Искам да стана православен

Септември 10, 2013 in Начална страница, Сладкарница

Автор :

 

Един друговерец взе решение да стане християнин и искаше да се запознае с християнството, за да направи своя избор.

 

Намери един православен, един протестант и един католик и им каза за своето намерение. Те се съгласиха да покажат всеки своята църква.

 

Първата неделя, друговерецът отиде с протестанта. Като се огледа, видя хората, облечени с хубави дрехи, всеки седнал на мястото си и държащ по един Нов Завет. Хорът изпълняваше химните хармонично, навсякъде светеше от чистота. След като свърши службата, всички се разотидоха с изисканост.

 

През следващата неделя се срещна с католика, за да отиде в неговия храм. Влезе вътре, изми си ръцете, хвърли монета, вместо да запали свещ и седна. Навсякъде лъхаше на ред и учтивост. Изслуша енцикликата на папата, видя портретите му, които преобладаваха вътре в храма. След като свърши  службата, почерпиха го добре, обърнаха му внимание и след това го изпратиха.

 

За третата неделя се уговориха да отиде в православната църква.

 

След като влезе вътре, видя по време на литургията много хора, повечето прави. В единия край си приказваха помежду си, а в другия една госпожа се караше с клисаря, че е угасил бързо свещта, която запалила. Чу деца да пищят, без никой да ги наблюдава. По едно време свещеникът от олтара извика на певците да спрат “терирема”, и т. н. След като свърши литургията, започна панахида, като при това едни излизаха, други влизаха, вдигайки шум и врява и създавайки бъркотия.

 

Православният се разочарова от това, което показа на друговереца.

 

През следващата седмица всички се събраха, за да разберат какво решение е взел техният близък.

 

-В протестантската църква видях голям ред и учтивост. При католиците видях голяма преданост към техния духовен лидер и уважение към свещеника. При православните видях голяма бъркотия.

 

Православният се начумери разочарован, докато другите двама се окуражиха.

 

-Ще стана православен!

 

-Но защо? – попитаха го другите.

 

-Чуйте ме, вашите аргументи са външни – ред и дисциплина. Докато в православието виждам Божието присъствие, защото при такава бъркотия само Бог ако е с теб, може да оцелееш повече от 2000 години.

 

превод от гръцки