото Божие и аскетическите книги на светите отци; отричането от всичко, което разрушава нашата връзка с Бога, отдалечава нашите ум и сърце от Господа и от Неговата свята воля. Най-важното нещо си остава да помним смъртта (в манастирите, особено на Света гора, има монах със специално послушание, сутрин да обхожда всички килии на братята си с думите: „Добро утро, брате, помни, че всички ще умрем…“).

Затова аз не вярвам, че има човек, който да не познава своите възможностите и „слабостите си“!

Имаше един случай, в който един млад и неопитен монах беше паднал в тежък плътски грях. Благодатта го бе напуснала и той обзет от печал, бе изгубил надеждите си в Бога, беше се отчаял за спасението си, и изобщо за живота си… Бил изоставил молитвеното си правило, не знаел какво да прави, само стенел: „Христе, просвети ме!“ И решил да се изповяда на своя старец, да му разкрие скръбта си. Дошъл, изповядал се, разказал как изгубил надежда за своето спасение, как отчаянието го било стиснало подобно на менгеме…

- Според трудовете ти ще бъдат и плодовете ти – рекъл старецът и разказал на падналия монах такава история.

Един селянин имал нива. Тя се намирала далеч от дома му, и затова той съвсем я бил зарязал. Земята обраснала цяла в бурени. Извикал най-големия си син и му казал: „Иди, разчисти далечната ни нива, че то съвсем я забравихме“.

Синът се съгласил и на следващата сутрин оседлал магаренцето, взел инструментите си и дошъл на нивата. Но какво да види? Майко Божия! Вместо нива – едни непроходими храсталаци и бурени. Младежът изгубил всякакво желание за работа. Не, тази нива никога няма да може да бъде разчистена – казал си той, полегнал под сянката на едно дърво и от мъка заспал. Отчаянието го превзело. След като проспал целия ден, се върнал вкъщи.

- Е, какво стана – посрещнал го баща му – разчисти ли нивата?

- Не, татко – отвърнал сина – нищо не направих…

- Защо?

- Невъзможно беше. Там имаше такива бурени, такива плевели, треволяци… Не знаех как да я почна.

- И какво прави цял ден?

- Спах.

- Е, и как не те беше срам, голям човек си!? Мислех, че си по-умен… Иди утре пак и разчисти само едно малко парче, колкото ръста ти. Като го свършиш, тогава лягай и спи.

На следващия ден, преди още слънце да изгрее, момъкът вече въртял мотиката. За десетина минути разчистил една част от нивата, колкото ръста му. „Доброто начало е половината работа“ – гласи една стара пословица. Работата потръгнала, момъкът заработил усърдно, с желание. Изобщо забравил за отчаяние и униние! Вечерта, доволен, се върнал у дома.

- Как е работата? – попитал бащата сина си.

- Разчистих десет метра! – отвърнал той. – След няколко дена ще завърша с всичко!

- Виждаш ли – казал бащата – ако изгубим надежда, то отчаянието и скръбта като червеи ще ни изядат отвътре… няма да ни дадат и пръста си да помръднем.

И в действителност, след няколко дена нивата била напълно очистена от бурени.

- Разбра ли, какво ти казах? – обърнал се старецът към изпадналия в отчаяние монах.

- Разбрах, отче – отговорил той. – Длъжен съм да очиствам душата си. Но с какво да започна?

- Ти вече започна, брате. Изповедта е най-доброто начало. Господ ти прости греховете. Но това е Неговия дар, а сега ти си длъжен да принесеш нещо и от себе си.

- Разбира се, отче! – с разпаленост възкликнал младият монах. Какво трябва да направя сега?

- Започни полека-лека твоето монашеско правило – казал старецът. Казвай непрестанно: „Господи, помилуй!“. И… готви се за свето причастие.

Монахът погледнал с удивление стареца:

- Аз съм толкова грешен – и ще се причастя?

- Да, брате, скоро. Сега твоята главна задача е да убиеш демона на безнадежността и отчаянието!

- Тоест, отче, ти твърдиш, че аз мога да стана добър християнин и монах?

- Разбира се, братко. Това е така вярно, както и това, че с тебе сега се виждаме и разговаряме.

Тогава монахът паднал на земята и целунал краката на стареца. – Не знам как да ти благодаря, отче, – говорил той – ти ми подари Небето. Как само ми се върна надеждата и душата ми се изпълни с радост и светлина, отчаянието просто се изпари, сърцето ми е в Рая!

Светогорският отец завършил с цитат от Свещеното Писание:

„Надяващите се на Господа ще се обновят със сила – ще издигнат криле, като орли, ще полетят – и няма да се изморят, ще тръгнат – и няма да изгубят сили ( Ис. 40:31 ).

Източник: Православие. ру

 

За самотата и гордостта

Декември 7, 2017 in Беседи, Начална страница

 Често хората, особено тези, които преминават през продължително лечение, което понякога може да продължи и през целия живот, се чувстват самотни. Какви са начините човек да преодолее самотата?

 

- Самотата – това е страшно нещо. Само светците са могли да я преодолеят, като са извличали полза за душите си. Те не са се чувствали самотници, защото са могли да си заслужат ангелско събеседничество.

 

Познавам много самотни хора. Те не трябва да бъдат изоставяни в тяхната самота, трябва да им се позвъни, да им се пише, да бъдат навестявани. Самотниците често търсят да общуват с някого, да имат контакти. За тяхната самота са си виновни и те самите, и близките им. Такива хора трябва да бъдат обгрижвани, да им се помага, и тогава ще им бъде по-леко.

 

Кое може да помогне на самотния човек? Виртуалният свят не може да им даде нищо, откъсва ги от реалността, и често всичко завършва с трагичен край. Понякога се получава така, че спасявайки се от самотата, хората започват да си запълват времето със съмнителни развлечения, а душата остава пуста, без утеха. Но истински вярващият в Бога човек никога не остава сам. Той посвещава на Бога всяка свободна минута…

 

Въобще, пастирят трябва да помни, че не съществуват готови отговори за всички житейски въпроси и случки. Ето, например, такъв случай – един човек спрял колата си и я оставил на ръчна спирачка, а отзад имало тухлена ограда, дъщеричката му отишла зад колата, ръчната спирачка не сработила, колата тръгнала назад и премазала момиченцето. Родителите дойдоха при мен в храма. Трагедия, сълзи… сега и да живеят не искат. Какво да им кажеш? Помня, че тогава ги успокоих, казах им, че разбира се, те няма да забравят всичко това, но все пак са млади, и Господ по Своята милост ще им даде възможност да станат родители и то неведнъж. Смириха се и се успокоиха. А след време имаха и утешителна грижа в своята мъка – сега тази двойка има вече няколко деца.

 

Ето и друга история. Един човек, който бе загубил двете си деца, дойде да си поговорим. Излязохме на улицата – вече беше станало доста късно – и погледнахме към небето. Около луната имаше три ясно открояващи се ореола. Той изпадна във възторг от видяното, повика всички да видят удивителното явление. Скоро след това жена му забременя, а след девет месеца имахме кръщение, тройно – на три деца.

 

- Отче, а какво ще можете да кажете за гордостта? Нали и тя може да бъде причина за самотата.

 

- Гордостта – това е грехът на всички грехове. Това е върхът на злото. Ако свещеникът е горд – това представлява беда за цялата енория, това е главоболие за архиерея. Такъв горд свещеник може да бъде облечен в строго облекло, да не сваля от себе си изящното расо, да бъде необикновено деятелен, всестранно образован и в същото време вътре в себе си извънмерно уверен в силите си. На такъв свещеник нищо не можеш да докажеш, той смята, че всички са длъжни да слушат само него. Затова той прилича на камък, който в края на краищата неудържимо потъва във водата.

 

Гордостта има различни проявления и форми. Има гордост за Отечеството, за победата и т.н. А има хора, които считат, че в тях е съсредоточен целият свят, че те на никого и за нищо не са длъжни. Това има връзка и със самотата. И на такива лъжливи мнения и съвсем неправилни убеждения, вие, като бъдещи свещеници, трябва да намирате подходящ контра аргумент.

 

източник: православие.ру

Как да превъзмогваме отчаянието

Май 26, 2017 in Видео, Начална страница

Няма униние, има егоизъм

Януари 23, 2017 in Начална страница, Отечески съвети

 

 

 

 

Думите на стареца Порфирий, наситени с дълбок смисъл трябва да се препрочитат многократно, отново и отново да се замисляме над това, за което ни говори той. Някои кратки фрази (например, „причина за унинието е твоят огромен егоизъм“) на пръв поглед не ни се струват засягащи темата на нашата беседа. Но именно в тях се разкрива истинската причина за нашето безпокойство и униние, открояващо собствения ни егоизъм. Той не ни дава да приемаме спокойно равнодушното отношение на обкръжаващите ни или развитието на събитията, различно от онова, което сме запланували в наша угода.

 

Бихме желали беседата със стареца Порфирий да помогне на всички ни да влезем в християнския свят на смирение и радост, който е Христос. 

 

Ние винаги търсим радост и сърдечен покой, но ежедневно преживяваме скърби и изпитваме униние. Старецът Порфирий говори с любов и мъдрост на своите чеда за този способ, с който една печал може да се превърне в радост.

 

- Веднъж при мен дойде една жена и ми каза, че страда от униние. Тя ме помоли да й дам съвет как да се справи с това състояние. „Аз дойдох сега, защото мъжът ми ме наруга. Извърших грешка, той се разгорещи и се държа с мен отвратително. Затова и ме обхвана много силно униние. Вечерта не ядох нищо, цяла нощ ми бе мъчно. Бях като в бездна, в мрака на отчаянието. В главата ми се въртяха мисли: „И защо ми е нужен такъв живот? Защо? По-добре да не живея!“ Те усилваха унинието ми и ме караха да мисля за самоубийство. Заспах. На сутринта не бях на себе си, мъжът ми опита да ме заговори, аз не му отговорих нищо. Той стана, направи си кафе, предложи и на мен, аз му отказах, той излезе“.

 

А тя, увита в одеяло, (говоря ви по нейния разказ), нищо не хапнала и преживявала, ако може да се каже така, своето униние. Това неприятно чувство, то те бичува и парализира. Нито можеш да мислиш, нищо… През цялото време мислиш само за едно и също. При това и смяташ, че си мислиш за сериозни неща, ставаш пленник на една идея. Аз й казах: „Знам едно много добро лекарство, но е нужно да се отнесеш внимателно към онова, което ще ти кажа“. И я попитах – а не се ли случи след онова униние някакво приятно събитие? И тя ми отговори, че да: „Бях още в леглото, когато в десет и половина чувам някой да звъни настойчиво на вратата – звън-звън-звън. Станах, още увита в одеялото, както бях от вечерта, наметнах си палтото и отидох да отворя. Влиза моята стара приятелка, с която учих заедно в „Арсакио“, и така радостно ме прегръща, целува ме и казва: „Сега ще ти кажа една приятна новина“ (просто подскачаше от удоволствие). От Кайро пристигнала еди-коя си, отседнала в хотел „Пангио“ на Омония. Разцелувахме се. А моята приятелка все говори и говори – помня всичко в подробности… – за това, как учихме заедно, а после тя заминала за Кайро – да преподава в един гръцки факултет. И така. Аз се съвзех, въодушевена, приятелката ми говореше само за хубави, приятни, радостни неща, и аз тръгнах с нея, взехме такси и отидохме на Омония, в „Пангио“. Там беше прекрасно, всички бъбрехме заедно, след това излязохме – нашата приятелка трябваше да си купи нещо и да изпълни някои поръчки…“ Попитах: „Е, и как си прекара?“ „Унинието се махна като с ръка“ – отговори ми. – Наистина ли?“ – „От момента, в който се появи приятелката ми, всички лоши мисли отлетяха“. – А колко време преди това беше в униние?“-„ От предиобяда на предишния ден. Пленница съм аз, пленница. Не можех да си намеря място, мъжът ми беше сърдит, излезе в същото лошо настроение, а аз после преживявах…“

 

Тогава й казвам: „И какво мислиш за всичко това?“ – „Просто не му обърнах внимание. Сега когато ти, Геронда говориш с мене, виждам, че е важно“. Аз я попитах: „Ти можеш ли да свириш на пиано?“ – „Да, някога умеех да свиря на фортепиано, но го изоставих от униние, поддържам се с лекарства. Нямам желание – казва, нито да водя домакинство, нито да се занимавам с музика, както преди. Всичко изоставих, всичко забравих“. Тогава започнах да говоря с нея за музика. „Но повече от всичко на света – добавих – е да имаш любов към Бога – това е великото нещо, което пленява душата“.

 

Любовта към Богатова не е просто действие на душата, насочено към Бога. Важното е , че вследствие на него Божията благодат изпълва душата и я прави друга. Тоест това, което е овладяло душата на тази жена, е било силата на нейната душа, което лукавият, вместо да й позволи да се въплъти в нещо друго, я е превърнал в униние и така я е измъчил.

 

Посъветвах я да започне постепенно да свири на пиано и преди всичко да се моли, като се стреми да разбере значението на молитвата като средство да познае и възлюби Бога. Приведох й примери, които често можем да видим – как някоя майка обича своето детенце, притиска го до себе си и го целува до самозабрава. Така и ние сме длъжни да възлюбим Христа, до самозабрава. Казах й по какъв начин може да превърне унинието в радост. В нашата православна вяра има множество примери за това. Нашите светии са изнамерили способ, с помощта на който унинието се превръща в радост – те са знаели, че предават себе си на Бога. Чрез любовта към Бога, молитвата и това, за което апостолите говорят с гордост – „радвам се в своето страдание“. У тях също имало силно съкрушаващо чувство на униние, но те се отдавали на Бога със силата на своята душа, претворявали го в радост и веселие чрез молитвата си към Господа.

 

Имах един съсед, който ми казваше: „Истинско безумие, какви хора са били тия апостоли!“ Аз се постарах да му обясня. „Колко добре би било, ако и с мен би станала такава промяна! Обхванало ме е униние. Похарчих толкова много пари, обиколих цяла Европа, джобовете ми са препълнени с лекарства…“ – каза ми той.

 

В това е и тайната. Много ми се ще да ви разкажа за това, което съм видял в живота си, за хората, които са били обладани от подобни – бесовски – преживявания, когато лукавият, „моето лошо аз“, се е захранвал от батериите на нашата душа, имаща сила за добри дела, молитва, любов, радост, мир, единение с Бога. Лукавият си е постигал своето и е отнемал от нас тази енергия за добри дела и я е превръщал в „печал“ и „униние“. Така го наричат т.нар. психиатри, а за нас това е „бесовско въздействие“. Ние го наричаме „празнота“, „помисли“, „бесът на празнотата“, „бесът на блудството“, „бяс“, „бяс“, „бяс“. Съществуват различни бесове за всяко бесовско въздействие, на което са подложени хората.

 

При мен беше един младеж, който се държал ужасно у дома си, издевателствал над родителите си и те много страдали. Тогава решили да го доведат при мен. Когато дойде, се занимаваше с градината, с това и онова, харесваше му да тича и да изпълнява задачи, дойде на себе си – изчезна всякаква угнетеност. Взе да чете книги, четеше за градинарство, за растенията, взе и църковни книги, четеше ги и беше много доволен.

 

И ето че веднъж ми казва: „Изпитвам голямо изкушение, Геронда, не мога да остана повече тук, вече те опознах добре, изправих се духом, но сега ме нападат много помисли и искам да си тръгна, не мога да остана повече тук“. Питам го: „Точно сега, в това време?“ – „Да. Не ми пречи, трябва да си отида“. Казвам му: „Добре. Но сега трябва да си почина. Можеш ли да ми почетеш малко? Да послушам Псалтира и да заспя така, потопен в неговите слова…“

 

Имам такава привичка – когато се потопя в нещо, то така ме обзема, аз заживявам с него, и ми става много приятно. Облягайки се на стасидията малко назад, потопен в нещо, което слушам, заспивам. Като шофьор на равен път – той се загледа в него, дръпне се назад, заспива, и колата отива настрани. Така съм и аз с Псалтира – ако лежа и внимавам в дивните му слова, веднага ме кара на сън.

 

Дадох му книгата, за ми почете. Пита ме: „А откъде да чета?“ – „Отвори, – казвам му, на кое да е място; най-важното, чети ясно, защото се дразня, когато четеш непонятно“. Той отвори Псалтира и започна: „Господ е мое просвещение и мой спасител, от кого да се убоя? Господ е защитник на моя живот, от кого да се страхувам?“ Започна да повтаря това непрекъснато, до момента, в който ми каза внезапно: „Геронда, заспа ли? Никъде няма да ходя“. – „Какво стана с теб?“ – „Е – казва – докато четох Псалтира, не знам как, но почувствах радост, така прекрасна, че не искам да ходя никъде. Знаете ли, всички тия остарели методи на невропатолози и психиатри… трябва да отида и да им кажа, колко грешат, когато дават на хората наркотични средства! Какво ли от тези „лекарства“ не съм вземал! Просто се помолих, слушайки Псалтира, както ми каза ти, Геронда, и ето, моля ви се – бесът изчезна“. Казвам му: „И какво сега?“ – „Искам да остана с тук, при теб“. „Е – казвам му – тогава чети, и ката се измориш – спри! Дотогава ще съм заспал. Остани“. Когато се събудих, той потвърди думите си: „Край, оттук повече не мърдам“.

 

Ето и тази жена, за която ви говорих в началото, пак започна да се занимава с музика, отиде и се изповяда пред един свещеник (той се оказа много добър, просто свята душа). Тя се занимаваше всеки ден с нещо – ходеше на изповед, други неща… По-нататък доведе и мъжа си, той също се изповяда, напълно се промени и техният живот се нормализира.

 

Ето в това е тайната – как човек може да се промени? Ако осъзнае, че това, което живее в него е зло и се замисли за доброто. Малко трудно е, но ако се подготвиш… А подготовката се съдържа в придобиване на смирение – е! Именно в смирение. Такива хора, склонни към униние, нервни, разстройващи се по всякакъв повод, не понасят да ги докоснеш, да им дадеш съвет. Но само разумът казва „невъзможно е“. Аз им казвам: „Направи така, както те съветвам, бедничкият ми, и зарежи онова, което ти казва разума. Кажи: Ще послушам своя Старец“. – „Ама не, не мога да направя това“. Разбирате ли? В това се проявява нещо бесовско, нещо, което живее в човека, както в дивака посред пустинята. Искам да кажа, че да се промениш, не е проста работа. Това е изкуство, и то се състои в това, не просто да се промениш, а да успееш да привлечеш Божията благодат. Именно тя ще ти помогне да се съединиш с Бога и да се предадеш на Бога, и тук вече не става въпрос за това, да мислиш и премисляш , как ще дойде противоположния дух и ще ти нанесе удар отзад. Него вече го няма, той си е заминал, разбра ли? Ти си го прогонил, без да го осъзнаваш.

 

Сега ти си се посветил на друг и живееш в него и вече не мислиш, какво прави бесът зад гърба ти. Всички тия бесовски преживявания, които наричаме леност, отпадналост, празнота, безнадеждност, разочарование… – как още ги наричат, а – неувереност… Наричат ги с много имена, измислени от психиатрите, за да не употребяват думата „бяс“. Нали всъщност „дявол“ е догматическа отлика на нашата вяра. Ако я изкарат от Православието, то всички религии ще си заприличат. Разбирате ли?

 

И така, това е велико изкуство – да се предадеш на Божията любов. Най-великото от всички. Разбира се, ти можеш да правиш сам много неща по човешки, но най-великото е – да се предадеш на Божията любов, да служиш на Бога, да се молиш. Но ако не се научиш на смирение, то каквото и да правиш, няма да успееш. Само прибягвайки до наркотични средства, ще се мъчиш да се успокоиш и да заспиш. Но нищо няма да се промени. Не си набивайте в главата, че можете да се излекувате с помощта на добри лекари или добри лекарства. Вероятно, в момента когато лекарството действа положително, ще се въодушевите, лекарят ви е дал лекарство и то ще помогне. Но скоро изкушението отново ще те настигне. Великата тайна е в смирението.

 

Още нещо искам да ви кажа – нужна е работа, нужен е интерес към живота, към изкуството, градината, цветенцата – всичко това е важно. С какво ще ви помогнат психиатрите, психоанализаторите, психотропните вещества и наркотиците? По-добре изучавайте Свещеното Писание, имайте интерес към православната вяра, към любовта Божия.

Идете си с мир.

 

 

източник: Православие ру

 

 

За коварната страст, която може да те побърка

Октомври 31, 2016 in Беседи, Начална страница

 

 - Как да не се предадеш, да не изпаднеш в депресия от нарастващите предизвикателства на времето и невъзможността да им отговориш? Как съвременният човек да не се побърка от постоянния натиск?

 

- На езика на светите отци депресията се нарича униние. Тъгата е разновидност на унинието. Тя може да бъде светла – носеща радост, полезна, когато човек тъгува заради своите грехове, лоши постъпки – в резултат на нея се появява покаянието. Но има и неразумна тъга – когато човек е изгубил нещо (например, положението, което е заемал) или е загубил близки хора – и затова тъгува и се тревожи твърде много. Ако той не пресече веднага тази страст, следва хроничната ѝ форма – унинието, когато целият живот става мъка: всичко изглежда сиво и дори това, което преди е носело утеха – музиката, приятелите, не е способно да го зарадва.

 

- Това е опасно състояние, защото намирайки се в него, човек върши много глупости – понякога непоправими.

 

- И най- страшното е, че той предава това състояние и на другите. Без да искаме, ние се заразяваме с лоши неща един от друг. А когато се намираме сред радостни хора, ставаме весели, ставаме оптимисти.

 

Важно е да го разбираме и да не задържаме тази страст в себе си, защото тя не само оказва влияние върху нашето настроение, а ни разрушава физически отвътре. В резултат на унинието се появяват различни болести, нарушават се отношенията с близките. Освен това униващият човек трудно се настройва на вълните на молитвата.

 

Това е една от най-коварните страсти. Тя може да се появява и без видими причини. Например, започва да измъчва някои хора с еднообразие и да подтиква към всевъзможни развлечения. В резултат човек губи много скъпоценно време напразно, вместо да се заеме с полезен труд. Особено това се наблюдава сега, когато активно се разпространява интернетът и свързаните с него неограничени възможности. Ако човек няма вяра и страх Божий, той губи не само много време, но и директно, често без да осъзнава това, разрушава себе си, като влиза в нецеломъдрени сайтове. А ако в това блато попадне един християнин, той може напълно да забрави за своето християнско призвание, за отговорността си пред Бога, и да погуби себе си.

 

- Кои са първите признаци на унинието? Апатията, липсата на интерес към живота, към хубавото… Как да не пропуснем самото начало на болестта?

 

- Обикновено хората, изпаднали в униние, казват:”Всичко е лошо,всичко е безнадеждно, навсякъде са само крадци и лъжци”. Това са първите признаци.

 

Свети пророк и псалмопевец  Давид също пише в един псалом, че всичко е лошо, че не вижда нито един праведник наоколо: Развратиха се човеците, извършиха гнусни дела; няма кой да прави добро (Пс. 13). Но Давид е разсъждавал така не поради униние, а защото в светлината на Божественото е виждал несъвършенството на околните. Той е гледал „ отгоре ‘’, а ние се опитваме да гледаме на света „ отдолу ‘’, от кулата на болестното ни състояние, на душевното късогледство.

 

- Нима, когато всичко е лошо, проблемите са само в човека? Този, който в сърцето си има небе, вижда всичко по-различно, безоблачно. Но когато се редуват неприятности, проблеми в работата, с децата… Това е повод  да се разстроиш.

 

- Почти няма човек, който да не се разстрои в такава ситуация. Но е важно веднага да събереш сили, да се концентрираш, за да преодолееш това изкушение.

 

- Как?

 

- Ние, християните, имаме най-надеждното средство за всички проблеми – това е молитвата. Дори ако в състояние на тъга и униние изобщо не искаме да се молим, много е важно да накараме себе си  да го направим. Дори въпреки себе си.

 

- Дори едно „ Господи, помилуй”, ако не можем повече?

 

- Разбира се. Освен това, ако не искаш сам да се молиш, поне помоли за това други хора. И тогава постепенно състоянието на униние ще премине. Има такава народна поговорка: „Молитвата и трудът всичко ще преодолеят” (Молитва и труд все перетрут” –рус.). Освен молитвата, е важно да накараме себе си да извършваме някаква полезна дейност. Унинието обикновено се засилва тогава, когато човек не е зает с нищо. Не случайно преподобни Йоан Лествичник поставя знак за равенство между унинието и леността.

 

- Какво се случва по време на молитвата?

 

- Човек възстановява загубената връзка с Източника на живота – Бога, Който е благодат, любов, радост. И тогава, каквито и скърби да връхлитат върху него, дори и най-тежки, на смъртно легло, вярата и молитвата му помагат не само да не губи бодростта на духа, а дори да се радва.

 

източник: списание “Амвон” храм св. Атанасий гр. Варна

За да унива унинието

Август 25, 2015 in Беседи, Начална страница

 

Из „обичайното” по време на изповед, по-точно – когато вече е свършила:

 

- Защо сте натъжен? Унивате ли?

 

- Унивам, отче. Силно.

 

- Защо така?

 

- Като че ли няма нищо страшно, но обстоятелствата са такива…! В работата не се получава това, което искам да направя. Имам чувството, че строя, но някаква зла сила разрушава всичко. Вкъщи постоянно се караме за глупости, измъчих се. Здравето също не е много добре, трябва да започна да спортувам, но все не мога да се организирам.

 

- Много сте потиснат… Трябва да се постараете по-скоро да излезете от това състояние.

 

- Опитвам се! Постоянно се чудя как да оправя нещата в работата, как да си подобря отношенията с жена си, как да намеря време за спорт… Но ще стане, ще го направя!

 

Без всякакво съмнение унинието е една от най-страшните и разрушителни болести на човешката душа. Ако другите страсти, овладявайки човека, го карат да желае нещо, да се стреми към нещо, активизират различни процеси, то унинието, без да спира действието на тези страсти, постепенно довежда човека до пълно парализиране. Който е попаднал под негово влияние, прилича на цвете, покрито с непроницаем капак, лишено от светлина, въздух и вода, съхнещо и вехнещо.

 

И странна работа: въпреки безсилието, опустошението, предизвикано от унинието, униващият човек често много и тежко съгрешава. И от греховете, тяхната тежест и помислите за посмъртно наказание унива още повече. И така обикаля в този затворен, страшен кръг, без да знае, как да излезе и да се освободи от него.

 

При това една от главните грешки, колкото и странно да звучи, е точно този, споменат по-горе стремеж „да променя всичко”, по-точно – виждането на панацеята в това: с „промяната на всичко” – онова, което го кара да унива, човек свързва и промяната на своето душевно състояние. Изглежда логично. Но…

 

Какво да правим, когато не можем да променим външните обстоятелства? Ако полагаш всички възможни усилия, търсиш решения, дори молиш за помощ тези, които могат да помогнат, и се молиш, разбира се, а всичко остава по-старому? Или още по-лошо – ситуацията изобщо, по никакъв начин не зависи от теб. Какво тогава? Да продължаваш да униваш, като преуспяваш „в злото”?

 

Струва ми се, не, това не е правилно. Всички сили трябва да се вложат не толкова в „решаването на проблема”, а преди всичко в борбата с унинието. Победата над него – това е първостепенната задача! Тогава ще се появят сили и за всичко останало.

 

Лесно е да се каже, но не е лесно да се направи? Безусловно, както и всичко, което се отнася към нашето спасение. Царството Божие как се взима? Със сила. „И насилници го грабят” (Мат. 11:12). Човек може да няма сили да промени обстоятелствата, но винаги може да промени своето отношение към тях. Преподобни Антоний Велики казва: „Нека това, което ти причинява скръб, стане източник на радост.” Звучи чудновато, загадъчно, парадоксално, нали? Сигурно… Но християнският поглед върху живота нерядко изглежда парадоксален за страничния човек. А същността тук е именно в християнския поглед.

 

Болен си и болестта не те напуска? Но нали Господ ти я изпратил, за да се усъвършенстваш в търпението, да преуспееш в християнското мъжество. Нима тази мисъл не е способна да те утеши? Притесняват те неблагонамерени хора, обиждат те, досаждат ти, преследват те за нищо? Но нима чрез това ти не ставаш по-близък на Онзи, с Когото са постъпвали по същия начин, а после – дори Го разпънали? Не ти върви в някаква работа, ти се мъчиш, но нищо не излиза? А не ти ли е хрумвало, че Господ по някаква особена причина не ти помага, а, напротив, те възпрепятства, защото в края на краищата тази работа ще донесе вреда, а не полза? Ти се трудиш, подвизаваш се, за да се научиш да преодоляваш изкушения, да водиш истински, приличен християнски живот, но все падаш и падаш? И те боли, и изпитваш горчивина? Но помисли: Господ вижда и труда ти, и ревността ти, но допуска тези падения, за да… се смириш, защото иска да те научи на най-важната и най-високата добродетел.

 

Победата над унинието е винаги дело на вярата. Нейна проява, свидетелство за нея. При това не е задължително вярата да е силна, велика – нека да е само колкото синапено зърно, нека просто я има. Духът на унинието се стреми да я умъртви, да отнеме от нас този дар, защото знае силата му. Не трябва да му отстъпваме по никакъв начин!

 

Трябва да представим всичко най-светло, най-радостно пред взора на нашия разум, да го въведем в тъмнината на сърцето си: случаите на Божията помощ, примерите на Неговата милост към нас; мисълта за това, че не винаги сме били толкова неуспешни, колкото сега; увереността, че и ние ще видим светлина в тунела. И задължително да благодарим на Бога – за всичко! Дори ако сърцето ни не откликва, да благодарим просто с уста. И още – да правим всичко обратно на унинието, обратно на това, което иска то. И задължително самото то ще започне да унива и ще избяга. Дори няма да забележим как.

 

Източник: Православие ру

 

 

 

 

Самотата е ад

Ноември 23, 2014 in Беседи, Начална страница

 

- Мнозина биват разяждани от самота. Ето старецът: жената е умряла, децата са пораснали, той е сам. Или момиче, вече минава тридесет, а така и не е срещнала своята половинка. Друг живее в голямо семейство, но чувството за самота не го напуска. Къде е причината?

 

- Самотата е ад. Самота е когато човек чувства, че е сам. Но сам е само дяволът. Кажете ми, подвижникът, който живее в гората сам ли е? Не! Защото в него е Христос.

 

Проблема на самотата не е в това, че си сам вкъщи. Това е отсъствие на Бога в твоята душа – в това е най-великата самота на човека. Днес човек може да живее в многомилионна Москва, до него да гъмжи от хора, или в блока, в който живее, да има огромно количество съседи и той все пак да е самотен. Човек може да живее в семейство, да има деца, жена – има толкова мъже, жени, бащи, майки, които живеят по 4-5 човека под един покрив и те са самотни!

 

Работата е там, че когато в тебе, на първо място в душата ти Го няма Бог,  второ, за тебе не съществуват другите хора, ти се затваряш в себе си. Ти не обичаш другия, не мислиш за него. Това се среща много често и в семействата. Изходът не е в това, да търсим любовта на другите към нас, мислейки че това ще ни избави от самотата. Изходът е в това, ние сами да открием Бога. Тогава и да сме сами, Бог ще е с нас и ние няма да почувстваме самота.

 

източник: правмир. ру

 

Кога възниква депресията

Ноември 18, 2014 in Беседи

 

Той е напуснал света и се подвизава в подножието на планината Шуряну в пост и молитва, в радостта на пребиваването със своите братя в Христа. Завършил Художествена академия, иконописец и фотограф, отец Пантелеймон е и удивителен разказвач, чиито слова, напоени с благодат, са извели хиляди млади хора от душевната криза.

 

Никой не може да се реализира извън любовта

 

Днес, повече от когато и да било, изглежда, че сме стигнали в задънена улица. Статистиката свидетелства, че всеки десети румънец страда от депресия. Какво ни казва това за времето, в което живеем?

 

– Светът, засегнат от депресията, е лишен от радост и любов. Този свят е самотен и отчужден, ненавистен, загубил своите ориентири, свят, в който е изчезнало вертикалното измерение и човек се развива само по хоризонтала на съществуването, в безкрайно и пусто разнообразие. Това е свят, на който няма какво да кажеш. Свят, лишен от Бога, в който радостта често се бърка с удоволствието. Докато истинската радост е свързана с много по-дълбоки механизми, тя, на първо място, е реализацията ти като човек и е тясно свързана с преуспяването в духовния живот. Депресията възниква тогава, когато хората не разбират своето предназначение, смисъла на своето съществуване на тази земя.

 

- Никой от хората, страдащи от депресия, не се е избавил от натрапчивата мисъл, че животът е лишен от смисъл. Ние не избираме да се раждаме или не, както не избираме кога да умрем.

 

- Единственият смисъл на живота е спасението. Само че хората често си мислят, че спасението е нещо такова, което ни се дава след някаква окончателна присъда, ако сме направили някакви добри дела. Спасението е блаженство, това е рай.  Раят това не е някакво място. Раят е състояние на взаимоотношение с Бога, което се преживява още тук, на земята. Трудно е да се възлюби идея. Затова Бог е станал Човек, за да ни научи, че ние можем да Го обичаме, обичайки тези, които са до нас.

 

Спасението е динамика на взаимоотношения на любов с всичките ѝ възходи и падения. Никой не може да се реализира извън любовта, извън някакво взаимоотношение. Хората забравят, че Бог не е сам, Бог е взаимоотношение (Троичност), а ние сме създадени по Негово подобие. Радостта иска да бъде споделена, тя не се изпитва в самота. Затова казват, че най-голямото щастие е да обичаш и да бъдеш обичан.

 

- Вие сте и свещеник. Търсят ли страдащите от депресия утешение в манастира?

 

- Мнозина идват, за да намерят покой в манастира, но това не означава, че те с лека ръка разкриват своята душа. Те могат да се разпознаят по външния вид. Нещастният човек е човек без сияние в погледа. Той е подтиснат, прегърбен, мрачен и често агресивен. Когато човек е недоволен от себе си, е агресивен. Той е като ранен звяр, който страда, опасен е и не дава да му се помогне. Но в болшинството от случаите зад насилието не се крие злоба, а страдание.

 

Бог никога не предава

 

- Животът никога не е бил толкова лек, както сега. Въпреки това страданията в света стават все повече. Откъде идват?

 

- Депресията е състояние на падение. Тя възниква поради това, че душата няма мир сама със себе си, с Бога и с хората.Това е състояние на конфликт, вътрешен разрив между душата и разума. Отсъствие на равновесие. Депресия на първо място означава отсъствие на любов. Хората страдат, когато не могат да намерят за себе си приют в душите на другите. Когато хората не могат да открият безкористна поддръжка от страна на себеподобните, те се обезкуражават и в отношенията с Бога, те трудно могат да си представят любящия Бог. Обаче дори и хората да предават, тъй като са немощни, то Бог е единственият, Който не предава никога.

 

Все пак е много трудно да се достигне такава мяра на взаимоотношение с Бога, без да имаме отношения с хората. Ние се нуждаем от потвърждение от страна на себеподобните, че не сме безполезни в този свят. Затова е невъзможно избавлението от депресията без тази безусловна любов, която не търси нищо в замяна, която не съди и не обвинява, а приема и успокоява.

 

- Обичайки истински отчаялите се, можем ли да им помогнем да се излекуват?

 

– Ние следваме да сме един за другиго Бог, да ги успокояваме, да обнадеждаваме и даваме приют като пристанище по време на буря. Да ги покровителстваме и да бъдем убежище за тях. Когато храниш другия, ти в действителност храниш Бога; когато го прегръщаш, той като че ли се облича с тебе и на него вече не му е студено.  Когато му говориш, той се сгрява от думите ти.

 

Любовта е единственото спасение. Аз съм срещал хора, които преодоляха в себе си състояния, близки до патологията. Те не бяха мирни, защото не можеха да простят, това състояние ги пречупваше, вътрешно ги разрушаваше. Когато успяваха да простят, да се примирят, да приемат в сърцето си тези, които са сгрешили спрямо тях, тогава поразително се променяха.

 

Само трябва да имаме търпение. Единствено встъпвайки във взаимоотношения на любов с другите, можем да утолим жаждата на човека. Когато човек намира покой в някаква връзка, той идва на себе си. Но за това трябва да се избавим от обсебването със своето „аз”.

 

Тоест да се откажем от егоизма?

 

– Егоизмът, собствената воля са нашите най-големи врагове. Те тиранизират и нас, и другите. Ние не можем да имаме дълбоки взаимоотношения с другите, без да отхвърлим себе си. Ако аз не отхвърля себе си, то ще изисквам от другия той да прилича на мен, тоест, да се настройва като мен в мисленето, чувствата, да вижда света точно така, както и аз. Това значи да го поробиш, да го лишиш от свобода. Тогава изравнявам неговото същество с нула и той повече не може да се развива.

 

Той започва да се защитава и да се отдалечава от мен, защото чувства, че се старая да го  премахна, дори ако компенсирам това с нещо външно. Давам му подаръци, но фактически аз го овладявам, поробвам го, превръщам го в аксесоар, с който мога да се украся. В края на краищата се чувствам отново толкова самотен.

 

Когато си освободен от собствената си обсебеност и от служението на собственото аз, ти започваш да мислиш истински за другия. Мислиш какво да направиш за него, без да чакаш той да те помоли. Да го чакаш вкъщи с някаква вкусна храна? Да му донесеш чаша вода? Да му дадеш място? Кое може да е по-прекрасно, от това да отидеш да го завиеш с одеялото, за да не изстине, когато заспи?

 

Парадоксът е в това, че само когато отхвърлиш себе си, ти се откриваш, намираш и другия. Ти го покоряваш, когато се отказваш да го покориш. Колкото по-силно искаш да подчиниш и контролираш, толкова си по самотен. Колкото повече се отдаваш в услуга на другите, толкова повече си обкръжен от хората. Хората би следвало да приличат на свещи, които, изгаряйки сами, светят и сгряват другите.

 

Ти си щастлив не когато събираш, а когато даряваш

 

- Неудовлетвореността от това, което имаш, също предизвиква депресия. Мнозинството от хората вечно се измъчват по нещо „друго”. Животът им постоянно е на друго място. Защо те не намират своето място и смисъл?

 

- Зад множество търсения на човека в действителност е скрита неговата потребност от Божественост. Хората търсят състоянието на Бога. Те страдат от своето безсилие, чувстват, че биха могли да бъдат нещо повече от това, което са. Те обикновено пренасят това нещо извън себе си, вместо да го акумулират навътре. Стремят се да имат, а не да бъдат. Стремят се да владеят, вместо да даряват.

 

Неправилно ориентирана към ценностите на този свят, тази мъка започва да се смесва с фрустрация (емоционално състояние на човек, излъган в своите очаквания или лишен от възможност да постигне силно желана цел-бел. прев.), защото крайните неща не могат да удовлетворят душата.

 

Някои хора имат всичко, което им е нужно: работа, която са искали, достатъчно пари за целия им останал живот и дори известност… Въпреки това, те са дълбоко нещастни. Какво не им достига?

 

– Тези хора имат предметите, които са искали, купили са си и кръг от хора, но са изпуснали взаимоотношенията с другите. Те са зависими от материалните неща именно поради своята неувереност в съществуването на друга реалност. Ако си наясно, че има вечност, с лекота се отказваш от материалните нужди. Вече не събираш отчаяно. Не се боиш за утрешния ден, придобиваш увереност, което значи, придобиваш вяра.

 

Материята сама по себе си не може да донесе щастие, също както и художествената или интелектуална слава.  Не ставаш щастлив когато събираш, а когато даряваш. Ценностите, без значение дали са материални, духовни или интелектуални, трябва да се събират, за да бъдат подарени. Материята е нужно да се преобрази, тя трябва да придобие духовна ценност посредством нашите добри и щедри постъпки.

 

Човекът, когато се пресилва да натрупа материя с егоистична цел, да събере имущество, просто го изземва от неговия естествен оборот –да бъде на служба във взаимоотношенията между хората. Но материята е винаги една и съща, тя не се умножава. Удивително е, когато се замислиш, че водата, която пием, е една и съща, в същото количество, както и преди хиляди години. Това е същата вода, която циркулира, която не е напуснала планетата. Един и същи дар за всеки от нас.

 

Аз забелязвам в много съвременни младежи някакъв нещастен мазохизъм. Те преживяват страданието със сладострастие, като че ли се хранят с него. Сами си свиват гнездо в депресията.

 

– Съществува едно извратено, меланхолично удоволствие, човешка болка с романтичен произход – да се наслаждаваме на някакви страдания само защото те засягат в нас нещо от другата страна на инстинктите, дават на човека да почувства своята душа жива и вибрираща. Неспособни да поемат по спасителния път на радостта (което предполага извършването на добродетелите), те избират удобния път на неспасителното страдание, което ги обрича на това, во веки да не излязат от това състояние.

 

Да изпитваш удоволствие от болката, това е аномалия на душевното развитие. Това е удоволствие, не радост!

 

Това услаждане от страданието е също способ за самоутвърждаване на слабите хора. Много по-лесно е да се самоутвърждаваш разрушително! Това е форма на изход от анонимност, потребност от съчувствие, това е несъзнателно измолване на внимание.

 

Не може да сме щастливи всяка минута

 

Където и да погледнеш, отвсякъде се пропагандира моделът на успешния, вечно усмихващ се човек. Щастието е императив, а депресията позор, срамно клеймо. На фона на подобен натиск от страна на обществото, невъзможността да се радваш потапя някои хора още по-силно в отчаяние.

 

– Предпоставката, че трябва да сме щастливи всяка минута от своя живот, е в основата си погрешна и поражда твърде много фрустрации, защото хората встъпват в състезание с нереален, утопичен модел. Животът – това не е постоянно щастие, също както не е и постоянно усилие. Животът е преплитане между страдания и радост, а радостта често идва като награда за усилието, идва от изпълването на някакъв дълг, обязаност, от това как работиш с тези таланти, които са ти дадени. Бог се е трудил шест дни, а на седмия починал.

 

Обсебеността от щастие на всяка цена е пагубна. Това значи, че твоите желания са те изпреварили в живота и са станали неестествени. Главното е да не искаш това, което е невъзможно и да се радваш на това, което имаш: и на хубавото и на лошото, да намираш смисъл във всичко, което се случва с теб. Да изпълваш със смисъл всяко изпитание в своя живот.

 

Ако премахнем жизнените тежести и усилия, то ще отстраним и радостта. Безметежен живот прекаран в удоволствия, е живот, в който изпускаш възможността да се самореализираш. Само опитите, платени с дискомфорт и жертва, оставят следа в съществото на човека.

 

Мислейки за ползата, която получаваш, ти вече не гледаш със страх на трудностите и страданията в живота. Ако погледнеш на състоянието на нещата от гледна точка на вечността, то от този свят ние ще излезем само с това, което сме станали.

 

Попадайки в ръцете на психолозите, депресията се лекува като болест. Предлага се даже методи за изход от депресията в десет стъпки… Можем ли да преодолеем душевните страдания по рецепта?

 

– Въобще няма да дойдеш в добро състояние без духовен подвиг. Радостта не идва иначе, освен от своя източник, който е Бог, не идва по друг начин освен преживявайки любов. А за това е нужно да очистим очите си и да видим в другия Божи образ. Да преминем от негативите (негативите не се отнасят до дълбините на съществото,  а са нещо случайно в него) и да погледнем по-дълбоко.

 

Когато обичаш някого, казваше отец Юстин, настоятел на манастира Оаша, ти си като в скафандър, с който проникват до дълбините на океана и изнасят на повърхността съкровища. Когато обичаш някого, ти го въодушевяваш, активизираш в него сили, за които той е нямал понятие, че съществуват в него. Сили, скрити на дъното на океана.

 

Нашето ставане като човешки същества е невъзможно без любов към другите. Всеки човек разкрива в нас някакъв друг аспект на нашето битие в света. Ние можем да сме много различни в зависимост от това, колко дълбоки отношения активираме в себе си. Само чрез преживяване на взаимоотношения ние разкриваме себе си и се придвижваме напред към нашия истински образ, който е неизчерпаем, който е Бог в нас. Но, за съжаление, ние разкриваме един другиму само 1 % от това, което бихме могли. Ние преживяваме силно умалена форма на себе си. Ние сме много стиснати със себе си, не си даваме право на живот, на ставане. Ние не се обичаме както следва.

 

Някои хора се пречупват даже от незначителни изкушения, а други, макар да ги постигат безкрай трудности, вървят по живота с вдигната глава. Защо едните имат сила да противостоят, а другите не? Нима тестото, от което сме направени, е толкова различно?

 

– Че животът на едни е много тежък, не е поради това, че животът е такъв само по себе си, а поради това, че те не са разположени да виждат и светлата страна на жизнените трудности. Затова главното е да намериш смисъла на всяко изкушение или страдание, с което се сблъскваш. Ако го напълниш със смисъл, то ще намериш сила и невъзмутимост, за да вървиш напред с изправена глава. Ако не намериш в него смисъл, то ще се стигне до това, то да те пречупи.

 

Ако човекът не се сблъскваше със страдания, той би бил крайно повърхностен. Само жизнените изкушения го заставят да мисли по-дълбоко. Когато всичко при него е добре от всички гледни точки, той стига до застой, живее на повърхността, не живее с цялото си същество.

 

Не трябва да се боим от страданието. Христос ни е научил как да се освобождаваме от него. Той Го е изгонил от Своя земен живот, преминавайки през страха от глада, неспането, болката, даже страха от смъртта, който ни държи в робство. Стоейки по-горе от страха, Той бил свободен.

 

Страхът от тежките жизнени изкушения ни блокира и ни възпира и ни пречи да сме нещо повече от това, от което сме. Трябва да имаме мъжество да мислим за по-величествен живот. Трябва да имаме мъжество да мечтаем и да виждаме себе си по-горе от нашите страхове и немощи.

 

Действително щастливите хора не знаят, че са щастливи

 

Отче, вие живеете в рая на земята.  А в градовете безумието и депресията се чувстват като у дома…

 

– Истинският свят е този, който е създаден от Господ, а не този изкуствен, който е създал човекът. Монасите, казват, оставят света. А ние обичаме да казваме, че ние сме влезли в света, докато гражданите са излезли от него. Какво щастие само е да чувстваш ритмите на природата, да усещаш пролетното пробуждане на пръхкавата, влажна земя, да виждаш как са напукали пъпките!

 

В града, сред толкова комуникационни интерфейси, се е загубила красотата на живота, тази обредна красота на поведението, на жестовете и словата, чрез които ти отдаваш чест на намиращите се с теб. Тя е заменена от велика наглост и велика дързост. Селянинът е умеел да изпълва всичко с красота и смисъл, включително до дрехите, които обличал. Всяка шевица имала значение. Инструментът му също бил украсен. Ако отивал в полето, пеел, за да направи своя труд по-приятен.

 

Днес човек не се радва на труда си, защото за него той е само средство за получаване на пари. Този утилитаризъм, толкова натрапчив в града, е довел до загуба на духовното измерение на живота. В творението вече няма тайнство, във взаимоотношенията ние вече не виждаме тайната на другия, гледаме на него от гледна точка на неговата производителност и експлоатация. Ние експлоатираме един другиго и сме готови да експлоатираме даже Бога.

 

Какво можем да направим, за да преодолеем тези недостатъци, да се изцерим душевно?

 

– Всеки от нас може да се издигне над живота, ако напълни със смисъл всичко, каквото прави, ако чрез всичко, което върши се приближава до Бога. Освещаваш се не само чрез молитвата или ходенето на църква, но и с всяко свое дело и жест. От това, как стоиш, до това как работиш, как се готвиш за храна, до това как садиш цветя, как говориш с човека, как лягаш да спиш – всички наши ежедневни жестове трябва да се преобразят. Чрез любовта, която носим. Нужно е да изпълним всичко с богоприсъствие, смисъл, тайнство, красота и радост.

 

Казват, че истинската радост е дълбока, но при все това, тя се оказва преходна. Защо не можем да я зафиксираме, да я спрем на място?

 

– Не трябва да гледаме на радостта като на наркотик, чрез който да забравим за страданията на този свят, не трябва да я търсим като бягство. Не трябва въобще да я търсим! Хората, които действително са щастливи, не знаят, че са щастливи, защото измерват своето щастие с щастието на другия. Те са излезли от себе си и живеят за другия. Щастието идва само. И идва като дар за тези, които умеят да търсят другия и Бога.

 

Всички тези възвишаващи ни пикове на щастие са точно нещо избухващо в течението на живота – това са промеждутъчни степени. Това е отдих, награда за всяка премината степен, след която не бива да спираме. Под сянката им Христос ни дарува мир, който никой няма да ни отнеме. Той ни дарува мир и тази постоянна радост, която премахва нашите окови и ни прави свободни.

 

превод от руски

източник: православие ру

 

Хората са затворили прозорците към Рая

Ноември 12, 2014 in Отечески съвети

 

 

 

Всеки човек се изкушава, увлича и подлъгва от своята собствена похот. Зачената, похотта ражда грях, а извършеният грях ражда смърт – казва св. Ап. Яков.

 

Основно човекът се измъчва от гордостта и егоизма. Те разрушават неговите отношения с околните.

 

Затова живеем в епоха на психолози и психиатри. Но ако сме смирени и в нас има любов, тогава няма да имаме проблеми.

 

Смиреният не се бои да падне, защото няма къде по-надолу да отиде. Каквото и да се случи с него, той остава спокоен и мирен. В когото има Христова любов, тогава всичко в него е просто и е наред.

 

Гордостта и себелюбието са основният враг на живота в Христа. Тези погубващи страсти отблъскват и дезорганизират съзидателните духовни сили на ума и предизвикват непоправими психически разтройства. Те приемат измерения на невротическа гордост на нивото на логиката и волята. И в края на краищата успяват да издигнат стена между душата и Христа. А човекът, когато живее без Христа, губи човешкия си облик, демонизира се и душата се травмира. Лекарите наричат душевните травми душевни заболявания. Но ако човек иска, може, благодарение на духовния подвиг, да се освободи от тях. Светостта го изменя и спасява. Когато душата се освещава, освещава се и тялото.

 

Хората на съвременното общество на наслажденията, имайки всичко, живеят така, като че ли нямат нищо, защото не им достига Христа. Затова кабинетите на невропатолозите, психолозите и психиатрите са пълни с болни, а лекарствата са се превърнали в бонбони.

 

С изгонването на Божията Любов от живота се изгонва и мирът и радостта Христови. Хората са затворили прозорците към Рая, а свещените обители на душите си са превърнали в единични келии на скръб, злоба, завист, отмъстителност и смут, за да се сбъднат истинните думи на Апокалипсиса: „Ти носиш име, че си жив, а си мъртъв”.

 

Но ако поискаме и вземем решение да отворим вратата на нашето сърце, за да влезе през нея Христос, за да обитава в цялата наша душа и да просветли нашия ум, тогава ще изчезне всяко затруднение, всяко разтройство и скръб, всяка болест, и тогава лекарствата няма да са нужни.

 

Превод от руски: исихазм ру

 

 

 

 

Усмихнете се! Заразно е!

Ноември 4, 2014 in Беседи

 

Живеем в трудна епоха, в която не виждаме ясно Божията воля. Тя обаче съществува, тоест има едно движение, което, ако го направиш, след това ще кажеш: “Победих!” Едно успешно движение, но не го знаеш, защото умът ти е помрачен, твоята мисъл е объркана, имаш твоите желания, искания, пристрастявания, фиксации и Бог какво да направи? Как да вложи Своята воля в ума ти и да я засади, след като си засадил толкова много твои неща? Умът ти трябва да се очисти от това, което искаш свръхмерно, да се очисти пейзажът, за да види Бог чиста нивата и да отиде и да засади Своето цвете. И да ти каже: “Аз искам едно, простота искам. Ако направиш така, ще се спасиш.” Ние обаче не искаме да изслушаме Бога, искаме си нашето, да я оплескаме, а след това казваме: “Защо Бог ме остави да се забъркам така?” Ама сега ли се сети за Бога? Създаде 500 проблема, сам ги решава, егоистично: „Така искам, сега искам, настоявам!” И сега Бог ти е виновен? Сега се караш с Бога? Построил си жилищния блок до 5-ия етаж и сега казваш: “Защо Бог позволи и къщата ми пада от земетресение?” Ама почакай –  когато поставяше основите, спомни ли си за Бога? Когато тръгваше в началото, спомни ли са за Бога? Сега ли се сети? Ах, как всичко оплескваш в живота си и след това нямаш смирението да кажеш: “Боже мой, как го направих така, какъв човек съм!…”  А се караш с Бога, прехвърляш отново топката, какво е това нещо? Не можеш да признаеш вината си. Видя ли, не издържаш вината, но трябва. Съществува болка, съществува и избавителна вина, както се казва в една книга за Достоевски – „Избавителната сила на болката в съчиненията на Достоевски”, т.е. да признаеш, че си направил грешки. И когато ги признаеш, ще се смириш.  И когато се смириш, ще поплачеш, а когато поплачеш, какво ще стане? Ще стане това, което става, когато вали -  когато вали, се очиства пейзажът, излизаш на терасата и виждаш пълната със смог Атина чиста и казваш: “Леле, виждам Егина! Как стана така?” Валя дъжд. Голям дъжд.

 

И когато падне голям дъжд, душата се очиства. Дъждът за душата са сълзите, тоест имаме още път да извървим, за да намерим Божията воля. Трябва да си потрошим главата – за съжаление така става при мнозина, които не разбират, трябва да си потрошим главата, да се смирим, да се поправим, да заплачем, да се покаем, да отидем да се изповядаме и след това да се очисти пейзажът и да видиш  Божията воля. Бог не е виновен, че не виждаш чисто. Съществува Божията воля, тя е много проста. Това, което Господ казва: това прави и ще живееш и ще бъдеш щастлив. Какво да правя? Толкова просто нещо? Да, толкова просто, но ти просто не навеждаш главата си, защото искаш да си вършиш твоето, объркваш се, замайваш се. Просто е. Я си представи твоята глава и мозък – как мозъкът да разбере целия живот, как да реши проблемите, лесно ли е да решиш сам проблема? Ти си замаян и нямаш ясна преценка.

 

В едно интервю един човек, който в миналото имал нечист дух в себе си, а след това се очистил напълно чрез молитвата на Църквата, заклинателните молитви, св. Причастие и Изповедта, го попитаха: “Как се чувстваш сега?” И той каза – чувствам се така, сякаш облак изчезна от моята глава, от ума ми. Главата ми се очисти. Това е. Когато се очисти главата ти, ще гледаш Бога и ще Го виждаш. Ще отправиш молитва и ще чуеш какво? Неговия отговор, това, което казва. Бог има уста, говори, има уши, слуша, това се казва в Давидовите псалми. Четете Псалтира, много е хубав! В него се казва: нима е възможно Този, Който е създал ушите, да не чува? След като ни е дал уши, Той няма ли? Този, Който ни е дал словото, Сам няма ли слово да ни говори?  Този, Който е дал очите, няма ли очи да ни види? Сега говорим антропоморфично за Бога, но имаме предвид, че Бог не отсъства от нашия живот, просто ние сме глухи, не виждаме ясно, не чуваме правилно, не можем да видим Неговите уста какво говорят, не разбираме. Защото говорим на друг език, не говорим езика на смирението, на простотата, на разумния живот, на скромния живот, на смирения живот. Животът ни е изключително сложен, объркан, болен. Как Бог да се побере  в тези неща?

 

Бог е толкова несложен, чист, прозрачен, смирен, но умът ти малко да се обърка и губиш Бога. Нужна е голяма простота. Затова старецът Паисий много пъти казвал на хората това нещо – че не можете да ме разберете, говоря ви и не ме разбирате, умът ви е объркан. Един юнак му казал: не е нужно да ми казваш какво да правя, ти ли ще ми кажеш каква е моята воля, сам ще я намеря! Намери я! Можеш ли? Дано можеш. Можеш ли? Да, ще правя каквото аз съм си намислил! Но това, което си намислил, невинаги е полезното за теб – ти може да мислиш, че е нещо добро, а накрая да се окаже нещо зло. Юнакът си тръгнал с неговата компания, но малко по-надолу се загубили по пътя, върнали се обратно при стареца и му казали: “Отче, отиваме към Иверския манастир, ние сме същите, които дойдохме преди малко. Покажи ни пътя!” „Бре, юнаци, вие знаете всичко! Защо питате?” Е, не знаем. И той им казал: “Ако не можеш да намериш къде се намира един манастир, който е на Света Гора, как ще видиш ясно живота си, как ще намериш решение в живота си, където има толкова много проблеми, затруднения, дилеми, въпросителни – не знаеш дали да тръгнеш напред или назад, да стъпиш или да отстъпиш. Видяхте ли? В живота трябва да се научим да питаме.” Така казал старецът Паисий: да се научим да се смиряваме, да навеждаме глава, да се научим да поставяме нашия ум до ума на духовника, до ума на Христос, на Църквата, който е ум на свети хора, който управлява вече хиляди години.

 

Да се научиш да се смиряваш и да казваш: кажи ми мнението си, отче! Свещеникът не е непогрешим, той не е пророк, ако има някой харизма от Бога, това е друго. Когато един човек има благодатни дарове от Бога, това е друго, но един духовник ще ти каже своето мнение, ще отправи своята молитва, Бог и теб ще те просветли, не си ли кръстен, детенцето ми? Извинявай, на некръстени ли говоря? Не си ли кръстен? Не си ли приел Господа в себе си, не се ли казва: „Всички, които в Христос се кръстихте, в Христос се облякохте”? Нямаш ли в себе си благодатта на Светия Дух?  Не се ли причастяваш? Не се молиш? Добре, следователно и ти не си лишен от благодатта на Светия Дух и Бог ще те просветли, ще ти помогне. Ще попиташ и твоя духовник, ще попиташ и жена си, ще се помолиш, Бог ще ти покаже определени събития в живота и  ще намериш решение на твоите проблеми, дилеми  и въпроси. Само смирение да имаш и Бог ще премахне твоята дилема, това е толкова просто за Него. За Него е много  просто да ти каже какво трябва да правиш. Бог вижда много далеч, тоест ти се подготвяш да купиш една къща и се питаш дали трябва да го направиш, или не. Е, сега, когато говорим, Бог знае дали след 15 години този дом ще се окаже за добро за теб, или изборът ти няма да е удачен. Той го вижда, толкова е лесно да ти каже какво вижда, да ти каже: “Детето Ми, Аз, Който виждам, ти казвам – не напредвай!” Или – напредни! И чувстваш  духовно известие, вътрешна убеденост и напредваш, и не ходиш, клатушкайки се, а казваш: “Това и това ще направя!” И то се оказва за добро.

 

Всички неща са взаимосвързани и животът ни би бил толкова прост, отморен – ако имахме добра връзка с Бога, тогава бихме разбирали всичко много лесно и просто. Нямаше да ни терзае този живот, щяхме да знаем кога да спрем, кога да говорим, кога да ударим плесница на нашето дете, кога да не му дадем нищо, кога да му дадем целувка. Помисли си детето да ти каже: „Пуших!”, а ти вместо да го удариш, да го погалиш и след това да го видиш, че плаче и ти казва: „Как ме обичаш толкова много? И как ти, който се гневиш, днес ме целуваш? Мене, който ти казвам моя грях – пуша!” Пример ти давам, откъде да знаеш как да кажеш това, откъде да вземеш силата, озарението, да знаеш кога да удариш плесница, кога да целунеш, кога да не говориш, кога да се направиш на невидял, както казва другият – направи се, че не разбираш. Не говори постоянно, остави го, бре, детето ми! И да знаеш  кога да кажеш: „Ела тук! Какво правиш?!…” Но ако е от Бога, няма да стане кавга, а ще го приеме, ще ти каже – извинявай, имаш право, удари ме още веднъж!

 

Търсим една дума, не че решаваме кръстословици от църковен тип, защото църковният живот не е кръстословица, където трябва да намерим думите, а трябва да намерим опитното преживяване. И тъй, коя е думата, която търсим? Липсва ни разсъдителност. Това е думата и това означава да знам какво ще кажа, кога ще го кажа, как ще го кажа, колко ще го кажа. И къде е границата, когато казваме: “Стига вече! Изприщи ме! Не ме замайвай постоянно! Спри и не пий! Стига вече!” Това е разсъдителността, която ни липсва. Например, твоята съпруга ти казва: толкова дни не прояви любов към мен! Значи ти си нямал разсъдителността, жена ти не е почувствала твоята обич, нежност и любов и не я показваш, нямаш разсъдителността да разбереш, че ѝ липсва любов, нежност и топлина. Защото, за да имаш разсъдителност, трябва да имаш любов. И за да имаш любов, трябва да си човек, изпитал болка, а за да си такъв, трябва да си истинен, автентичен, трябва да третираш правилно проблемите на епохата, на живота, които Господ ти дава – твоето всекидневие. Виждате как едното се преплита с другото – болка, смирение, сълзи, молитва, любов, разсъдителност, всичко се преплита. Следователно, какво правим? Това правим – слушаме малко думи.

 

Добре, днес се отклоних малко, но беше една малка стъпка, за да може  душата ти да се закваси, малко оттук, малко оттам,  ще се помолиш, ще отидеш на църква – това не е нещо отделно, не е само лъжичката от сребърния сервиз, внимавай! Църквата не означава само лъжичката, върху която има  някаква гравюра, а всичко е в комплект, ще вземеш целия сервиз, ще живееш в Църквата, за да преживееш всичко в нея. Някой обаче казва:”Направиха ми магия и идвам в Църквата! Избавих се, тръгвам си, хайде, чао! Ще започна пак стария си живот!” Господ не иска това, това не е Христов живот, това не е ерос, любов, а експлоатация и користолюбие. Трябва да бъдеш благороден, да живееш в Христос и да казваш: “Господи, за Теб и с Теб ще живея!” Както ми писа един ден: “За малко почувствах Христос в живота си, а след това Го вложих много силно в мен!” Колко хубав израз – да вложиш силно Христос в живота си, да вложиш целия си живот в Христос, да засадиш живота си в сърцето на Христос. Я си представи твоят живот да бъде засаден в Христовото сърце – и това е ставало, когато си бил кръстен, това е станало, засадихме се и влязохме в Святото Тяло Господне… Ти си  част от Тялото Христово. Ако разбереш това, ще се подлудиш, а именно, че твоят живот е в Неговия живот. Решението на твоя проблем е вътре в Христос, Той мисли за него, занимава се с него. Дай живота си на Христос, целия си живот, дай детето си на Христос, мъжа си, жена си, работата си. Влез в Христос, постави Христос в себе си и направи всичко Христос!

 

Не знам дали разбираш това, което ти казвам. Ако не го разбираш, не прéчи, в даден момент ще разбереш. И ако не разбираш с ума си – може да го живееш и да не го разбираш, има много хора, които живеят Христос и не разбират това, което казваме, т.е. като думи и формулировки, но имат опитно смирение, но не знаят да говорят за смирение, какво е това и как се обяснява. Те обаче живеят смирението. Някой друг ги ощетява, а те не го съдят, хули ги и те се смиряват, молят се, обичат го, прощават му, обаждат му се по телефона и му казват: за много години! Този, който преди няколко дена ги е наругал. Видя ли, не знаят смирението, а го живеят и не слагат табелата, която ние слагаме и казваме: аз съм християнин! Те са християни и не го знаят. Това не е ли хубаво? То какво показва?  Показва, че Христос е излязъл по улиците и събира хората. Това показва. Разбра ли го? Много е хубаво. Защото аз не излизам по пътищата да събирам хората, аз съм изряден поп. Не знам дали ти излизаш по пътищата да събираш хората, но Христос, Който не е „изряден”, нашият Господ е смирен, свят,  благороден по етос. И именно това Негово благородство го кара да не се чувства неприятно, ходейки по пътищата на нашия живот, замърсявайки нозете Си в прахта на света и да отива по домовете на грешниците, на злите, на нямащите връзка с Бога и да обича всички тях, да влиза там, където аз не влизам, за да не се замърся. Там, където ти не влизаш, защото си благоприличен, добър – там обаче влиза Христос. Колко хубаво нещо! За Господ е много хубаво, за нас е срам, защото ние сме Христовите ръце, ние не би трябвало да оставим нито един човек без връзка с Бога, нашият живот наистина да бъде християнски, да накараме другите да се замислят и да ни кажат: “Бре, приятелю, какъв си такъв? Какво имам? Какъв съм? Колко хубав човек си станал!” И когато говориш и му кажеш твоята тайна – то по-скоро не е нужно да му я казваш, а той да я вижда, разбира я и те пита: “Да не би да си църковен човек?” Той го усеща. Не е нужно да го казваш, на челото ти пише „Иисусе мой, обичам Те!” И братът, който те гледа, чувства това.

 

Сега аз говоря и ти питаш какво правим? Ти правиш, защото си на въртележката на живота и страдаш, и търчиш, имаш твоите мъки, видял си изследванията и са ти открили някаква болест, отиваш в болницата, или са ти правили операции, или имаш твоите деца… Колко деца имаш? Много – 4-5. Има много майки, които живеят това, което казваме и имат Христос в своето сърце, в своето всекидневие, в живота си. И ти също вземаш Христовия кръст и чувстваш Господ в своето безчадие, защото нямаш дете, но това какво е? Не е ли за Господа? Не проявяваш ли търпение заради Господа? Той не те ли държи и по този начин да имаш сили да издържаш и да кажеш: “Господи мой, заради любовта към Теб приемам това, което ми дадеш Ти, обичам Те! Само ми дай търпение!”

 

И тъй, винаги ходи на църква, защото там е Този, за Когото ти говоря сега. Там е Христос – в който и храм да отидеш, с врявата, с микрофоните, в който и да е храм, Христос съществува в св. Литургия. Ходи, дори и нищо да не разбираш, не прéчи. Господ ще те доближи по тайнствен начин, ще схванеш някоя дума, ще стане нещо в твоето сърце – с Църквата, с молитвата, с Акатиста към Света Богородица, с непрестанната молитва „Господи, Иисусе Христе, помилуй ме!”

 

Усмихнете се, заразно е! Ако нямате желание да се усмихнете, погледнете някоя икона на Света Богородица, целунете нейната ръка, нозете на Господа и се усмихнете след това. Защото, когато казваш: „Радвай се, Невесто неневестна!”, тя ти дава радост и ти казва: „Радвай се и ти, детето ми!” Ти ѝ казваш: “Аз съм грешен, Пресвета Богородице! Как да се усмихна?” А тя ти казва: “Радвай се и ти, детето ми, защото Аз съм Тази, чрез Която дойде избавлението в света, Която умолява праведния Съдия и чрез Която се опрощават съгрешенията на мнозина!” и всичко друго, което се казва в Богородичния Акатист. Прочетете го, за да си доставите радост!

 

превод от гръцки

 

 

 

 

 

Моята неопитност и твоето коварство ми слагат препятствия

Октомври 1, 2014 in Беседи, Начална страница

 

 

 

 

За вярващия човек всичко е възможно. Тези от нас, на които е нужно мъжество за предстоящата борба, трябва по-дълбоко да се утвърждават във вярата. Тя е източник на мъжество, който я укрепява на свой ред.

 

Има смисъл подробно да разгледаме какво е мъжество, тъй като то е нашата сила за действие. Вярвайки в бъдещото си възстановяване и безсмъртие, ние освен това със самия си подвиг трябва да изповядаме тази своя вяра.

 

В трудните житейски моменти, когато страдаме от собственото си безсилие или изпитваме смущения, или сме подложени на нападките на сатаната, който воюва с нас непрестанно, единственото оръжие и помощ, което ни остава, е мъжеството. Като резултат от нашите лични усилия, то ни подтиква към битка и бодърстване.

 

Ние вярваме, че не сме сами, а с Бога, Който ни е призвал във войнството Си. По собствена воля ние сме взели решение да Му се подчиняваме, считайки подчинението за свое задължение и осъществявайки го на практика. Оръжие на волята и нейна движеща сила са ревността по Бога и мъжеството.

 

Знаейки това, дяволът се опитва да ги парализира, изваждайки на преден план нашите простъпки и прегрешения. Той изобличава престъпленията на човека и го плаши, като „съдия”: „Ето! Ти си престъпник! Отново стана предател! Ти за нищо не си способен! За какво ти е да предприемаш всички тези усилия, щом нищо не можеш да постигнеш?”

 

 

С целият този омагьосан кръг дяволското коварство предизвиква, особено у неопитните, упадък на силите и води до бездействие. Поради това християнинът трябва да бъде много внимателен, за да не попадне в мрежата на сатаната – „обвинител” и да не погуби целия си труд, съгласявайки се с вероломните предложения на дявола.

 

По силата на това, че подвигът на покаянието е разнообразен и препятствията са многобройни, е напълно естествено християнинът да пада, тъй като и страстите, и привичките все още живеят в него и напомнят за себе си. В тази ситуация дяволът представя Бога като страшен съдия, призоваващ пристъпилия заповедта към отговор. И в последния, като на отстъпник, в когото вече няма предишното дръзновение, ръцете се отпускат и той губи своето мъжество и ревност по Бога.

 

Нашите богоносни отци, които добре са се подвизавали и са се увенчавали, ни учат на опита, с който са съкрушавали коварството на сатаната и са отбивали неговите нападения. Ние вече не мислим за Бога като за страшен съдия, какъвто навярно се опитва да ни го представи врагът, но виждаме в Него своя Отец и отговаряме на лъжеца така: „Махни се от мен, сатана! Аз нямам нужда от съдия! Пред Бога съм съгрешил и на Бога, Който заради мен стана човек и мен осинови, а теб отхвърли, ще дам отговор. Никога няма да се побоя от моя Отец, няма да се отрека от Него и да Го предам. Моята неопитност и твоето коварство ми слагат препятствие. Но твоето коварство Бог обезсилил с благодатта Си, а мен ще награди, тъй като за това ме е и предназначил.”

 

С тези думи ние показваме как трябва християнинът да воюва и да не се предава, дори и да му се случи да падне или да се отклони от пътя.

 

Краят на покаянието е по благодат, а не по нашите заслуги. То е единение с Бог Отец и обожение, както го описва нашият Господ: Както Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас едно (Йоан 17:21) желая и те да бъдат с Мене там, дето съм Аз (Йоан 17:24).

 

Първата, най-ниска степен на покаянието е, когато каещият се колкото и да се е предавал на нерадение, пази правата вяра в Бога и не се отрича от християнското изповедание. Това, че той пази и не се отрича от изповядването на Христа, означава, че пребивава в състояние на покаяние и е сред каещите се. Бог, по Своята благодат пребивава в него, очаквайки неговото пробуждане от тъмата на отчаянието.

 

Това състояние се счита от Божието милосърдие за изповедание на вярата и по такъв начин Бог, Който изисква обръщането на болните и немощните, ще го издигне, тъй като той до края не е предал покаянието.

 

Нашето спасение не е сделка, а въпрос на вяра и на изповядване на Този, Който даром спасява ония, които вярват в Него и очакват Неговото неизречено състрадание и човеколюбие.

 

Източник: “Атонски беседи” -Зографски манастир

 

Най-краткия път за излизане от депресията

Януари 29, 2014 in Семейство

 

- Какъв е най-краткия път за излизане от депресията на член от семейството?

 

- Най-краткият път за излизане от депресията – това не е проста задача, защото всяка депресия си има своя причина и във всеки случай се изисква специфичен подход. Най-краткият път, разбира се, е обичащият те човек до теб. Ако човекът, който се намира в депресия почувства, че вие го обичате, то вие наполовина сте го спасили. Затова, ако можете, проявявайте любов към униващия човек. Това е ваш християнски дълг.

 

После идва и молитвата, изповедта, а може би и финансова помощ, ако човекът е в нужда. и т. н. Преди всичко хората униват от недостатък на любов. Разбира се, може да се каже, че теб те обича Бог, но в състояние на униние, като правило хората са с каменни сърца, вярата им е слаба и те не чувстват Божията любов. На тях им е нужна човешка обич, за да могат да се сгреят. Понякога тази любов е нужно да бъде изразена не толкова с думи, колкото с конкретни постъпки. Да се посети, да се помогне с нещо, ако трябва и да се даде нещо. Просто да сте до човека няколко дена. Тогава хората се успокояват и чак тогава може да им се каже за Бога, да се доведат в храма, заедно да се помолите.

 

Най-краткият път за преодоляване на депресията е любящият човек.

 

 

Не унивай

Януари 4, 2014 in Начална страница, Отечески съвети

 

Не унивай, когато адски облаци, един от друг по-мрачни, надвиснат над душата ти, когато адска злоба, завист, съмнение, противене и други връхлетят душата ти. Твърдо знай, че появата на тези мрачни облаци на мисления хоризонт е неизбежна, но не се наблюдава винаги и не е продължителна, както е в природата със струпването на мрачни облаци на небето – ще се понесат, пък ще отминат, и мислената атмосфера на душата отново ще се проясни. В природата е необходимо да има облаци на небето и помръкване на дневната светлина, но тези облаци са непостоянни, скоро отминават и след тях отново грейва светлина, слънчева светлина, и при това с нова сила.

 

И Божиите светии са били обземани от дяволско отчаяние и униние. А какво да кажем за нас, грешните? О, врагът често ни уязвява със сърдечна подтиснатост, угнетеност и жестоко униние! Нужно е постоянно да се обръщаме към Господа и да бъдем с Него всяка минута, за да не ни обземе вражеска подтиснатост и униние. Има и още едно средство да се избавим от вражеското униние – просторният път на света – само се отдай на удоволствията на света и унинието ще те напусне, поне докато траят удоволствията, а после ще те повлече към тези удоволствия и те ще станат за теб потребност, ще намираш в тях и единствено в тях отрада и веселие. Но Бог да пази всеки християнин от това, да се избави чрез такова средство от дяволското униние. По-добре да вървим по тесния път, да търпим униние и често да търсим помощ и избавление от Господа Иисуса Христа, веселящ трудещите се заради Него над спасението си, отколкото да слезем на просторния и гладък път на света и там с удоволствията на плътта да си купим свобода от духа на унинието. Чрез духа на унинието врагът е прогонил мнозина от тесния и спасителен път на широкия и гладък, но гибелен път.

 

Из “Моят живот в Христа” изд. манастир Св. Вмчк. Георги Зограф, 2012 г.

 

Лек срещу депресия

Септември 3, 2013 in Външни


В днешно време хората често чувстват тъга, униние, отпадналост, леност, безразличие и всякакви други сатанински неща. Те са отчаяни, недоволни и меланхолични. Започват да пренебрегват семействата си. Дават огромни суми на психоаналитици и пият антидепресанти. Хората си обясняват това с чувството на несигурност. Нашата религия вярва, че тези състояние са породени от сатанински изкушения.

Болката е сила на психиката, която Господ е вложил в нас, за да се ползваме с добро от нея и да ни води до любов, радост и молитва. Но вместо това дяволът успява да извземе тази сила от батерията на душата ни и да я употребява за зло. Той я превръща в депресия и довежда душата до състояние на отпуснатост и безразличие. Той ни тормози, пленява ни в робство и ни прави психологично болни.

Има една тайна, чрез която можем да превърнем лошата енергия в добра енергия. Това е трудно и изисква известна подготовка. Нужната предварителна подготовка е смирението. Със смирението привличаш Божията благодат. Предаваш се на любовта на Господ, на богопочитание и молитва. Но каквото и да направиш на този свят, ако нямаш смирение, нищо не можеш да постигнеш. Всички лоши чувства, несигурността, унинието, разочарованието, които се опитват да поемат контрола върху душата, изчезват чрез смирението. Човекът, който няма смирение, егоистът, не иска да му пречиш да задоволи желанията си, да го критикуваш и да му казваш какво да прави. Разстройва се, дразни се, реагира бурно и бива овладяван от депресията.

Това състояние се лекува от благодатта. Душата трябва да се обърне към Божията любов. Лекарството ще започне да действа, когато ние започнем да обичаме силно Господ. Много от нашиете светци са обръщали депресията в радост с тяхната любов към Господ. С други думи, тази сила на душата, която дяволът е искал да съкруши, те са давали на Бог и са я превръщали в радост и възхвала. Молитвата и благоговението постепенно превръщат депресията в радост, защото Божията благодат действа. Тук ни е необходима сила, за да привлечем благодатта на Бог, която ще ни помогне да се съединим с Него. Тук се изисква изкуство. Когато се предадеш на Господ и станеш едно с Него, ще забравиш лошия дух, който се опитва да те сломи. А този дух, когато бива презрян, напуска. Колкото повече посвещаваш себе си на Божествения Дух, толкова по-малко ще поглеждаш назад към онзи дух, който се е опитвал да те събори. Когато благодатта те привлече, ти ще се съединиш с Бога. А когато се съединиш с Господа и оставиш себе си в Неговите ръце, всичко останало изчезва и бива забравено, а ти се спасяваш. Великото изкуство, великата тайна да се освободиш от депресията и всичко негативно, е да се предадеш всецяло на Божията любов. Нещо, което може да помогне на човек, изпаднал в депресия, е работата, интересите и интересът към живота. Градината, растенията, цветята, дърветата, природата, разходката на открито – всички тези неща откъсват човека от състоянието на бездействие и събуждат други интереси. Те действат като лекарство. Да се занимаваш с рисуване, музика и пр. е също от голяма полза. Това, обаче, което слагам на първо място, е интересът към Църквата, четенето на Свещеното Писание, ходенето на служби. Изучавайки Христовите думи, се изцеляваш, без да разбереш.

Нека да ти разкажа за едно момиче, което дойде при мен. Страдаше тежко от депресия. Лекарствата не ѝ помагаха. Беше се отказала от всичко – от работата си, от дома си, от интересите си. Разказах ѝ за Христовата любов, която обзема душата, защото Божията благодат изпълва душата и я променя. Обясних ѝ, че духът, който е надвиснал над душата ѝ и обръща душевната ѝ сила в депресия, е демоничен. Той хвърля душата на земята, тормози я и я оставя безполезна. Посъветвах я да се посвети на неща като музиката, на която преди се е наслаждавала. Подчертах обаче, че най-важното за нея е да се обърне към Христа с любов. Казах ѝ като цяло, че в нашата Църква лекарството се намира в любовта към Бог и молитвата, стига това да се извършва от все сърце.

превод: Ловчанска Света Митрополия
източник: Ловчанска епархия

Отчаянието, унинието, депресията

Септември 2, 2013 in Отечески съвети

 

 

Другият живот наистина е прекрасен” – говореше старецът на моите деца.
„Нашето тяло – ми казваше – което бъде положено в ковчега, е наистина действително нашето тяло. Но в този момент, когато го спускат в гроба, то се превръща все едно в наш костюм.”
Тези негови слова ми помогнаха да преживея тежките дни покрай погребението на съпруга ми.

 

٭٭٭٭٭

 

Старецът посъветвал една жена, нервите на която били силно разклатени заради преживените от нея сериозни изпитания, да се подвизава и да се стреми към святост. Той дал няколко практични съвета за това как да се избави от меланхолията, на която била подложена. Отец Порфирий казал: „Постарай се да отхвърляш неприятните спомени и страхове. Спомняй си за всичко добро, което е било в твоя живот. Винаги гледай в бъдещето с надежда и оптимизъм. Слушай хубава музика, такава, каквато на теб ти харесва. По-често се разхождай сред природата, излизай извън града заедно със своите вярващи приятелки. Освен на Божествена литургия в неделните дни, ходи на вечерни богослужения и на всенощно бдение. Моли се с доверие, обръщайки се към Христос.”

 

٭٭٭٭٭

 

Отец Порфирий ми разказа: „Веднъж при мене дойде една актриса. Тя беше в страшно отчаяние, защото я захвърлил любимият човек. Видях душата й. И какво имаше там? Руини. От къде да започна? Започнах с нещо съвсем простичко. Дадох й епитимия, за да може всеки ден да прави нещо малко. Ако ти кажа какво й казах да прави, ще се разсмееш, но за нея именно с това можеше да се започне. В тази жена имаше добро устроение. Според мярката на изпълнение на това правило, което й назначих, нейната душа ще се успокоява и тя постепенно ще да идва на себе си. Тогава ще й назнача по-сериозно правило и така тя малко по малко ще се приближава към Христос”.

 

٭٭٭٭٭

 

При мене идват хора и аз виждам техните души. Това са руини. Но те не го чувстват и питат, говорят с мен за разните свои трудности, не осъзнавайки своя най-голям проблем. Аз им говоря за него, но те не ме разбират, не придават значение на моите слова, защото са потънали в своите проблеми, увлечени в своите желания. Тогава, за да не си заминат не получавайки никаква полза, понякога аз съм принуден по благодатта, дадена ми от Бога, да им говоря за неща, които са известни само на тях: за тях самите, за техните роднини, за техните села и за други такива подобни. Те се поразяват, започват да ми се доверяват и тогава внимателно слушат какво им говоря за тяхна душевна полза.

 

٭٭٭٭٭

 

Попитали отец Порфирий за един човек, който в този момент се намирал далеко и когото той никога не бил виждал. Старецът отговорил: „Аз виждам, че той не работи, а безделничи – от там и отчаянието.” Това заключение на отец Порфирий в пълнота отговаряло на действителността. И ако говорим за това какви мерки следва да се предприемат против отчаянието, то първата от тях е да започнеш работа.

 

٭٭٭٭٭

 

Отец Порфирий сподели: „Когато съгрешаваш, не се отчайвай. Мъжествено, с упование на Бога се покай. И ако аз нямам възможност да те приема, то иди и се изповядай при духовника, когото сам ти препоръчвам. Само така можеш да се спасиш.”

 

٭٭٭٭٭

 

Образът на стареца, когото почти двадесет години вече не съм виждал, изниква пред мене винаги желан и пленително умиротворен. Аз не помня отец Порфирий някога да е бил рязък или някого да е наскърбявал. Той е старец на любовта. Когато искаше нещо да ти каже, той говореше винаги много меко. Неговият глас… „Бъди благословен”… Отец Порфирий много често произнасяше тези слова. Към всички той се обръщаше тъй: „Какъв си добър…, каква си добра….” Той винаги създаваше атмосфера на пълен покой. Да, колко много пъти той е казвал: „Христос е ваш приятел, Той ви обича, Той не ви заплашва с вечните адски мъки.” В своите беседи старецът отделяше особено внимание на тайнството изповед. Той казваше: „Когато ти се намираш в църквата, тогава няма място за отчаяние, каквото и да си направил, каквото и да се е случило с теб. Място за отчаяние няма. Ти можеш да нервничиш, да се притесняваш, но не и да се отчайваш. Бог в тайнството изповед ти помага да преодолееш всичко, което може да те доведе до крайния предел на отчаянието.” Старецът винаги говореше за значението на свещеника, за десницата на йерея… За това, че от нея излиза Божествена благодат. Много често отец Порфирий прекарваше цяла нощ с тези, които са се намирали на границата на самоубийството или са се приближавали до помрачение на разсъдъка и духовно повреждане. Заедно с тях прекарваше до сутринта и благодарение на неговата любов, на излизащата от него благодат и на неговите молитви, всички беди изчезваха като сън.

 

٭٭٭٭٭

 

„Ако не можеш да се придвижваш напред, то поне не отстъпвай назад” – ни каза веднъж отец Порфирий, когато аз упорито му казвах, че отново повтарям един и същи грях.

 

٭٭٭٭٭

 

За един човек срещата със стареца се превърнала в реално откровение. Отец Порфирий виждал душата му така добре, както ние виждаме лицето на нашия събеседник. Той му казал: „Когато сатаната увива около теб своите примки и започва да те души, не оставай в бездействие както някои хора. Те изпадат в униние, започват да мислят и да мислят. Цели дни те мислят, като че са се сблъскали с непреодолими проблеми, когато нищо подобно не се е случило, просто тях ги е заковал дяволът. Трябва винаги да бъдеш готов да дадеш отпор, да окажеш съпротивление. Да пробиеш тази сатанинска „блокада”. Ти си длъжен да действаш като човек, хванат и държан от разбойници, който с неочаквано рязко движение се освобождава от тях. Изплъзва се от техните ръце и се устремява право към Христос, който го освобождава.” Старецът замълчал и започнал да се моли. Когато посетителят станал, за да си отиде, отец Порфирий му казал: „Сега аз ясно видях твоята душа. При теб има определени психически трудности, които често те парализират, но идва благодатта Христова и те освобождава.” Този човек бил поразен. По-късно той ми каза, че никой не би могъл да опише така точно състоянието на душата му, както направил това старецът.

 

٭٭٭٭٭

 

Една млада вдовица, която буквално била убита от своята мъка, старецът посъветвал да започне активно работа, за да преодолее това чувство на потиснатост. Молитвата и трудотерапията, както казваше после старецът, дали удивителни резултати. Нейната скръб се превърнала във вътрешно умиротворение и радост, така че тя даже започнала да се опасява за своя разсъдък. Но старецът успокоил тази жена, уверявайки я, че това е духовна радост и тя произлиза от Христос, когото тя е приела в себе си.

 

превод от руски “Цветослов советов”

 

 

 

Християнинът не може да бъде печален и нещастен

Юли 22, 2013 in Начална страница

 

Насъщен въпрос в наши дни е сериозната икономическата криза, която преживява нашата страна. Тя предизвиква голяма неопределеност, гняв, объркване, страх и тревога. Времената наистина са трудни. И в тези условия християните са призвани да засвидетелстват своето изповедание. Крепостите падат, като пясъчни замъци.

 

Богатите попадат в капана, появяват се множество проблеми, ражда се угнетение и зли желания. Расте безработицата, неувереността, престъпността, беззаконието и нищетата. Всичко това ясно показва духовната ленност и бедност на мнозина. О, ако това мощно цунами предизвикваше пробуждане от летаргическия сън, а пукнатините от земетресенията да водеха до бодърстване, осъзнаване и отговорност за решенията! Небходимо е да се завърнат отново забравения оптимизъм, тайната надежда, загубената радост и желания мир.

 

Зад човешката болка, горчивото изпитание, изнуряващата мъка, се скрива любящото око на Бога. Пробуждането от живота заради материални блага, пълно наслаждение, благополучие и егоизъм, ще доведе човека до духовно наблюдение, правилно виждане, внимателно изследване, избавяне от мътна тревога. В човека има скрит запас от вътрешни сили, позволяващи му да не се огъва, да не отстъпва, да не се отпуска и подава на отчаяние. Особено християнинът не би трябвало да е разочарован, безпокоен, отчаян, нещастен, мрачен и неблагодарен. Хората създават общество на потреблението, изобилието и пресищането. То се спуска до излишно поклонение на плътта. За съжаление, ние виждаме невероятна блокада, подготвени капани, приспиване в блатото на земните блага. Тук няма нищо като съпротива, противоборство, изменение, покаяние. Затова икономическата криза причинява такова безпокойство. То не бива разглеждано като възможност за кардинално изменение.

 

Настана време да се прояви вяра, да се мине през изкушения, показващи истиността на вярата на всеки. Да няма вяра само на думи! Чрез изкушенията, изпитанията, бурите се проявява автентичността на нашето „верую”. Болката издава болестта. Тя може да стане лекарство. Необходимо ни е да почувстваме болка, за да се научим да сме съпричастни. Болката, наистина, може да смекчи човека и да стане благословение, а може да го ожесточи и да се превърне в мъчение, изтезание или проклятие. Както казват, от топлината на слънчевите лъчи восъка се топи, а калта са втвърдява. Изключително значение има свободната воля на всеки човек.

 

Има много причини, поради които човек трябва да се бори неотстъпно и непрестанно. Отчаянието е неприемливо. Търпението винаги е необходимо. Ние не се борим сами в живота. Добрият капитан на кораба се вижда по време на буря, както точно казва нашия народ. Бурята, облаците и ураганът ще преминат. Ние необмислено сме кривнали, сега е време благоразумно да се обърнем към правия път, към умереността, към скромния живот. Кризата-това е възможност. Важна възможност.

 

превод от руски

източник http://www.agionoros.ru

Противоотровата на депресията

Юли 8, 2013 in В търсене на вярата

За нашата епоха е характерно свръхизобилието и свръхконсумацията, т.е. висшите технологии, напредъкът на науката, множеството удобства и материални наслади – икономическата криза сложи малко спирачка – но се наблюдава сериозен бум на психологически проблеми и човек вижда мрачни лица, нервни, смутени, уплашени, стресирани, тъжни и притеснени.

Дори младите се терзаят от интензивни проблеми, вътрешни конфликти, душевни безизходици и непоносими празноти.
Хубави, млади, образовани и богати хора без усмивка, унили и песимистични.  Това е епоха на завоевания, открития, печалби и успехи, но  хората в нея  се чувстват лишени, без душевно здраве, утеха и радост.  На мода са меланхоличните лица.
Предизвикателното обличане на младите, всенощното импровизирано забавление, увличането в страшния бич на наркотиците, прекалената консумация на алкохолни напитки, болната зависимост от многочасовото стоене в интернет и много други подобни неща изострят проблема и изобщо не го преодоляват.  Сякаш определени хора на всяка цена искат да разрушат тяхното здраве, да съкратят техния живот и да ги накарат изобщо да  не се интересуват от бъдещето.  Статистиките са много тъжни.  В целия свят днес 340 милиона души страдат от сериозни проблеми с душевното здраве.  В Европа и Америка Световната здравна организация докладва, че почти половината от населението страда от депресия, меланхолия и лека форма на дистимия (форма на хронична депресия).
Днес човек искрено и с болка отбелязва, че нито младостта, нито красотата, нито славата на успеха и на възхода, нито многото пари и прескъпите дрехи дават постоянно очакваната радост и многожелания успех. Но дали постоянно присъстващото мрачно настроение не иска да повлияе всички, за да могат да се обогатяват индустриите, произвеждащи анти-депресанти? Прекомерната потиснатост, казват светите отци на нашата Църква, е от лукавия дух на скръбта, който води до депресия и меланхолия. Сполучливо е казано, че състоянието на скръб понякога може да стане болезнено приятно, т.е.  форма на умерен садомазохизъм. Привичките на нашето съвременно общество изразяват и показват голямото разочарование, което идва от липсата на ценности и от индивидуализма. Всеки човек, ако се подвизава и иска реално, може пряко да отхвърли от живота си всичко, което не му дава истински оптимизъм, радост и доволство. Така човекът ще има спокойствие, тишина и утеха. Съвестта му ще е спокойна, животът му несмутим, дори и сънят му – сладък. Поетът Т. Елиът казва „вършейки нещо полезно, казвайки нещо правилно, взирайки се в нещо истински хубаво – това е достатъчно, за да разкраси твоят живот”.  Достоевски казва „ красотата ще спаси света”.  Факт е, че злото, лукавото, безсрамното предизвиква и съблазнява, но доброто, благото, свещеното и хубавото е това, което винаги привлича истински и трогва най-дълбоко.
Православното предание има сила, трайност, смисъл, вяра, утеха и надежда.  Единственото нещо, което може да направи опитът на определени хора да изкоренят от сърцата на хората това богато и живоносно предание, е  да увеличи броят на скърбящите, безутешните, безнадеждните.  Това предание е родило велики светци и герои.  Настъпи време за реално търсене и повторно свързване с историята, преданието и неговото продължение. Благоприятно време, подходящо и необходимо за новото откриване на нашето предание и на мощната увереност, която дава  срещу отчаянието, унинието, депресията и меланхолията. Ето антидотът за голямата душевна болка на нашите времена.  Трябва бързо да го потърсим, за да се изцелим. Не се издръжа един безсмислен и черен живот. Нима преувеличавам или съм старомоден?

 

превод от гръцки