Архимандрит Арсений Папачок – За Изкушенията

Юни 19, 2013 in Видео, Начална страница

Автор : Православен свят

 

Съществуват шест вида изкушения:

отгоре, отдолу, отпред,

отзад, отляво и отдясно.

Оставям това отдясно за най-накрая.

Отгоре е изкушението, когато ти искаш да разбереш

повече, отколкото можеш да проумееш,

т.е. извън това, което ни е разкрито.

По същия начин както е било с блажени Августин и ангела

Той е искал да напише книга за Светата Троица

такава, какватo никога преди не е била писана!

И като доближил брега на морето,

с тази мисъл в главата си,

той видял малко дете,

което вземало вода в шепите си

от дъното на морето,

и я изливало в дупка в пясъка, ей тук

“Какво правиш?”

“Аз искам да преместя морето в тази дупка”

“Добре как е възможно за теб да го направиш?!”

“А ти как възнамеряваш да побереш
в твоя ум Господа,

Който е направил моретата?”

По такъв начин, изкушението отгоре

е в това да искаш да разбереш повече отколкото можеш да проумееш,

и повече отколкото ти е дадено

Отдолу е, когато, не правиш толкова,

колкото се изисква от теб.

В изкушението отдолу,

ти седиш като глупак на тази земя

без да размахваш своите криле,

които са направени за теб, за да ги използваш.

Защото не е достатъчно да имаш криле,

трябва също и да ги използваш!

Изкушението отдолу е, когато ти не правиш нищо.

Изкушението отзад

са миналите спомени, които съживяваш в съзнанието си.

Като гледаш назад, ти ги възкресяваш

Те не са толкова опасни, като изкушенията отпред,

които са пред твоите очи.

Ти ги виждаш, те са живи и какви ли не.

Ти си нетърпелив да си изработиш нова личност,

копирайки ги.

Изкушението отляво са ересите.

Цяло множество от неща срещу порядъка в Църквата, касаещи

нашето спасение.

Защото Спасителят казва:

и йота ако се отклоните от тези Мои думи

това ще бъде сериозно нещо!

Добре, аз оставих за накрая изкушението отдясно,

което е най-опасно.

Защото е възможно да водиш

по твое мнение,

добър духовен живот, който мислиш, че е правилен,

но в действителност да не е добър.

И така, нека да дадем някои примери.

Бях монах в манастира Сихастриа
и помагах на един брат

и след време, когато ме направиха свещеник

веднъж, когато трябваше
да изпълня специално послушание

се върнах там и попитах игумена:

“Дядо, как е този брат…?”

“О, отче”, отговори той.

Аз го постригах и е добър монах.

Той е архондар в манастира.

Но има слабост.

Отче, когато застане на молитва, не можеш да го помръднеш от мястото му.

И камбаната да удариш, и каквото и да правиш…

И той е архондаря!

Прибира се в килията, заключва вратата

и можеш да го видиш през прозореца -

на колене, потънал в молитва.

А идват гости и бедният игумен няма какво

да предложи на гостите за ядене. Няма приготвени стаи…

Братът не идва, защото не си е завършил молитвата.

Разбирате ли?!

Разбира се проблемът беше разрешен от друг отец,

който счупи прозореца, влезе вътре и му удари няколко шамара,

след което дойде при мен и ме попита дали е постъпил добре.

Знаеш ли, казах му аз, това, което направи, беше добро!

Имам предвид, че това, което
се е случило там е било страст.

Скъпи мои, никого не смущавайте
с вашата духовна работа!

Проблемът е, че ние трябва да живеем в хармония,

защото ако някой би ме помолил

да опиша едно културно общество с една дума,

аз бих му отговорил “Хармония”!

Още повече, ако някой би ме накарал

да му кажа с една дума, какво е значението на Светото Писание,

след толкова много дискусии, през толкова много стотици години:

това е Хармония!