Учени, Нобелови лауреати за вярата II

Май 26, 2013 in В търсене на вярата, Начална страница

Автор : Православен свят

Франсис Бейкън – създател на научния индуктивен метод

 

“Съществуването на Бога се отрича само от тези, за които е изгодно Той да не съществува. Нищо не показва по-добре, че безбожието е по-скоро на устата, отколкото в душата на хората, от това че безбожниците изказват мнението си, сякаш сами не са твърдо убедени в своето безбожие и биха се радвали да бъдат подкрепени от одобрението на други хора.

 

А ако те наистина смятат, че Бог не съществува, защо тогава се безпокоят?”

 

Рене Декарт – физик, математик и физиолог


„Винаги съм смятал, че тези две неща – съществуване на Бога и безсмъртието на душата – са най-важните измежду онези, които трябва да бъдат доказани по-скоро с доводите на философията отколкото на теологията. Защото, макар за нас, вярващите, да е достатъчно да вярваме, че Бог съществува и че човешката душа съвсем не умира заедно с тялото, без съмнение изглежда невъзможно да убеди някога невярващите в истинността на която и да е религия, нито дори в която и да е морална добродетел, ако преди това не им докажем тези две неща чрез философията.


Блез Паскал – физик, математик и изобретател


На 13 годишна възраст Блез Паскал, без ничия помощ открива първите 32 теореми на Евклидовата геометрия. На 16- годишна възраст той доказва една от основните теореми на проективната геометрия – т. нар.” теорема на Паскал”. На 18 годишна възраст изобретява първия цифров калкулатор;след още няколко години доказва съществуването на атмосферното налягане и изобретява барометъра. Паскал умира на 39 години.


“Хората презират религията, ненавиждат я, дори ако тя почива на истината.


За да се борим, срещу това, трябва най-напред да покажем, че религията съвсем не противоречи на разума, че тя заслужава уважение, и да изтъкнем с какво тя го е заслужила.


Трябва да покажем, че религията е достойна за любов, та поне на добрите хора да се прииска тя да отговаря на истината; и чак после трябва да започнем да доказваме нейната истинност.


Религията е достойна за уважение, защото познава истинската същност на човека, и е достойна за любов, защото му обещава истинско щастие.”

 

Лорд Келвин – основател на термодинамиката и енергетиката


“Аз твърде отдавна съм забелязал едно общо впечатление, загнездило се у хората от ненаучния свят. Те си мислят, че учените вярват, че науката е открила някакви начини да обясни всички факти в природата, без да се обръща към вярата в Бога. Винаги съм смятал, че това впечатление е напълно безпочвено.”


“Атеистичната идея е толкова безсмислена, че аз не мога да я изразя с думи.”

 

Робърт Боил – основател на модерната химия


“В сравнение с Библията всички човешки книги – дори и най-добрите – приличат на малки планети, които получават целия свой блясък от Слънцето.”

 

Луи Пастьор – основател на микробиологията и имунологията


“Повърхностните занимания с наука ще те отведат далеч от Бога, а задълбочените научни изследвания ще те доведат при Него.”

 

 

Източник: “50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бога”
Тихомир Димитров – съставителство и преводи