Април 3, 2015 in Кратки

Автор :

 

На хиляда свещеника един се спасява.
Св. Йоан Златоуст
“Юда държеше ковчежето, и крадеше от онова, каквото там пускаха” (Йоан 12:6)