Март 11, 2015 in Кратки

Автор :

 

В Църквата има свещеници, които напълно са пропаднали морално и са разяждани от алчност, но има и такива, които са достигнали святост. Човек, гледайки ги, може да избере на коя група да подражава.