Любовта премахва разстоянията

Януари 2, 2014 in Начална страница, Отечески съвети

Автор : старец Паисий

 

- Отче, как хората общуват духовно един с друг от разстояние?

 

- Предават си един на друг послания по радиостанцията с помощта на морзовата азбука!..

 

- Как става това?

 

- За да могат хората да общуват един с друг духовно, трябва да работят на една честота. Учените въобще не могат да схванат това. Помниш ли случая от книгата „Светогорски отци и светогорски живот”?  Веднъж един монах се готвел да посети друг монах, който живеел в Капсала и започнал да се чуди, какво да му занесе за подарък. В това време другият отец получил известие от Бога за посещението на брата  и се замислил: „Какво да нагостя брата, когато дойде?” Във времето, когато първият брат чистил рибата, неочаквано долетяла врана, взела една от рибите и я отнесла на втория монах в Капсала на разстояние пет часа и половина. Разбирате ли? Един човек мислел за това, как да зарадва друг, а враната станала посредник помежду им!

 

Когато човек има Любовта – Христос, даже да е ням, ще намери общ език с милиарди различни хора, от всяка възраст, макар и всяка от тях да си има свой особен език на общуване. Сложи един до друг двама човека, които не се обичат, и им кажи да седят мълчейки и сложи и други двама, които имат взаимна любов и им кажи да седят и мълчат. Как ще се чувстват едните и другите? И първите мълчат и вторите също. Обаче вторите, макар и да мълчат, разговарят, защото помежду им има връзка. И обратното, първите не могат да общуват, защото се изолирани един от друг. Когато няма любов, двама човека може да са на близко, но да са далеко един от друг.

 

- Отче, жалко ми е, че дойде деня, когато вие отново трябва да ни напуснете и да заминете на далеч.

 

- В духовния живот не съществуват „близко” и „далеко”. За Христовата любов не съществуват разстояния, защото Господ със Своята любов ги ликвидира. Следователно дали се намира наблизо или надалеч човек, той винаги чувства, че се намира редом, когато е близък на Христа и е свързан с другия човек от братските връзки на Христовата любов.

 

Аз благодаря на Бога, че имам такъв род любов, духовна, ангелска, така че разстоянията изчезват и аз общувам с вас и в този живот от разстояние и след прехода в другия живот, макар и разстоянието да е много повече – но и то ще бъде съвсем нищожно, тъй като ни обединява Любовта – Христос.

 

превод от руски

 

Неиздавания на български “Слова том V, Страсти и добродетели”
източник: http://ni-ka.com.ua/index.php?Lev=paisiy