Януари 27, 2019 in Кратки

Автор :

Вие мислите, че просто купувате играчка? 
Не, вие  проектирате с това човешката личност.
Борис Никитин – педагог, основоположник на методиката на ранното развитие