Март 5, 2017 in Кратки

Автор :

Един учен отишъл при Бога и му казал: “Всичко, което ти приписват хората, вече го можем и ние. Можем от нищо да създадем човек”. “Я ми покажи!”, му казал Бог. Ученият се навел да вземе малко пръст. “Почакай, използвай своя собствена пръст, а сътворената от Мен не пипай”…