Август 31, 2015 in Речник

Август 29, 2015 in Речник

Август 27, 2015 in Речник

Август 26, 2015 in Речник

Август 25, 2015 in Речник

проба

Август 24, 2015 in Речник

весь, весь день

Август 23, 2015 in Речник

цял, всеки; цял ден, всеки ден

соблюди

Август 21, 2015 in Речник

запази

осанна

Август 18, 2015 in Речник

моление за помощ: помогни! спаси! Или увереност в помощта: спасение! Радост за близка надеждна помощ.

оубрус

Август 16, 2015 in Речник

кърпа, платно (за пот, за изтриване)

Богоначалним мановение

Август 14, 2015 in Речник

 

повеление, произлизащо, имащо своето начало от Бога; по Божествено повеление

сей

Август 13, 2015 in Речник

ето, този

весма, весма рано

Август 11, 2015 in Речник

даже, твърде,  съвсем рано

купно

Август 10, 2015 in Речник

заедно

попечение

Август 7, 2015 in Речник

грижа, загриженост, предмет на грижата

 

же

Август 5, 2015 in Речник

а, но; частица, употребявана след местоименията

елико

Август 4, 2015 in Речник

колко

Кийждо

Август 3, 2015 in Речник

всеки

Вина

Август 2, 2015 in Речник

причина, виновност, повод, случай

Дориносимий

Юли 31, 2015 in Речник

съпровождан или окръжаван от почетна стража (Херув. песен)