Март 7, 2018 in Кратки

Автор :

Не забравяйте, че не сме пешки в живота, а сътворци Богу.
Архим. Йоан Крестянкин