Атеистът и старицата

Февруари 13, 2015 in В търсене на вярата, Начална страница

Автор : агиоритиковима

В 12 през нощта се почука на вратата на свещеническата къща. Беше една старица, която търсеше свещеника, за да причасти един смъртно болен. Духовникът се приготви и бързо излезе с нея. Двамата стигнаха до една бедняшка къща.

 

Старицата отвори вратата и въведе свещеника в една стая. Той се озова насаме с болния. Когато го видя, човекът започна с жестове да му показва вратата, при което крещеше:

 

- Махай се оттук! Кой те покани? Аз съм атеист и такъв ще си умра!

 

Свещеникът буквално загуби ума и дума.

 

- Но аз не дойдох сам, извика ме старицата.

 

- Коя старица? Не познавам никаква старица!

 

Докато стоеше до леглото му, свещеникът видя над главата му една фотография на жената, която го извика и му каза:

 

- Ето тази жена ме извика!

 

- Коя, тази ли?! Знаеш ли какво говориш, отче? Това е майка ми, която почина преди години.

 

За един момент и двамата се вцепениха и уплашиха. Болният започна да плаче и след като се поуспокои, поиска да се изповяда. След това се причасти.

 

И от небето майка му се грижеше за него, да му покаже пътя на спасението…

 

превод от гръцки

 

източник:http://www.agioritikovima.gr/