Януари 12, 2015 in Кратки

Автор :

 

За да се спасим, трябва да се смирим, а за да се смирим, трябва да имаме смиряващи обстоятелства.